1941 – Katynul românesc de la Saratov, pe Volga?

Posted by Stefan Strajer On May - 24 - 2012

1941 – Katynul românesc de la Saratov, pe Volga?

 

Autor: prof.univ. Ion Coja

 

Nu este vorba de o metaforă, de o hiperbolă, de o exagerare. În toamna lui 1941, 15.000 de prizonieri români au fost împuşcați în localitatea Saratov pe Volga. Un masacru despre care nu am date prea multe, dar sursa acestei informaţii, precum se va vedea, este extrem de credibilă. Auzisem mai demult despre acest masacru abominabil. Vorbeau despre el la Capşa sau la Athénée Pallace bătrânii din generaţia lui Petre Ţuţea şi dacă nu mă înşel, Petre Ţuţea însuşi, prin anii ’70-80. În orice caz, l-am auzit sigur pe Simion Ghinea relatând pe seama acestui teribil eveniment. Simion Ghinea a participat la campania din Est, în trupele de elită ale „spărgătorilor de cazemate”. A fost unul dintre legionarii care s-au înrolat voluntar, considerând că războiul anti-sovietic l-ar fi pornit şi ei, legionarii, dacă rămâneau la guvernare. Termenii relatărilor auzite erau următorii: în octombrie 1941, clădirea în care se găzduise, la Chişinău, Comandamentul Armatei Române a sărit în aer, ceea ce era un act de terorism pe care legile războiului nu-l tolerează, ci îl condamnă cu toată severitatea şi acceptă, în consecinţă, sancţiunea sub formă de represalii asupra populaţiei civile, chiar şi dacă aceste represalii vor afecta persoane complet nevinovate. Din ordinul generalului Ion Antonescu, autoritatea militară din Odesa, oraş cucerit prin lupte grele, a trecut la pedepsirea exemplară a unor persoane bănuite că ar avea vreo legătură cu asasinii terorişti. Din interogarea populaţiei, s-a stabilit că făptaşii nu puteau fi decât evrei, evrei sovietici din Odesa. Aşa că represaliile au avut ca victime un număr de evrei, care au fost spânzuraţi pe străzile Odesei, pentru a avertiza aşa zişii „partizani” să nu repete gestul lor iresponsabil şi laş. Nici azi nu s-a încheiat disputa între „istorici” cu privire la numărul evreilor ucişi la aceste represalii. Câteva sute, după afirmaţiile autorităţilor de atunci, câteva mii după unii publicişti evrei. Faţă de circa 80-90 de militari români, majoritatea ofiţeri superiori, morţi în clădirea Comandamentului de la Chişinău. Trebuie spus clar că în situaţii asemănătoare, când victimele au fost militari din trupele aliate, anglo-americane, represalii cu totul asemănătoare s-au produs, făcând numeroase victime printre civilii nevinovaţi propriu zis. Bunăoară, în primăvara lui 1945, pentru un soldat canadian omorât mult în spatele frontului de un neamț tânăr și iresponsabil, au plătit cu viaţa mai mult de 10.000 de persoane, practic întreaga populaţie a orăşelului în care se comisese fapta ignobilă. Morala acestei practici este simplă şi corectă: dacă teritoriul respectiv a fost cucerit de militari prin luptă, adică prin jertfă, populaţia civilă trebuie să se împace cu situaţia şi să accepte prezenţa inamicului. Nu au voie să intervină în mod laş, în spatele frontului, acolo unde inamicul şi-a câştigat prin jertfă şi curaj dreptul să fie prezent şi să se simtă în siguranţă. Aşadar, la Chişinău represaliile au avut un caracter legitim. Absolut legitim şi legal! Eu ştiam, de la persoane ca Simion Ghinea, combatant pe frontul de Est, că pentru cele 90 de victime, au plătit câteva sute de evrei. Şi am aflat tot atunci că unii comentatori din presa sovietică militară au umflat exagerat cifrele, astfel că la urechile lui Stalin a ajuns informaţia că românii au omorât câteva zeci de mii de civili. Drept care Stalin a ordonat, în reciprocitate, să fie impuşcaţi cam acelaşi număr de români, dintre prizonierii români aflaţi la dispoziţia Moscovei. Ordinul lui Stalin a fost îndeplinit cu străşnicie, mii, zeci de mii de tineri români, prizonieri la ruşi, găsindu-şi astfel sfârşitul tragic. Povestea avea un final neaşteptat, pe care nu l-am putut uita: după o vreme, la Stalin a ajuns şi informaţia corectă, privind numărul evreilor ucişi de români. Un număr pe care Stalin l-a considerat „rezonabil”, corect, conform cu uzanţele militare, mult mai mic decât cel ce i se raportase ininial. Ce-o fi fost în capul lui Stalin şi în sufletul său rămâne să bănuim, să presupunem. Cert este că s-a supărat cumplit pentru informaţia falsă care i se furnizase, a ordonat identificarea vinovatului şi executarea sa prin împuşcare. Cel în cauză fiind un evreu, corespondent de front… A fost împuşcat aşadar, din ordinul suprem al lui Stalin! Cam asta era povestea ştiută de mine şi pe care am relatat-o foarte pe scurt deunăzi, când am comentat aberaţii spuse la Antena 3 despre represaliile de la Odesa, că ar fi produs 22.000 de victime printre evrei… După ce am publicat acel text, am primit un telefon de la domnul Tudor Voicu, un excelent cunoscător în materie de istorie recentă a României. Domnia sa a ţinut să mă corecteze: au fost executaţi la ordinul lui Stalin 15.000 de români, nu 22.000! Iar carnagiul s-a petrecut în lagărele de prizonieri din regiunea Saratov, pe Volga. I-am cerut o sursă a acestor afirmaţii şi, spre imensa mea mirare, mi-a indicat o lucrare a lui Jean Ancel: Transnistria, vol.III, paginile 70-71… De ce m-am mirat? Mai întâi pentru că răsfoisem cele trei volume dedicate Transnistriei şi rămăsesem cu convingerea ca este o carte mincinoasă, cu exagerări evidente şi mărturii dubioase.

Răsfoisem, nu citisem, convins că e timp pierdut să citeşti din doască în doască asemenea carte. Pentru mine Jean Ancel este cel care a găsit „soluţia” atunci când dovezile inexistenţei holocaustului din Transnistria au devenit prea numeroase şi prea convingătoare. Dovezile că evreii deportați în Transnistria nu au murit în număr aşa de mare. Peste 150.000! Jean Ancel a găsit portiţa salvatoare, despre care nu s-a vorbit niciodată mai înaintea lui: în Transnistria românii au omorât zeci de mii de evrei dintre evreii localnici, ucrainieni. Adunați la un loc, evreii din România şi evreii locului, ies peste 150.000 de victime. Mai ştiam de la un bine cunoscut istoric care fusese coleg de facultate cu Jean Ancel că bietul Ancel era cam prostul anului. O mediocritate unanim recunoscută! Renumit după 1990… când a devenit mare istoric. Specialist în ceea ce nu s-a întâmplat! Un detaliu fără importanţă în discuţia noastră: Jean Ancel era frate cu poetul ceva mai cunoscut, Paul Celan, cel care a părăsit Bucovina natală şi s-a stabilit la Paris, fără să-şi găsească nici acolo tihna şi rostul. A sfârşit curmându-şi singur viaţa! În cartea lui Jean Ancel ni se dau detalii mai exacte şi mai lămuritoare cu privire la evreul care l-a minţit pe Stalin, l-a indus în eroare şi în crimă, făcându-l să comită un omor în masă: se numea Abacumov şi nu era corespondent de front, ci ministru de interne. De murit a murit aşa cum ştiam şi eu: împuşcat din ordinul lui Stalin… Informaţia despre Katynul de la Saratov pe Volga este cu atât mai credibilă cu cât cartea lui Jean Ancel abundă în răutăţi şi scorniri sau exagerări împotriva românilor! În logica unui asemenea comportament ar fi fost ca Jean Ancel să treacă cu vederea acest eveniment, această tragedie, despre care nu ştiu să mai fi scris şi alţi istorici. De ce a fost corect Jean Ancel? Simplu de ce: pentru că nimeni nu minte tot timpul. Nimeni nu este perfectul ticălos, mereu în contradicţie cu adevărul şi cu binele, cu dreptatea! Nici măcar Satana însuşi. Mai poate fi vorba şi de o strategie de autor: relatând acest eveniment, devin mai credibile poveştile inventate despre crimele românilor. Autorul face astfel impresia de scrib obiectiv, nepărtinitor, sincer, capabil să consemneze şi faptele care se întorc împotriva partizanatului de care poate fi bănuit. Fapte care mai devreme sau mai târziu, tot vor ajunge la cunoştinţa publicului. Dar nu asta este important. Motivaţia unui gest corect nici nu trebuie căutată de fapt. Revenim la istoria propriu-zisă. Mai întâi, la acest Abacumov. Numele pare evreiesc. M-am interesat la un prieten din Chişinău dacă ştie ceva despre cele petrecute la Saratov pe Volga. Nu a ştiut să-mi spună decât că acest odios Abacumov nu era evreu, ci de undeva din Asia. Un „asiat”, ca să citez exact! Slavă Domnului că nu-i evreu!, mi-am zis. Iar picam „pe bec”! Aşadar, după „istoricul” evreu Jean Ancel, potrivit informaţiilor dobândite de acesta, la Saratov pe Volga, în noiembrie (probabil!) 1941, circa 15.000 (cincisprezece mii!) de români în floarea vârstei, au fost împuşcaţi pe nedrept, în urma unei minciuni, a unei dezinformări criminale, săvârşită de numitul Abacumov. Un nume sortit, probabil, să intre în ne-uitarea noastră, a românilor! Nenorocitul! Se nasc în mintea noastră mai multe întrebări. Iată numai câteva dintre ele: – Prima întrebare: De ce despre această crimă abominabilă nu se vorbeşte deloc? De ce nu s-a „bucurat” de mediatizarea pe care au avut-o ororile de la Katynul polonez? Un prim răspuns: trupele germane nu au ajuns până la Saratov pe Volga. Când trupele germane au ocupat zona în care se aflau gropile comune de la Katyn, localnicii au divulgat teribilul secret, iar propaganda germană, nazistă, a avut tot interesul să evidenţieze aceste crime ale sovieticilor, ale lui Stalin. Altminteri, dacă ocupaţia germană nu ar fi ajuns până acolo, despre Katyn ar fi ajuns până la noi nişte zvonuri greu de verificat… – Altă întrebare: nu ar fi cazul ca pe urmele puţinelor informaţii care există să se declanşeze o cercetare temeinică atât în arhivele celor două armate, cât şi la faţa locului, acolo unde au fost lagărele de prizonieri de la Saratov? Gropile, eventualele gropi comune, a mii de victime, nu puteau fi săpate decât în apropierea acestor lagăre cumplite. Iar descoperirea acestor gropi comune chiar şi după 70 de ani nu este un lucru imposibil! Răspuns: este evident că aşa trebuie procedat, sub „comanda” unor istorici autentici, categorie din care subsemnatul nu face parte. Din păcate, istoricii români, cei îndrituiţi să purceadă la o astfel de cercetare, se fac deja vinovaţi şi pentru alte subiecte pe care le ignoră de când se ştiu. Să sperăm oare de la alţi istorici, de la un alt Larry Watts? Se pare că va trebui să procedăm ca în fotbal, unde s-a trecut la măsura extremă, extrem de ruşinoasă: aducerea de arbitri străini, respectiv istorici străini. Mutatis mutandis, corupţia (vezi istoricii, inclusiv istoricii academici, care susțin proiectul Gold Corporation de la Roşia Montana, adică susţin distrugerea unor monumente istorice unicat în lume) şi frica, teama de a nu-şi periclita cariera şi cursus honorum academic, universitar, pe mulți istorici îi ţine la distanţă de subiectele tabu: legionarii, crimele regelui Carol al II-lea, Antonescu, Transnistria, cominterniştii, Ceauşescu. E timpul  să aducem istorici străini să ne cerceteze trecutul şi să descopere argumentele bazate pe istorie, argumente pe temeiul cărora să mai deschidem şi noi gura în lume? Dimensiunile hecatombei de la Saratov pe Volga ar trebui să atragă intervenţia autorităților româneşti. Academia Română, prin istoricii care intră în componenţa înaltului for, trebuie să se pronunţe în ce măsură este veridică – veridică am spus, nu neapărat adevărată, relatarea din cartea lui Jean Ancel, caz în care în mod oficial guvernanţii români ar trebui să se adreseze Moscovei cerând accesul liber în zonă pentru cercetarea care se impune. Avem datoria măcar o cruce să ridicăm deasupra atâtor oseminte fără mormânt. Tot de la Simion Ghinea păstrez informaţia de martor ocular a bădiei Simion, cum că la un moment dat, pe frontul de Est, unde erau desfăşurate trupele româneşti, a apărut un avion sovietic din care au fost aruncaţi o mulțime de fluturaşi pe care era scris un text semnat de Stalin, prin care acesta mulţumea generalului Avramescu şi trupelor române pentru comportamentul omenos arătat față de populaţia civilă din teritoriile ocupate de Armata Română. Mă întreb acum dacă nu cumva acest gest al lui Stalin a fost precedat de regretul că a omorât, din „greşeală”, mii de prizonieri români nevinovaţi. (Nu comentez ce s-a întâmplat mai târziu cu generalul Avramescu). În concluzie: ce facem? Ce facem ca să verificăm informaţia, ipoteza, suspiciunea că la Saratov pe Volga s-a produs asemenea crimă, mult mai cumplită decât cea de la Katyn, care părea un fel de nec plus ultra printre crimele de război din Al II-lea Război Mondial?! Ce vom face dacă această ipoteză înfricoşătoare se confirmă? Va fi cumplit? Va fi scrâşnirea dinţilor?

La moartea lui MIRCEA NICOLAU

Posted by Stefan Strajer On January - 13 - 2012

La moartea lui MIRCEA NICOLAU

Autor: Prof.univ. Ion Coja

De curând, vorbind la înmormîntarea lui Mircea Nicolae, domnul Nicolae Roșca l-a pomenit, oarecum inevitabil, și pe Horia Sima, cât de mult l-a prețuit pe răposatul Mircea Nicolau, cât de mult însuși Mircea Nicolau l-a prețuit și respectat pe Comandant etc. Poate că n-am reținut exact cuvintele domnului Roșca pe această idee, dar am reținut întocmai acolada făcută atunci când a pomenit numele lui Horia Sima: „ultimul șef al mișcării legionare”!… Ultimul…

Ce să înțelegem din precizarea „Horia Sima, ultimul șef al Mișcării Legionare”? S-ar înțelege, mai întâi, dat fiind că Horia Sima a murit în urmă cu aproape douăzeci de ani, că Mișcarea Legionară a murit, odată cu ultimul ei șef!…

Foto.Mircea Nicolau

Pun deci „oficial” întrebarea: ce s-a întâmplat cu Mișcarea Legionară, dacă răposatul ei comandant, mort în 1993, a fost, citez, ultimul?!… Și tare rău îmi pare că nu i-am pus această întrebarea celui care a fost domnul Mircea Nicolau, vocea legionară cea mai autoritară și mai autorizată din Țară în ultimii ani. N-am încotro și-i pun această întrebare domnului Nicolae Roșca: după moartea lui Horia Sima, de ce Mișcarea legionară a rămas fără șef? Asta să însemne oare că Mișcarea Legionară a încetat să mai existe?… Iar dacă nu a încetat să mai existe, de ce de douăzeci de ani nu are un șef?…

Auzisem o vorbă, mai mult șoptită, cum că Horia Sima, înainte de a muri, i-ar fi trecut lui Mircea Nicolau înalta și dificila responsabilitate de șef al Mișcării! Statut pe care Mircea Nicolau nu și l-a arogat totuși niciodată! Măcar că i se potrivea…

Declarația domnului Roșca e clarificatoare: Horia Sima nu și-a desemnat niciun succesor, iar legionarii care i-au supraviețuit nu au reușit să pună pe cineva în fruntea lor! Wikipedia spune și ea același lucru: Horia Sima a fost „last leader”. Situație tipică pentru o organizație aflată „pe ducă”, sortită pieirii, sortită unei dispariții planificate cumva?!…

Așadar, altă întrebare: de ce nu a fost Mircea Nicolau investit cu șefia Mișcării? Era potrivit, poate cel mai potrivit pentru funcție! A avut Horia Sima în vedere pe altcineva? Pe cine? Și de ce nu l-a investit măcar pe acela?!

…După 1990, odată cu revenirea în țară a legionarilor plecați din România după „rebeliunea” din ianuarie 1941, s-au auzit fel și fel de acuzații la adresa lui Horia Sima. Unul eu nu le-am dat nicio atenție și nu le-am verificat niciodată cât sunt de întemeiate. Afirmația făcută de domnul Roșca la catafalcul camaradului său Mircea Nicolau constituie însă, pentru mine, în mod implicit, o gravă acuzație (sau dezvăluire!) privitoare la Horia Sima: Horia Sima a murit, la o vârstă foarte înaintată, peste 85 de ani, fără să se îngrijească de problema succesiunii la comanda legiunii! Un veritabil comandant nu, nu procedează așa!

Horia Sima cunoștea chiar din proprie experiență câte sunt problemele pe care le ridică succesiunea în fruntea unei organizații, dacă nu este reglementată strict! Moartea neașteptată și năpraznică a Căpitanului în noiembrie 1938 a lăsat Mișcarea într-o situație confuză în ce privește persoana succesoare Căpitanului. Nu s-a mai numit Căpitan, ci Comandant, dar asta nu l-a scutit pe Horia Sima să se vadă deseori contestat ca lider al Mișcării! Motiv în plus ca, dacă era ce trebuia, adică un comandant responsabil, să se îngrijească din timp de problema succesiunii. Se vede însă că nu a fost chiar responsabil, suficient de responsabil! Oare nu și-a dat seama Horia Sima de răul imens pe care l-a făcut Mișcării Legionare prin felul neglijent, repet: iresponsabil, în care a tratat viitorul Mișcării Legionare, punându-o de fapt în cumpănă cu pieirea. E știut că de orice turmă rămasă fără păstor se cam alege praful?!…

Personal, am tras nădejde că, din motive ușor de imaginat, funcția de lider al Mișcării este protejată, ferită de expunere publică, dar că ea există, există o persoană care ocupă și onorează această funcție, îi dă viață și conținut! Cum spuneam mai sus, am bănuit (și sperat!) că acea persoană era Mircea Nicolau! Mă înșelam… Așadar de douăzeci de ani Mișcarea Legionară nu are lider. De ce? Pentru că așa a vrut Horia Sima sau pentru că acesta, prin abatere de la conduita de Comandant, de șef, a neglijat, a ignorat această chestiune! Tertium non datur! Și-ntr-un caz, și-n celălalt, Horia Sima nu iese însă bine din această poveste! Ba chiar ne obligă să reconsiderăm toate acuzațiile, chiar și pe cele mai grave, pe care i le-au adus camarazii care s-au dezis de el! E timpul să examinăm cu seninătate aceste acuzații! Până atunci sunt curios să știu cum îl vor apăra, cu ce argumente susținătorii lui Horia Sima vor justifica faptul că după moartea acestuia Mișcarea Legionară a încetat să mai aibă un conducător! De necrezut!… Absolut de necrezut!

În această ordine de idei și de persoane, îmi aduc aminte de domnul George Petre, cel mai tânăr dintre legionarii care, în 1941, au ales calea exilului. George Petre era încă elev în ianuarie 1941, când a demontat șina de cale ferată pentru a împiedica unitatea de tancuri de la Târgoviște să aflueze spre București, în sprijinul generalului Ion Antonescu. Faptă săvârșită împreună cu alți frățiori de cruce, printre care și fiul comandantului regimentului de tancuri… Îl pândea Curtea Marțială dacă mai rămânea în Țară. S-a mai întors după 1990. Am petrecut cu domnul George lungi seri de discuții la Bușteni unde s-a stabilit să-și petreacă la umbra Crucii de pe Caraiman ultimii ani de viață. Ani cerniți de evidența haosului și dezastrului din România și de pe planetă! Avea o experiență de viață – la antipozi, în Australia, teribil de interesantă, și o minte scăpărătoare, intuitivă și în același timp bine informată! Meloman desăvârșit! O frumusețe de om! La caracter mă refer, dar nu numai!…

Domnul George s-a prăpădit în urmă cu vreo doi ani. Am impresia că n-a avut parte, în presa legionară, de necrologul îndătinat, din partea camarazilor care l-au cunoscut și mulți l-au iubit, dar nu toți, unii l-au detestat de-a dreptul pentru insistența cu care se pronunța asupra lui Horia Sima în termenii cei mai duri! Îl bănuia de cele mai nenorocite gesturi!… Am zis „bănuia”! Căuta confirmări, dovezi. Dar domnul George recunoștea cu luciditate și onestitate că marile acuzații ce i se aduc în general lui Sima nu au putut fi dovedite în mod irefutabil!

Am aflat însă că mai există și alte acuzații, asupra cărora nu mai planează nicio incertitudine! Una dintre ele am reținut-o și-i dau azi toată importanța. Este vorba de încercarea unui grup de legionari de a redacta o „constituție”, așa i-au zis, o Constituție a Mișcării Legionare. În care, firește, se trata și problema liderului, a preluării și exercitării prerogativelor de șef, drepturile și obligațiile șefului etc. Proiectul a fost redactat, dactilografiat și prezentat Comandantului, lui Horia Sima. La redactare a participat și domnul George Petre, ca prieten apropiat al lui Aurel Ionescu, principalul promotor al proiectului, alături de un camarad din Bacău, al cărui nume îmi scapă acum. Spre mirarea grupului de legionari în cauză, Sima nici n-a vrut să audă de un statut al Mișcării Legionare! N-a vrut nici să se uite pe proiect, nici ideea în sine nu i se părea acceptabilă, fără să ofere o explicație, alta decât clasica „acum nu e momentul”!…

Acum însă, după ce am aflat că după moartea lui Sima nu a funcționat nicio regulă statutară sau măcar vreo dispoziție testamentară prin care să se ajungă la desemnarea unui șef al Mișcării, încep să dau atenție și celorlalte acuzații pe care o bună parte dintre legionarii din exil i le-au adus lui Sima. Nu este în niciun fel admisibil faptul că Mișcarea Legionară nu a avut un statut. Este chiar de necrezut, de neimaginat!

Evident, în focul luptelor din anii de prigoană, acțiunea și mai ales reacțiunea la atacul vrăjmaș erau pe primul plan, nu exista timp și răgaz pentru a scrie constituții! Cărticica șefului de cuib, completată cu Circulările Căpitanului, erau suficiente pentru funcționarea Legiunii! Dar apoi, după război, mai ales după stabilirea în Spania a conducerii legionare, nimic nu putea fi mai firesc decât să se purceadă la normalizarea situației, a funcționării partidului sau ONG-ului numit Mișcarea Legionară. Te pune pe gânduri această anomalie și nu cred că există o explicație serioasă care să-l absolve pe Sima de suspiciunea noastră. Care suspiciune? Oricare suspiciune, inclusiv cea mai gravă cu putință, a trădării, a vânzării de frate, se poate sprijini și argumenta invocând acest refuz al lui Horia Sima de a da Mișcării Legionare un statut, o constituție, un regulament!

Domnul Petre George mai spera să se afle pe undeva o copie a proiectului de constituție legionară. Spera să se găsească printre hârtiile rămase de la Aurel Ionescu, decedat pe la sfârșitul anilor ’90. Sau la Bacău, o copie adusă de celălalt co-autor, care s-a repatriat după 1990. Când, îmboldit de domnul George, am reușit să dau de urma persoanei respective, acesta își trăia ultimele zile… Ce-i drept, nici eu nu am avut numai asta de făcut, iar acum îmi pare rău că am tot amânat până a fost prea târziu!

Dar, cine știe, poate s-a salvat pe undeva acel proiect de constituție legionară! La ce ar mai fi bun? Pentru mine, care cred că Mișcarea Legionară este isprava cea mai importantă din istoria noastră modernă, a poporului, a Neamului românesc, ar fi interesant un asemenea document ca depozit de idei, concepții și intenții ale legionarilor din anii când s-au repliat în Occident, 1945-1975. Ar fi interesant să le comparăm cu celelalte texte definitorii pentru Legiune, în primul rând cele semnate de Căpitan! Moștenirea doctrinară de la legionari face parte din tezaurul românesc de gândire politică și morală. Cu siguranță că va avea un rol decisiv în modelarea viitorului nostru! De aceea trebuie recuperat în întregime acest „fond legionar”, trebuie studiat sistematic și pus să lucreze în viața noastră politică, indiferent ce se va întâmpla cu structura politică pe care Horia Sima a încercat sau, fără voia sa, a reușit s-o debiliteze, s-o destructureze! Să sperăm că nu total, nu în chip iremediabil! Speranța aceasta este legată, probabil, și de starea de spirit „obligatorie” la început de An Nou. Să îndrăznim să sperăm și pentru legionari un An Nou, an de regăsire și de reafirmare a spiritului legionar! Doamne, ajută!

Încă un cuvânt, un gând, pentru amintirea celui care a fost domnul George, Petre George. Era tare mândru de feciorul său, personaj important în ierarhia intelighentziei australiene. Nemângâiat de pierderea Gabrielei, fiica sa. Aducea mereu în discuție nepoatele, cele din Australia, și nepoata favorită, cea din Anglia… Povestea lucruri foarte interesante din lagărul de la Buchenwald, unde Hitler i-a „cazat” pe legionarii refugiați în Germania, i-a cazat alături de evreii binecunoscuți!… Așa de tare i-a iubit Hitler pe legionari!… De două ori a dat ordin Hitler să-i termine pe legionari prin execuție, prin mitraliere! Numai Dumnezeu nu l-a lăsat, sub chipul întâmplării extraordinare, neașteptate!

După război, George Petre a fost activ în lupta anti-comunistă. A lipsit puțin, acel puțin care ține de puterea întâmplării, să nu fie și el în lotul legionarilor parașutați în munți. Printre alte interpretări personale ale istoriei, consemnez convingerea lui Petre George că acțiunile, în fapt sinucigașe, la care au fost împinși o serie de tineri legionari imediat după război, au fost organizate de Occident pe linia mai veche, de lichidare a Mișcării Legionare! Linie deservită la vremea lor de Carol al II-lea și Armand Călinescu… După 1944, în Occident, s-a continuat lichidarea legionarilor prin încredințarea spre îndeplinire a unor misiuni imposibile, discret sabotate de partenerii occidentali…

George Petre a fost ultima persoană cu care a stat de vorbă Traian Puiu înainte de a fi răpit și adus la București, legat fedeleș. La acea întâlnire Traian Puiu i-a spus lui George Petre că descoperise trădarea lui Kim Philby, înainte ca acesta să defecteze oficial! Pasămite, acțiunea parașutiștilor legionari era supervizată de Occident prin nemernicul supranumit gentlemanul de la Moscova. Așa gentleman… A trimis la moarte sigură zeci de tineri idealiști, veritabili martiri!

Bonom și cumsecade, domnul George s-a făcut repede iubit în Bușteni! L-am iubit și eu. Îl pun alături de Simion Ghinea, Petre Țuțea, Dumitru Bacu, Nicolae Cojocaru, Raoul Volcinschi, Leonte Radu, legionari cu care norocul vieții mele a făcut să pot sta de vorbă pe îndelete, în chip lămuritor asupra Mișcării Legionare. Pe cei care n-au avut acest noroc îi înțeleg și-i compătimesc dacă cumva încă nu au receptacul pentru dimensiunea cea mai definitorie a „fenomenului” românesc, a arhetipului nostru identitar! A ființei românești!…

Odihnește-i, Doamne, pe robii tăi Mircea Nicolau și George Petre, camarazi și luptători întru Iisus și Neamul românesc!

(1 ianuarie 2012)

Demografie românească

Posted by Stefan Strajer On October - 26 - 2011

Demografie românească

 Petre Burlacu în dialog cu Ion Coja

 Domnule profesor ION COJA, v-am trimis interviul profesorului universitar VASILE GHEȚĂU, pe tema declinului demografic al României și al Europei. Ce impresie v-a făcut?

Una foarte proastă! Problema demografică în România este foarte gravă, iar domnul profesor o discută în termeni inadecvați, fără să meargă la cauzele reale și fără să pară interesat de soluții! Ne oferă cifre, nu soluții. Și, culmea, nu găsește nicio vină majoră clasei politice pentru declinul demografic! Cică vina aparține individului, cuplului care, din egoism, decide să nu facă prea mulți copii!.. Să mă ierte domnul profesor, dar asta se cheamă să confunzi efectul cu cauza!

De asemenea, nu se poate să faci studii demografice din care să lipsească reperul etnic! Ideea de neam, de etnie! Da, e grav că scade populația Țării, dar mai grav este dacă scade ponderea elementului românesc, procentul etnicilor români. Și prima problemă este aceasta: cum facem să redresăm și să întărim, să sporim numărul și procentul românesc al populației din România? Îi recomand domnului profesor Ghețău, nu ironic sau sarcastic, ci cu toată seriozitatea, să-l citească atent pe predecesorul său Mihai Eminescu. Acest Eminescu a fost preocupat temeinic de problemele demografice ale României și a formulat în termeni clari acest imperativ pentru toată societatea românească și în primul rând pentru clasa politică: românii trebuie să-și păstreze și să-și consolideze statutul de populație majoritară și să vegheze la calitatea genei românești, a zestrei lor genetice! Pe cârciumarii din vremea sa Eminescu îi suspecta că în mod conștient vând băuturi contrafăcute, otrăvind populația rurală și atentând astfel la zestrea genetică a Neamului. Conceptul de neam este fundamental în orice cercetare demografică. A lipsit din răspunsurile domnului profesor Ghețău.  

Care este vina clasei politice?

Clasa politică este vinovată de dezastrul economiei românești, de dispariția a milioane de locuri de muncă. Acest dezastru a fost riguros planificat, iar scopul final urmărit a fost să provoace emigrația românilor, să producă această veritabilă hemoragie la nivelul ființei naționale! Să se creeze astfel un vid demografic sau măcar o rarefiere a elementului românesc în spațiul nostru național! Nu-mi pot imagina că domnul profesor Ghețău nu face acest raționament, nu-și pune această întrebare: care a fost scopul dezastrului instaurat după decembrie 1989? Ce au urmărit politicienii noștri de frunte prin distrugerea economiei românești? Nu cumva rezultatul acestei politici – depopularea României, a fost și scopul urmărit?

Sigur că există o tentație a Occidentului, Dunărea a făcut multe victime printre românii care au încercat să ajungă în Occident fără pașaport înainte de 1990… Oamenii aceia nu mureau de foame dacă rămâneau în România. Dar azi, la cotele șomajului actual, dacă cei trei milioane de români ar fi rămas în țară, ajungeam să avem și muritori de foame!… Da, afirm cu toată convingerea că depopularea României este scopul urmărit prin politica economică și socială de după 1990.

Faceți vinovată de această situație întreaga clasă politică?

Ce înseamnă „vinovată”? Cei care au știut că acesta este scopul ultim nu sunt foarte mulți. Eu aș putea numi ca sigur vinovate numai două persoane: Silviu Brucan și Petre Roman. Indivizi cu comportament anti-românesc criminal! Or mai fi și alții. Sigur mai sunt! Ei n-au acționat de capul lor ca politicieni, ci cu un masiv sprijin și control ocult, din țară și din afară! Ceilalți, majoritatea politicienilor, cei mulți și proști, pleava de umplutură din parlament și ministere, au colaborat la acest proiect criminal fără să-și dea seama unde bat legile pe care le-au votat cu deplină inconștiență! Imbecili și incompetenți! Egoismul acestor politicieni trebuia demascat de domnul Ghețău înainte de a consemna egoismul „cuplului reproductiv”… Dar să nu insistăm prea mult pe lucruri care s-au mai spus. Să consemnăm faptul că niciun partid care a trecut pe la guvernare nu a pus problema declinului demografic, nu a formulat soluții, nu a avut o politică de redresare demografică. Este aproape un subiect tabu! Pe cine nu vor să supere?

Ce credeți că se poate face?

Îl citez, din memorie, pe domnul profesor Vasile Ghețău: „Nu se poate face nimic și nici n-ar fi bine să facem ceva acum!… Să așteptăm să treacă criza!” Halucinant răspuns!… Știe dânsul când va trece criza? Adică știe când se va stopa procesul de sărăcire a populației?!… Habar nu are! Îmi dau seama că soluția nu poate veni de la un specialist demograf, ci de la o viziune sociologică, socio-psihologică etc. Nu-i fac niciun reproș demografului, care ne prezintă numai radiografia corpului național… Dar, în măsura în care și-a permis să vorbească de cauze, am și eu dreptul să fac aprecieri asupra unor considerațiuni care nu mai poartă girul specialistului demograf! Deci, am rămas cu impresia că domnul profesor ocolește miezul problemei. Cauza principală a declinului demografic nu este emigrația, ci emigrația este efectul nefericit al unor politici pe care nu le pot numi decât criminale!… Bun, vorbim de emigrație: demografia trebuie să ne lămurească bunăoară care este structura etnică a emigrației! Au plecat la muncă trei milioane de cetățeni români. Câți dintre ei sunt români, câți maghiari, câți țigani, câți evrei etc? Câți dintre ei se mai poate spera că se vor întoarce? Etc.

Se pare că cel mai mare este procentul de maghiari care au emigrat. Nu mă mir deloc! Ungaria încearcă să se salveze demografic invitându-i pe maghiarii din țările vecine în Ungaria. N-ar strica să studiem și noi această stratagemă, dacă nu cumva ne-ar folosi și nouă. Deocamdată scade procentul maghiar din România! E bine, e rău? S-o spună UDMR-ul. UDMR-ul este artizanul acestei migrații maghiare. Evident, la nevoie, îi vor face vinovați pe români pentru numărul mare de maghiari care și-au luat lumea în cap. Bine au făcut. Abia așa vor descoperi ce bine le era în România…

Vorbeați de calitatea genei, de zestrea genetică. La ce vă gândiți?

La faptul elementar că oamenii nu se nasc egal înzestrați cu calități și defecte. Într-un cuplu de cocălari, de scormonitori prin gunoaie, se nasc copii care din start, cu moștenirea genetică pe care o primesc, reprezintă mai degrabă un balast pentru societate, iar nu un aport bine venit! Nu sunt cinic și nici rasist, dar în momentul de față societatea românească încurajează la procreație familii de oameni de care se mulțumesc cu foarte puțin ca să se simtă oameni, și pentru care alocația de copii devine sursă de subsistență și pentru maturi, pentru părinți. Toarnă copii unul după altul, cu gândul la alocație, la posibilitatea de a-i pune pe copii de mici să „producă”, adică să cerșească sau să ciordească… Unii dintre ei ajung să-și mutileze copiii, care devin astfel mai productivi ca cerșetori… Autoritatea nu face nimic ca să descurajeze și chiar să pedepsească aceste practici!

Ce ar putea face legile împotriva acestor practici?

Ar putea face foarte mult, dacă legiuitorul ar fi un autentic reprezentant al celor care l-au votat… Că n-au ajuns în parlament pe votul cocălarilor analfabeți! Nu intru în detalii, dar în cazul unor părinți denaturați ar putea fi vorba chiar și de decăderea din statutul de părinte, de suspendarea dreptului de a mai crește copii, ba chiar a dreptului de a mai procrea, dacă se constată lipsă de respect pentru ființa umană din partea așa-zișilor părinți…

Ceea ce mă interesează propriu zis – și acesta este mesajul acestei discuții, este să avem o legislație în favoarea cuplurilor de părinți responsabili, capabili să dea societății urmași creativi, activi, viitori contribuabili la PIB-ul național, dacă pot spune așa. Sunt câteva măsuri ușor de luat, care să țină seama chiar de „egoismul” cuplului. Bunăoară, accentul să nu se mai pună pe alocația primită pentru copii. Alocațiile ar trebui chiar diminuate. Iar nașterea copiilor să aducă părinților beneficii la capitolul impozite, acestea diminuându-se odată cu nașterea fiecărui copil dintr-un cuplu. O altă pârghie ar fi pensionarea: femeia care a născut și crescut copii să iasă la pensie mai devreme, dacă dorește! O zi în plus la concediu pentru fiecare copil minor ar fi de asemenea un stimulent! Se pot imagina măsuri care să stimuleze femeile să nască la vârste cât mai apropiate de vârsta majoratului. O mamă e de presupus că are obligații noi, de bunică. Însuși statutul de bunică să fie prin lege recunoscut, adică să fie izvorul unor drepturi, al unei „discriminări pozitive”. Dar, repet, nu prin acordare de alocații, ci prin avantaje și facilități la care să aibă acces numai persoanele bine încadrate în structurile productive ale societății, eficiente pe multiple planuri.

Așadar, să privim realitatea cu sinceritate și bună credință: avem nevoie de un spor demografic, avem nevoie de stoparea declinului demografic. Dar avem nevoie de un spor demografic (1)de calitate, în care (2)să fie antrenați în primul rând etnicii majoritari. E dreptul lor, dar și obligația lor de a se păstra ca populație majoritară. Atât în România, cât și în celelalte țări constituite ca state naționale.

Cândva în România se plătea o taxă de celibat? Nu ar fi cazul să fie reintrodusă?

Nu e rea ideea. Dar să se introducă numai la bărbați!

De ce numai la bărbați?

            Pentru că bărbații sunt principalii vinovați că atâtea femei sunt singure, nu cunosc beneficiile unui cămin, ale maternității!

Încă puțin și vom ajunge să recomandăm poligamia!

Domnule Petrică, scăderea demografică este o chestiune de viață și de moarte pentru un popor, pentru un neam. Salvarea neamului este legea supremă! Este mai presus de orice! Mai presus de legi, de obiceiuri, de tradiții. Le schimbăm sau le abandonăm dacă pun în primejdie demografia neamului!

Pe vremea comuniștilor erau niște reguli foarte severe care limitau accesul la cinul monahal, călugăresc, îndeosebi pentru tineri. Azi sunt foarte mulți tineri, fete și feciori, care îmbracă hainele aspre ale călugăriei, în felul acesta legându-se să nu se mai căsătorească, deci să nu procreeze. Are vreo legătură cu subiectul nostru?

Întrebarea este delicată. Nu poate avea un răspuns decât cu cifrele exacte în față. După aceea este de discutat. Trebuie să-ți spun însă că Biserica nu poate lipsi din elaborarea unei politici demografice serioase. Biserica are un rol mai important chiar decât al guvernului într-un anumit fel. Subiectul este vast și trebuie cercetat din toate părțile. Fac acum mențiune de o informație pe care am căpătat-o de la Octavian Ghibu, fiul marelui patriot care a fost Onisifor Ghibu. Anume că după război, adică după dispariția din efectivele Neamului românesc a câtorva sute de mii de bărbați în floarea vârstei, aproape un milion, au rămas nemăritate sute de mii de fete. Fără nicio șansă de a-și găsi un soț. La inițiativa unor români de ispravă, a unor românce inimoase, care nu aveau nicio funcție în stat, s-a pornit o campanie discretă de discuții de la om la om cu aceste femei tinere, pe tema că nu ar fi un păcat în fața lui Dumnezeu dacă ele vor deveni mame chiar fără să fi fost cununate… Căci nevoile neamului cer ca potențialul lor reproductiv, cu care le-a înzestrat Dumnezeu, să nu se irosească!… Copilul este o bucurie pentru orice părinte întreg la minte și la suflet! Iar mentalul românesc nutrește o simpatie aparte pentru copilul „din flori”… Este un copil născut din dragoste, se zice. Pe ideea că multe căsătorii se fac din interes!… La noi, la români, căsătoria din interes nu este o practică răspândită, ca la alte popoare. Poate că din această cauză suntem un neam de oameni frumoși, arătoși! Îi recunoști pe români în străinătate de la o poștă!…

Cifrele arată clar că sunt mai multe femeile decât bărbații! Bucuria de a naște și de a crește copii nu trebuie să ocolească femeile nemăritate. Cunosc astfel de femei, de condiție foarte bună, care au avut curajul să nu dea doi bani pe gura lumii, și își cresc copilul în deplină normalitate. Sunt mame, sunt femei împlinite! Firește, subiectul este delicat, al naibii de delicat…

Despre declinul demografic al Europei ce părere aveți?

Acest declin este consecința „noii religii” inaugurate la 14 iulie 1789, religia drepturilor omului!… De aici a pornit și aiureala cu emanciparea femeilor, adică alungarea femeilor în câmpul muncii, la șaibă, femeia strungar, femeia siderurugist, macaragiu, scafandru, femeia orice, în numele egalității, marea minciună a democrației! Au părăsit femeile tihna rodnică și firească, atât de activă și de solicitantă, a casei, a căminului. Ca să devină femeia salariat, de care avea nevoie producția capitalistă, apoi cea socialistă… În țările în care femeile merg mai rar la servici există un spor demografic însemnat. Trebuie ținut seama de această situație, iar femeia salariată trebuie ajutată să le poată face pe amândouă, și servici, dacă țin neapărat, și grija căminului. Femeile trebuie discriminate pozitiv, ca să folosesc și eu acești termeni mizerabili! Era în tradiția europeană și creștină această discriminare. A anulat-o mișcarea pentru emanciparea femeii… Mult lăudata egalitate!… Cum să fie egalitate între sexe?! Persoanele de sex feminin au o valoare socială mult mai mare!

În concluzie?

Discuția a fost prea scurtă, prea deslânată ca să putem avea și concluzii. Este o discuție care trebuie purtată la nivelul decidenților politici în primul rând, pentru a se ajunge la soluții, la măsuri cu urmări imediate unele, altele cu urmări pe termen lung, peste ani de zile… Trebuie să pornim de la principiul vital, biologic: existența speciei are prioritate dinaintea existenței individuale. Toate speciile, plante sau animale, sunt organizate de la Dumnezeu după această regulă. Deșucheata propagandă în jurul drepturilor omului a împins Europa pe marginea prăpastiei. Întrebare pentru cei care cunosc mai bine istoria ultimilor o sută de ani: acest rezultat – declinul demografic al Europei, al rasei albe, vecin cu dezastrul, nu cumva este un scop urmărit cu bună  știință?

Ar fi cumplit!

Această întrebare nu o pun din capul meu. Ea a fost deja formulată. Suspectă este atitudinea mass mediei de a o neglija. Deh, subiect minor!

Ca o concluzie totuși, aș formula pentru noi trei idei:

–         nu putem fi interesați numai de aspectul numeric, cantitativ al demografiei. Ar însemna să repetăm greșeala greu de iertat a lui Nicolae Ceaușescu. Trebuie să avem în vedere un spor demografic de calitate, la nivelul acelor categorii de persoane de care se leagă performanțele materiale și spirituale ale unui popor, nivelul său de civilizație;

–         resping ideea că într-o țară  normală, locuită de un popor autentic, problema demografică se poate rezolva prin import, prin încurajarea emigranților de a se strămuta în acea țară. O asemenea soluție denotă lipsa conștiinței naționale, a conștiinței de neam! Vezi cazul Canadei, de exemplu. Exemplu penibil! Demografia nu este o afacere!

–         politica demografică, într-o țară ca România, trebuie modelată de imperativul menținerii statutului de populație majoritară al acelei etnii care, la capătul istoriei derulate până azi, s-a impus ca populație majoritară, făuritoare de istorie: românii în România, maghiarii în Ungaria, bulgarii în Bulgaria și așa mai departe. Repet: este dreptul nostru, dar și datoria noastră supremă, ca români, ca oameni, de a face orice pentru salvgardarea acestui statut!

Chiar orice putem face?! Ne este îngăduit?

Chiar orice! Trebuie să facem orice ca să rămânem majoritari, net majoritari în țara noastră! Pentru mine este evident că unii vor ca noi, românii, să ne pierdem statutul de populație majoritară! Pentru asemenea intenții trebuie să găsim răspunsul potrivit, inclusiv sancțiunea, pedeapsa potrivită. Căci suntem în legitimă apărare! Repet: suntem agresați în ființa noastră națională, trebuie să ne simțim în legitimă apărare și să acționăm în consecință!

Cred că este nevoie să vorbiți mai lămurit!

Dumneata nu vezi ce se întâmplă în Parlament?! Votul este decis, de cele mai multe ori, de votul UDMR și al grupului minorităților naționale. Suntem o țară în care politica o fac mai mult ne-românii! Ei ne guvernează! Iar după proiectul de constituție imaginat de Băsescu, rolul ne-românilor în statul numit România va crește și mai mult! Și acesta nu este singurul aspect inacceptabil. Mai sunt și altele, mai dureroase, le lăsăm pentru altă discuție.

Puteți încheia cu un citat din Eminescu în sprijinul afirmațiilor făcute?

            Numai unul? Iată un citat la care țin foarte mult. Îl știam pe dinafară. Ia să vedem dacă mai am ceva memorie:

„Chestiunea de căpetenie pentru istoria și continuitatea de dezvoltare a acestei țări este ca elementul românesc să rămână cel determinant, ca el să dea tiparul acestei forme de stat, ca limba lui, înclinările lui oneste și generoase, bunul lui simț, cu-un cuvînt geniul românesc să rămână și pe viitor norma de dezvoltare a țării și să pătrundă pururea această dezvoltare.”

Mai lămurit nu se poate spune!

Dacă nu mă înșel, este citatul pus de dumneavoastră pe frontispiciul proiectului de Constituție Organică a României… Unde poate fi găsit?

Alături, ca să zic așa. Pe www.ioncoja.ro L-am postat pentru a fi discutat și îndreptat. E de găsit la rubrica CATEGORII. Dar aș vrea să răspund și la o întrebare pe care nu te-ai priceput să mi-o pui și pe care am așteptat-o. Câteva cuvinte despre cei trei milioane de români pe care democrația de după 1990 i-a tentat sau obligat să plece din România. Este o pierdere imensă pentru Țară, pentru Neam. Asta la prima vedere. La o cercetare mai atentă a lucrurilor descoperi și o latură pozitivă a lucrurilor.

După regula „tot răul e spre un bine!” Care este binele?

Românii care au ajuns în Occident și au lucrat sau trăiesc acolo au astfel ocazia să se lecuiască de un anumit complex de inferioritate. Nu discut cum li s-a indus unora acest complex de inferioritate încă din țară. Încă din copilărie, încă din generații anterioare etc. Acești români ajung să se confrunte și să se compare zi de zi cu ceilalți, cu străinii în mijlocul cărora au ajuns. Uneori, ca la Paris sau în Statele Unite, este vorba de un mediu multinațional! Cu atât mai bine pentru românii noștri care, de regulă, din aceste confruntări și comparații ies cu conștiința clară că ei, ca români, au tot ce le trebuie ca să nu fie ultimii! Ba chiar ca să fie, deseori, în frunte, în plutonul din față! Satisfacția că sunt români, că poartă cu ei o anumită zestre și pecete spirituală specifică românilor, deosebit de valoroasă și de specifică, o descoperă mai ușor românul plecat în lume decât cel rămas acasă, prizonierul unui orizont limitat. Sunt convins că depopularea de români a României este un proiect urmărit de multă vreme, cu tenacitate diabolică. Sunt convins că va eșua acest proiect, e drept, după ce va strica viața multor oameni… Românii pot avea însă mult de câștigat, ca români, chiar dacă s-au stabilit în străinătate, temporar sau definitiv. Cu condiția ca ei să nu-și neglijeze rădăcinile, să ducă în familie o viață cât mai românească, să nu-și părăsească limba, să-și trimită copiii în vacanță sau la studii în România etc., etc. Sunt multe de făcut în acest sens pentru autorități, este loc și pentru inițiative particulare, ale ONG-urilor. O diasporă românească puternică, bine organizată, legată de „baștină”, cum ziceți voi basarabenii, poate fi rezultatul nescontat de marii manipulatori ai istoriei, rezultat care să le dea peste cap toate socotelile lor atât de nemernice.

Doamne, ajută!

Buriaș, 3 octombrie, 2011

A consemnat Petre Burlacu

Madam Ciuvică sau Ciuvică Mercenarul?

Posted by Stefan Strajer On October - 13 - 2011

Madam Ciuvică sau Ciuvică Mercenarul?

 

  Autor: prof.univ. Ion Coja

       Ezit între aceste două titluri. Nu de ieri, de azi, adică de sâmbătă seara, când la Antena 3 am prins o emisiune avându-i ca invitați pe domnul Florea Dumitrescu, fost inalt demnitar ceaușist, responsabil cu partea financiară a societății socialiste multilateral dezvoltate, și nelipsitul Ciuvică. Ci de ani buni, de pe vremea președintelui de jenantă amintire Emil Constantinescu, al cărui țuțăr șef a fost numitul Ciuvică. De ani buni zic, nu trece săptămână de la bunul Dumnezeu fără apariția morocănoasă a individului pe una sau măcar două televiziuni. Se pare că nicio problemă mai importantă a Țării nu poate fi rezolvată fără asistența de specialitate a omniprezentului Ciuvică. Și problemele importante, slavă Domnului, nu ne ocolesc. Au din ce trăi și șapte ca Ciuvică! Cu toate acestea, un altul ca Ciuvică nu vom găsi!… În vecii vecilor!…  (Bat în lemn, Doamne ferește, să nu cobesc!)

      Îmi pare rău pentru cuvîntul madam, cuvînt frumos, îndefinitiv. Mi-ar trebui altul, dar nu-l găsesc, unul care să se potrivească numai pentru logoreea intempestivă și incontinentă, muieratică și decibelică, cu care își acoperă Ciuvică atât partenerii de dialog, cât și propriile idei, care nu lipsesc întotdeauna. Deseori nu spune numai prostii sau mizerii, ca deunăseară! Altfel nici ăia de pe la televiziuni nu l-ar ține! Recunosc, uneori are dreptate, dar selectiv, să nu deranjeze de la un anumit nivel în sus!

      În emisiunea cu pricina, cu un titlu care enunța ideea că România este într-o, citez, „groapă”, invitaților li se cerea un examen lucid al impasului în care ne aflăm, precum și identificarea unor posibile soluții! Domnul Florea Dumitrescu ne-a oferit câteva amintiri și principii de economie de pe vremea când dînsul a negociat primele împrumuturi de la FMI pentru România. Ce s-a făcut cu acei bani de la FMI?, a întrebat moderatoarea, doamna Alexandra Stoicescu. Ce să se facă?Fabrici și uzine! a răspuns domnul Florea Dumitrescu. La care Ciuvică al televiziunilor a sărit ca ars: fabrici și uzine care au mers în pierdere, au produs numai găuri negre în bugetul țării! Au produs și pierderi unele, acceptă domnul Florea, dar au produs și sute de mii de locuri de muncă și au trimis la export mărfuri românești, iar cu acest export ne-am plătit datoriile la FMI! …Unde am exportat?! revine neînduratul Cuivică. În Cuba, în Africa, în America de Sud?!… N-am exportat și noi, ca oamenii, în Germania! Și așa, pe ideea că nu am exportat mai nimic în Germania, Ciuvică a tras concluzia logică că industria noastră nu a existat până în 1990 decât ca o grămadă de fier vechi!

       A lipsit puțin ca Ciuvică să „reitereze” celebra formulă. Cred că i-a fost greu să se abțină, dar a reușit! S-a revanșat susținând ideea că răul, dezastrul, groapa în care a ajuns Țara i se datorează lui Ion Iliescu și minerilor care l-au împiedicat pe Petre Roman să-și ducă până la capăt programul de reforme!… Recunosc, parțial sunt de acord cu domnul Ciuvică: vinovatul principal este într-adevăr Ion Iliescu. Este vinovat că l-a acceptat prim ministru pe acest neica nimeni numit Petre Roman! Vinovat este Iliescu că l-a tolerat vreme de doi ani să-și facă mendrele și nu i-a dat peste mână! Este vinovat Ion Iliescu că atunci când Alexandru Bârlădeanu și N.N. Constantinescu au atras atenția asupra incompetenței primejdioase a primului ministru demolator de țară, el, Ion Iliescu, a tăcut. A tăcut complice?

      Programul de reforme al lui Petre Roman?!… Pe vremea când eram senator, circula în PSD-ul de atunci o înregistrare făcută de SRI în care vocea lui Petre Roman se lăuda, într-un cerc de intimi în ticăloșii, cu programul său de distrugere a economiei românești, cât de bine avansează! Căci ăsta a fost programul după care a guvernat Petre Roman: un program de distrugere a economiei românești și de destructurare a Țării! Propriu zis programul nu i-a aparținut, că nu-l ducea mintea! Ci doar l-a pus în lucru, în practică, cu un zel teribil! Zelul ticălosului năimit de dușmanii Neamului! Zel moștenit de la taică-su, alt impostor și militant de frunte, discret și eficient, pentru desprinderea Transilvaniei de România!

      Pe ce lume trăiește lelea Ciuvică al cui o fi fiind?! Cine mai pariază azi pe Petre Roman?! Au nu cunoaște domnul Ciuvică rolul jucat de Petre Roman în distrugerea celor mai performante capacități de producție din industria noastră de armament?! S-a dus personal, nenorocitul, să vadă cum sunt casate cele mai importante agregate, câteva din ele unice în Europa! Mai trăiesc ofițerii care au asistat neputincioși la acest act de agresiune împotriva Țării! Unora le pare rău și azi că nu au scos revolverul, în legitimă apărare față de intrusul agresor! Cui oare trebuia să-i raporteze Petre Roman că „a văzut cu ochii lui” cum se duce pe apa Sâmbetei industria românească? Cu cine concura industria noastră de armament și trebuia scoasă de pe piață?! Nu cunoaște acest Ciuvică nici teza aceluiași inamic public privind renunțarea la irigațiile din agricultură, căci este mai ieftin importul de grâu decât producerea acestuia?!

      Cine te vîră cu de-a sila pe televizoarele noastre, Ciuvică, să ne spui mizeriile cu care te-am auzit sâmbătă? Treceam mai departe, mutam pe alt post când l-am văzut pe Ciuvică, dar am rămas să-l ascult pe bătrânul activist de partid! Are multe de povestit! De ce nu l-ai lăsat să vorbească, moară neferecată ce ești?! Ai tăbărît pe el când s-a plâns că nu mai există bănci românești în România, isterizându-te în apărarea băncilor străine, cum că românii, de corupți ce sunt, nu pot avea bănci proprii! De unde ai scos ticăloșia asta?! Ai stat tu de vorbă cu cei care cu prețul libertății lor au încercat să mențină în viață Banca Religiilor sau Dacia Felix, să afli cum au fost sabotați sau pe față lucrați ori chiar șantajați de Mugur Isărescu și alți nemernici intangibili?!

      Te-am simțit în toată ticăloșia-ți, mercenar Ciuvică, atunci când domnul Florea Dumitrescu te-a întrebat cum s-au cheltuit cele douăzeci de miliarde de euro, împrumutați de la FMI de guvernul Boc, guvern pe care nu mai ostenești înjurându-l! Era o ocazie bună să-l mai pocnești o dată pe Boc, așa cum și merită cu prisosință, dar ai tăcut! De ce ai tăcut? Pentru că răspunsul la întrebarea fostului ministru de finanțe ceaușist te-ar fi obligat să numești băncile străine din România, ele fiind principalele beneficiare ale împrumutului! Și de ele, nevrednicule Ciuvică, n-ai să te legi niciodată! Ai jurat, probabil!

      De ce ascunzi publicului românesc unde s-au dus cele 20 de miliarde de euro?! De ce nu pomenești nimic de complotul internațional a cărui victimă este România?! E un subiect nedemn de logoreea-ți? …Complot pe toate planurile: financiar, economic, mediatic, informațional, militar, cultural! Bine susținut din interior de o șleahtă de trădători!… Cu o parte dintre acești trădători te văd în emisiunile TV pe care le sufoci cu prezența. De ce oare sunt atât de prost încât nu pot să cred că te numeri printre acești nemernici, domnule Ciuvică?!

      …Prost mai sunt!

      Dar nici cu dumneata nu mi-e rușine! Te apuci să-l corectezi pe domnul Florea Dumitrescu, cum că datoria statului nu este de 97 de miliarde, ci numai de vreo 40, restul sunt datorii ale unor companii particulare!… Ca și când 40 de miliarde ar fi o nimica toată! Dar nu cumva împrumuturile făcute de acești particulari sunt garantate de statul român?!… Aud?

      Toată seara n-ai făcut decât să-l împiedici pe bietul Florea Dumitrescu să lege un răspuns la întrebarea obsesivă a moderatoarei, întrebare care frământă creierii multor români, mai puțin ai dumitale: mai există soluții pentru dezastrul în care am fost aduși? Încerca domnul Florea să spună că fără producție industrială, fără industrie, nu avem nicio șansă! Mereu l-ai întrerupt, mereu ai țipat la bătrân, nu carecumva discuția să capete un contur coerent și să priceapă lumea cât de mare a fost cacealmaua din decembrie 1989! Ai avut deci această misiune! Mi-a fost foarte clar. Ce n-am înțeles este cât o faci din mintea ta, din pasiune, cu sinceritate, și cât după indicații superioare în grad!

      Nu mai poate fi întreg la minte cine mai susține azi, la 20 de ani după căderea lui Ceaușescu, că pe vremea acestuia au murit oamenii de foame și de frig, mii de oameni!… N-a murit nimeni de foame și nici de frig!… Da, magazinele erau mai mult goale, dar nu și frigiderele noastre! Era frig în case, dar nici nu era o problemă să-ți plătești întreținerea! Și mai ales nu existau români care să nu aibă un adăpost!… Care să nu găsească un servici!

      Aud că meseria din care trăiește acest Ciuvică sunt investigațiile!!!… Înseamnă că din aceste investigații va putea aduce ușor dovada că mureau românii pe capete de foame și de frig!… Aștept de douăzeci de ani această dovadă! În schimb, fără să fac vreo investigație – căci nu e meseria mea, ci a domnului Ciuvică, au ajuns la mine numeroase dovezi ale sabotajului efectuat de cei care au pregătit mărețul act de la 22 decembrie 1989. Unele dovezi ale acestui sabotaj criminal le-am făcut publice mai de mult și nimeni nu m-a contrazis. Alte dovezi mă leg să le prezint în fața numitului Ciuvică și a telespectatorilor Antenei 3, post TV la care nu am fost niciodată invitat să spun și eu vreo prostie, două! Și nici n-o să fiu vreodată chemat, locurile sunt ocupate, iar locul meu este pe lista necuvîntătorilor la posturile TV năimite!… Mercenare, ca și domnul Ciuvică!

      Da! Penuria din magazine și frigul din case a avut și această cauză pe vremea lui Ceaușescu: sabotajul de sorginte cominternistă! Efectuat de aripa trădătoare, KGBistă, a Securității și a PCR, de cei care au avut de profitat de pe urma căderii lui Ceaușescu… Căci doar cine l-au trădat pe Ceaușescu în decembrie 1989 o făceau deja de ani de zile, nu au intrat în jocul criminal cu doar două-trei zile înainte de „evenimente”! Ca să fim aduși în starea de a-l urî pe Ceaușescu așa cum l-am urît cu toții în decembrie 1989, a fost nevoie de o pregătire îndelungată, prin sabotaj și minciună mai ales! Făcând să se pună pe seama Ceaușeștilor o mulțime de nefăcute! Cum a fost și asasinarea lui Constantin Dobre, liderul grevelor de la Lupeni 1977… Asasinat pentru care eu l-am urît pe Ceaușescu mai mult ca pentru orice. Iar după decembrie 1989 aflăm cu toții că Dobre este teafăr și sănătos!

      Ia fă mata, domnule Ciuvică, o investigație de-a dumitale și află de la domnul Constantin Dobre ce sentimente nutrește față de Ceaușescu! Află de ce Dobre Constantin, care a ridicat Valea Jiului împotriva sistemului comunist în 1977, a cerut azil politic în Marea Britanie acum, după 1990, iar nu înainte, pe vremea lui Ceaușescu! Ia încearcă să afli de la persoana în cauză de ce nu a fost pedepsit de Nicolae Ceaușescu pentru curajul său de-a-l înfrunta pe teribilul dictator! Află toate astea și vino apoi la Antena 3 să dai raportul în fața Țării, dacă ești un investigator corect! Un om corect!

      Nu-ți va fi greu să afli că nu prea avea habar Ceaușescu de multe lucruri care se petreceau în numele său! El știa, bunăoară, că fusese planificat de către CSP ca o anumită cantitate de carne să ajungă la populație, o cantitate îndestulătoare. În anul de grație 1989 o bună parte din această carne a rămas însă dosită în depozite, ca să acutizeze starea de nemulțumire a populației. Imediat după 22 decembrie acea carne a fost scoasă din depozite și FSN a mințit populația, cum că au importat ei acea carne și ne-o pun la dispoziție cu toată generozitatea! Ba au mai făcut și acte fictive de cumpărare, ca să bage și ceva bani în buzunar! A fost, probabil, prima escrocherie fesenistă! Safteaua, la dezastul care a urmat!… Cu asemenea minciuni a debutat democrația post-decembristă! Și tot așa o ține de atunci!

     După 20 de ani ne-am mai lecuit de ură anticeaușistă oarbă și deseori stupidă, tâmpă! Am descoperit cât de mult am fost mințiți ba de Europa liberă, ba de presa occidentală, sever controlate de la Moscova. Și multe altele, care încap sub titlul de diversiune! Diversiune aparent anti-ceaușistă, în realitate anti-românească sadea! Din această diversiune, ca un întârziat, ca un retardat, face parte și Ciuvică, cu morții lui de foame și de frig! O face ca un mercenar bine plătit sau ca un fraier bine manipulat?…

      Prost nu pare Ciuvică…

      Cu ani în urmă, când l-am cunoscut pe domnul Ciuvică, atârnat de poala lui Emil Constantinescu, l-am luat în serios că e, așa cum părea, un spirit justițiar, un tînăr însetat de adevăr și dreptate. Cunosc o mulțime de flăcăi în care Țara poate nădăjdui. Drept care m-am simțit dator să-i fac cunoscut un detaliu important din biografia patronului său, căci domnul președinte Emil Constantinecu are pentru vecie o problemă gravă: el nu a întrunit votul majoritar atunci când a ajuns președintele României. La alegerile din 1996 electoratul român a votat masiv cu Ion Iliescu. Dar, în condiții pe care nu le mai cunosc, dar sunt ușor de bănuit, câștigător a fost declarat Emil Constantinescu. Repet: Ion Iliescu a avut cele mai multe voturi în turul doi al alegerilor prezidențiale din 1996…

      Lipsa de reacție a lui Ciuvică la această dezvăluire mă face să cred că omul știa mai bine decât  mine ce și cum s-a întâmplat și nu-l deranja de fel găinăria prezidențială… Doar era unul dintre beneficiarii ei!…

      Normal ar fi fost să-i sară justițiar la gât și să-i ceară cât mai sonor socoteală lui Ion Iliescu! Cum de și-a permis să-și bată joc de voința poporului?!… Emil Constantinescu avea circumstanțe atenuante când a devenit președinte prin fraudă, prin eludarea scorului electoral! Treacă de la noi… Ce n-ar face oricare dintre noi ca să ajungă președinte?!… Aș zice chiar că eu unul îl înțeleg! …Dar când același Emil Constantinescu s-a declarat învins de structuri și și-a anunțat abandonul prezidențial, pentru că așa era înțelegerea: numai patru ani la Cotroceni!, normal era ca consilierul său Ciuvică să-l tragă de mânecă: care structuri te-au învins, Emile? Structurile care din nimic te-au făcut rector al Universității și președinte al României?!

Ion Coja

Buriaș, 11 septembrie 2011

Post scriptum. Dacă se va nimeri cumva să fiu și eu invitat la una din emisiunile pe care le supra-populezi, am să te întreb, domnule Ciuvică, cum l-ai consiliat pe Emil Constantinescu în primul său gest politic major cu care s-a afirmat după desemnarea sa frauduloasă ca președinte al României: modificarea legislativă prin care străinii au căpătat dreptul de a cumpăra pământ, dreptul de a deveni latifundiari în România, marii latifundiari ai României democrate, de azi și mai ales de mâine! Și te întreb de pe acum: nu cumva acesta este unul din motivele pentru care Iliescu s-a dat lovit în alegerile din 1996? Ca să-l lase pe altul să semneze acest act de trădare națională?… Altul, care să aibă inimă s-o facă!

În fine, o mică mea culpa: se poate să fi fost pornit împotriva dlui Ciuvică și datorită (sau din cauza?) faptului că m-am simțit solidar cu domnul Florea Dumitrescu, consătean de Buriaș!… Trebuia să-i țin spatele! Așa se face pe la noi, la țară…

Neagu Djuvara și românii

Posted by Stefan Strajer On October - 10 - 2011

Neagu Djuvara și românii

 

Autor material: Ion Coja

Am primit din America, de la un prieten, textul de mai jos, cu rugămintea de a-l comenta pe site-ul meu. O fac cu plăcere.

 

Neagu Djuvara :

Este un blocaj intelectual. Românul nu e în stare să accepte că întemeietorul lui nu e o corcitură între Traian şi Decebal. Este o tîmpenie!
-Eugen Istodor:

Cum sa fie o tîmpenie? Am trăit o viaţă cu o tîmpenie în cap?
-Neagu Djuvara:

Da! Vă rog să vă lecuiţi. Timp de o mie şi ceva de ani nu vă daţi seama ce amestec de populaţii au fost pe pămîntul acesta! Cine sînt românii ăştia? În afară de o mică parte dintre legionari şi dintre săracii din sudul Italiei, restul, majoritatea coloniştilor nu erau romani. Uitaţi-vă la tipul fizic, asta a descoperit-o un Lahovary. El a comparat grupele sangvine din cataloagele de recrutare a civililor. În 1930 se ştia. Dacă iei cele două-trei judeţe de secuime, sînt integral cu grupa B. Grupă răspîndită în Asia. Turanici. Sudul Transilvaniei, Oltenia, o bucăţică din Muntenia.
-Eugen Istodor:

Vă rog, nu-mi distrugeţi încă un mit! Vă puteţi face că aţi uitat. Cine îl mai citeşte pe Lahovary?
-Neagu Djuvara:

Dom’le, nu pot să nu spun adevărul! Deci, în acele zone [Sudul Transilvaniei, Oltenia, o bucăţică din Muntenia] avem grupa A, din zona mediteraneană. Cine au fost însă coloniştii? În afară de romani, minoritari, am avut mulţi arabi, Legiunea Syrica.
-Eugen Istodor:

Sîntem arabi!
-Neagu Djuvara:

Da. Eu îmi aduc aminte de ţăranii mei de la ţară. Bunicul meu adusese ţărani la muncă din zone curat româneşti. Dom’le, să vezi nişte oameni care seamănă cu arabii, [vorbind] curat româneşte!
-Eugen Istodor:

Scandalos!
-Neagu Djuvara:

Coboară din Syrica! Deci, din partea romanilor sîntem foarte amestecaţi. Acum şi dintre daci.
-Eugen Istodor:

Nu, vă rog!
-Neagu Djuvara:

Cu dacii e problemă cîţi au mai rămas! Nu prea ştim cum arătau, destul de deschişi la culoare, precum albanezii. Sluşanschi, cel mai bun indoeuropenist al nostru, e de părere că limba dacă nu are legatură cu cea tracă.
-Eugen Istodor:

Cum, domnule Djuvara, chiar vreţi să-mi doborîţi miturile?
-Neagu Djuvara:

Astea sînt manii, dragul meu, nişte improvizaţii istorice, nu te pot lăsa aşa! E dovedit că limba tracă e altceva decît cea dacă. Daca e legată, da, de albaneză, dar nu cum au crezut tot felul de minţi inventive că au fost dacii lîngă albanezi la un anumit moment. Nu e adevărat! Cuvintele româneşti şi cele albaneze sînt moştenite din dacomeziană, rădacina comună.
-Eugen Istodor:

Acum chiar ne înjuraţi de mamă şi de tată!
-Neagu Djuvara:

Hahaha, dacă o interpretaţi aşa! Să ştiţi de la mine ceva: sîntem un mare amestec de populaţii, ne-a unit o limbă şi e fantastic cum am putut să asimilăm atîtea. Asta e puterea românului, puterea de asimilare.
-Eugen Istodor:

Adaptarea.
-Neagu Djuvara:

Da, limba română e un fel de “melting pot”. Aici, un alt lucru pe care l-am tot ascuns… amestecul cu slavii. Giurescu, bătrînul, el a venit cu ideea că slavii aveau acelaşi rol, precum germanicii în Franţa.
-Eugen Istodor:

Nu începeţi cu asta!
-Neagu Djuvara:

Dom’le, regatul Franţei a fost făcut de germanici, iar cel al Spaniei, de vizigoţi!
-Eugen Istodor:

Al nostru, de daci şi romani.
-Neagu Djuvara:

Nu! Dintr-un amestec dintre slavi şi [proto]români. Slavii s-au instalat în colonii uriaşe, dovadă toponimele, Ialomiţa, Neajlov, Bistriţa, Dîmboviţa. Interesant însă, asta mi-a spus-o Poghirc, că aceste colonii erau înconjurate de fluvii cu nume străvechi dacice: Dunărea, Oltul, Mureş, Criş. Astea sînt dovezi de continuitate. Slavii au pătruns destul de mult. Satele noastre erau sub un jude, denumire latină; venirea slavilor a adus cneazul. Cele două denumiri funcţionau paralel în anumite zone. “Cneazul” era de origine slavă. Cnejii erau nişte seniori, se impuneau ca autoritate, iar juzii doar administrau. Juzii, deci, nu au avut vocaţie de a uni toata ţara! Şi acum, ca originalitate din partea mea, eu cred că nici slavii nu au avut puterea de a crea state. Şi care e dovada: nici un stat slav, nici unul!, nu s-a născut cu aristocraţie slavă. Slavii nu au venit cu întreaga armată, nu, ci ca ţărani, neorganizaţi, dovadă că numele lor privind şefii, “ban”, “jupan”, sînt de origine avară. Cneaz chiar e germanic. La sud de Dunăre, numai protobulgarii au făcut stat, or, ei erau de origine turcă. Ei au venit foarte bine organizaţi, foarte luptători, i-au bătut pe bizantini şi i-au obligat să le dea o bucată de pămînt. Ruşii au fost făcuţi de varegi, de nordici războinici. Numele de “rus” Oleg, Igor sînt nordice. Ţara noastră făcută de cumani se numea Cumania, dar faptul că ei au plecat/venit a făcut ca ei să fie romanizaţi.
-Eugen Istodor:

Cui ajută zăpăceala asta?
-Neagu Djuvara:

Să ştim cine sîntem. Să nu ne mai închipuim nişte basme! Şi basme care nu sînt crezute de străini. De ce nu sîntem cunoscuţi în lume? Fiindcă am minţit!
-Eugen Istodor:

Şi ne-am minţit pe noi!
-Neagu Djuvara:

Şi ne-am minţit şi, ce-i mai rău, am crezut minciuna. Eu consider că fac o revoluţie cu această carte!
-Eugen Istodor:

Dar cum e să te minţi şi să şi crezi?
-Neagu Djuvara:

E un blocaj psihologic. Oamenii inteligenţi îşi fac autocenzură. [Ei] nu merg mai departe, că nu place poporului. Ghinionul nostru a fost că am intrat în concertul european cu mare întîrziere din cauza ocupaţiei turceşti. Abia în veacul 19 intram in Europa. Atunci a fost un moment în care fiecare a vrut să se arate mai sus decît era.

(intregul interviu poate fi gasit pe site-ul ziarului Cotidianul)

*************

Domnule ION COJA, îl cunoașteți pe Dl NEAGU DJUVARA?

Il cunosc din auzite și din citite. Am stat o singură dată de vorbă, pe stradă, pe Edgar Quinet, în fața facultății. Eu l-am oprit. Fusese cu o seară mai înainte la TV 1. L-am oprit și, dacă-mi aduc bine aminte, i-am spus cam așa: Stimate domnule Djuvara, eu lucrez în această clădire, sunt profesor la Facultatea de Litere. V-am văzut aseară la TV și vreau să vă spun că nu sunt de acord cu foarte multe lucruri pe care le-ați spus. …Mi se pare firesc să avem păreri diferite, a zis domnul Djuvara. La care eu am continuat: Este firesc să avem păreri diferite, dar nu este firesc că eu nu pot să-mi spun părerea, mult diferită de a domniei voastre! Și exact pentru asta mi-am permis să vă opresc așa, pe stradă, ca să vă spun că am alte păreri și să vă cer sprijinul ca să pot să vă contrazic, să vă combat, la același post de TV care v-a dat posibilitatea să vă expuneți ideile…

N-a înțeles domnul Djuvara ce vreau de la dînsul. Atunci i-am dat celebrul citat din Voltaire, care sună aproximativ așa: nu sunt de acord cu părerile tale, dar sunt gata să-mi dau viața pentru ca tu să ai posibilitatea de a-ți expune părerile, chiar dacă aceste păreri contrazic ideile mele… Deci, domnule Djuvara, am zis, puteți interveni la TV 1 să mi se ofere posibilitatea de a vă combate ideile. O veți face?

M-a dezamăgit răspunsul său că urmează să plece la Paris, așa că…

Faceți ce faceți și provocați producerea de momente memorabile… Întâlnirea cu Liiceanu, întâlnirea cu Djuvara… Care erau ideile dlui Djuvara pe care ați vrut să le combateți, să le contracarați!

Nu mai țin minte! Cred că erau mai degrabă pe subiecte de istorie recentă, contemporană.

Ce părere aveți despre ideile dlui Djuvara privitoare la istoria noastră mai veche, cele expuse în interviul din „Cotidianul”?

Din păcate, acolo unde aș zice că mă pricep, am alte păreri… Sper că ideile prezentate în interviu au în spate studii aprofundate, altminteri, cu argumentele invocate în interviu, totul pare neserios!… Nu poți spune că limba dacilor nu avea nimic comun cu limba tracă invocând părerea unui singur autor, când alte zeci de autori susțin contrariul. În plus, fără să știu tot ce a scris Dan Slușanschi, parcă nu aș crede că a făcut o asemenea „descoperire”, s-ar fi auzit, ar fi făcut valuri… Primul care l-ar fi contrazis pe Dan ar fi fost Cicerone Poghirc, pe care îl citează domnul Djuvara pe altă temă, tot așa, dintr-o discuție purtată la Paris… Poți să invoci păreri auzite la un pahar de vorbă, dar asta nu atunci când vii cu ipoteze care să șocheze toată lumea. În asemenea cazuri trebuie să fii meticulos și profund ancorat în subiect. Viziunea dlui Djuvara despre romanizarea Daciei este una tipică „de cafenea”. Sper că sunt altfel concepute cărțile domniei sale. E drept, nu am citit niciuna până la capăt.

Și atunci?

Desigur, nu avem dreptul să le comentăm, dacă nu le-am citit. Numai că ideile sale circulă deja, unele dinainte ca dl Djuvara să-și scrie cărțile, cum ar fi ideea că au fost aduși în Dacia coloniști „ex toto orbe romano”. Ar vrea mulți să fie așa! Numai că opera Romei de colonizare a Daciei, fără precedent în toată istoria Romei, a urmărit să rezolve o problemă a metropolei, nu a imperiului. Metropola, adică orașul Roma, avea o problemă stringentă cu sutele de mii de țărani italici care, în virtutea calității lor de „civis romanus”, trăiau la Roma pe cheltuiala statului. Pentru aceștia s-a făcut reclama Dacia Felix, îndemnându-i să meargă în Dacia. Nu pentru locuitorii din Siria sau altă provincie! Repet, are sens, este logică și în plus este atestată documentar numai colonizarea Daciei cu cives romani italici, din sudul Italiei îndeosebi. De la acești coloni ne-au rămas o sumedenie de pietre funerare. Mai multe ca din tot restul imperiului roman. Pe aceste pietre funerare din Dacia romană apare destul de des amintită obârșia, italică sau chiar din Latium, a celor mai mulți coloni. Nu făcea Traian războaiele acelea ca să strămute în Dacia coloni din tot imperiul… Iar ideea că nu au rămas în viață prea mulți daci este de-a dreptul jenantă la un istoric din zilele noastre. Este o idee vehiculată cândva în cafenelele de la Budapesta! Au abandonat-o chiar și prietenii noștri maghiari. …Da, există din păcate această categorie de semi-istorici care își caută faima atacând sau demontând miturile istoriei noastre. Mai exact spus, încercând să atace aceste mituri!… S-o facă, dacă au argumente serioase!

Cum este cu rolul cumanilor în istoria noastră?

Domnul Djuvara are o teză care privește mai multe țări și popoare, potrivit căreia putem prezice și data când se va constitui un stat planetar. Pe planeta noastră va fi un singur guvern pentru toate țările atunci când Pământul se va confrunta cu invazia extratereștrilor. Una din două: Dl Djuvara zice că extratereștrii ne vor ocupa, vor institui guvernul lor, care va fi un guvern mondial, pentru întreaga planetă, iar când extratereștrii vor pleca, în urma lor vor rămâne structurile statului planetar, mondial!… De care se vor folosi pământenii, uniți de-acum într-o singură entitate politică!… Așa zice dl Djuvara că s-au petrecut lucrurile cu cumanii, care au ocupat la un moment dat o bună parte din teritoriul locuit de românii noștri de atunci. După plecarea cumanilor, românii s-au trezit moștenitorii unui stat, ai unui organism politic pe care, altminteri, nu l-ar fi putut gândi singuri!

A doua variantă care este?

A doua deci: pământenii, aflând că extratereștrii chiar există și ne vor ataca curând, vor conștientiza din timp că nu au încotro și trebuie să se organizeze într-un singur corp socio-politic, care să cuprindă întreaga omenire, întreaga planetă, sub ascultarea unui unic guvern. Cu alte cuvinte, sub imperiul pericolului de care se simte amenințată, populația, prin liderii săi în primul rând, descoperă necesitatea unirii. Va fi jucat ocupația cumană acest rol? E posibil. Dar nu avem nicio dovadă că cumanii au organizat un stat pe teritoriul nostru. Au adăstat pentru o vreme și apoi au plecat așa cum au venit!

Care este totuși adevărul?

Adevărul este că statele edificate de români în evul mediu au avut o existență continuă, neîntreruptă, din momentul înființării și până azi, ceea ce nu s-a întâmplat în multe alte locuri! La fel, când aceste state s-au unit de au format Principatele Unite în 1959 sau România Mare în 1918, unirea s-a făcut nu prin sabie, ci prin act public conștient, prin voință politică unanimă, ceea ce iarăși nu întâlnim în multe alte cazuri! A fost o unire, nu o unificare! Sesizezi nuanța? Vorbim de unificarea Italiei, a Rusiei, a Chinei, dar vorbim de unirea românilor, a României…

Ați spus în mai multe rânduri că nu sunteți ceea ce se poate numi un istoric!

Nu sunt! Îmi lipsesc câteva calități imposibil de suplinit: memoria cifrelor, a anilor și a numelor, capacitatea de a scociorî în arhive și altele. M-am ocupat de câteva subiecte de istorie care aveau tangențe cu lingvistica sau erau subiecte de istorie recentă… Iar din istoria noastră m-au atras momentele de excelență românească, mai ales acelea pe care istoricii de meserie le trec prea ușor cu vederea. Sau le demitizează, ca dl Djuvara! E cam lăutărește ce face domnul Djuvara, cântă frumos, dar nu cunoaște notele muzicale! Altminteri, ideea că unele popoare se unifică politic sub influența unui pericol sau stimul extern, se verifică în multe cazuri: la germani, la ruși de exemplu. Nu este o idee nouă.

Dl Djuvara bate câmpii și când face generalizări la scară națională pornind de la analiza grupelor de sânge. Nu mă pricep propriu zis, dar faptul că nu există decât vreo patru-cinci grupe de sânge pentru câteva sute de popoare descurajează orice încercare de a pune vreo bază pe asemenea argumente. Între timp însă a apărut cercetarea genetică, cu rezultate extrem de sigure. Acolo ar trebui să meargă dl Djuvara ca să afle cât este de corcit neamul românesc. Îi recomand cercetările făcute de antropologii de la Iași, recente, potrivit cărora genomul european este foarte curat păstrat în spațiul românesc, iar acest spațiu se dovedește a fi un punct de plecare, o vatră străbună pentru multe populații europene care de aici au plecat, au roit în lume, atât spre Vest, cât și spre Est. Din păcate, orientarea anti-românească a autorităților post-decembriste a pus capăt acestor cercetări, alarmați fiind factorii de decizie din guvern de faptul că aceste cercetări antropologice, efectuate cu cele mai moderne și sigure metode, infirmă toate teoriile scornite din ignoranță sau rea credință cu privire la români. Infirmă și elucubrațiile dlui Djuvara, din fericire. Repet, este vorba de cercetări ale unor antropologi de la Iași, pe care un ministru secretar de stat, reprezentant al UDMR în guvernul României, le-a suspendat, ba chiar le-a interzis, sistând programul respectiv… Asta este România în care trăim, domnule Djuvara. Chiar nu vă dați seama?! Nu aveți nimic de spus în această problemă?

Ca lingvist, mă deranjează opiniile ușuratice ale dlui Djuvara. Nimeni nu a ascuns contribuția slavă la etnogeneza românească! Mai degrabă se poate spune că a fost exagerată. Da, limba română a împrumutat cuvinte de la multe alte limbi, dar asta nu denotă un amestec etnic. Cuvinte turcești sunt foarte multe în limba română, dar amestecul biologic între noi și turci este ca și inexistent. La fel, avem cuvinte țigănești. Cum au ajuns ele în limba română?

Probabil pentru că denumeau obiecte sau noțiuni noi, necunoscute românilor!

Asta se întâmplă des, într-adevăr, în toate limbile pământului. Româna însă a împrumutat foarte multe cuvinte care aveau echivalent românesc. De ce a făcut-o? Dintr-un motiv, aș zice foarte onorabil: nevoia de expresivitate! Nevoia de a nuanța cât mai fin gândurile noastre. Când am preluat neologismul amor, probabil sub influență franceză, a literaturii franceze, aveam în română cuvintele iubire și dragoste. La ce ne mai trebuia încă unul? Ne trebuia, căci iubire și amor nu sunt sinonime! Nu există sinonimie perfectă. Și cu cât o serie sinonimică este mai bogată, cu atât mai multe sunt nuanțele semantice pe care le putem exprima. Așa se face că limba română ne oferă acum posibilitatea de a deosebi între iubire și amor, care sunt cel mai des în opoziție. În Luceafărul cuvîntul iubire este rezervat lui Hyperion, iar amor lui Cătălin… Această opoziție semantică nu este cu putință a fi exprimată în franceză, adică în limba din care am împrumutat… Iar după amor l-am luat și pe eros… I-aș recomanda dlui Djuvara un citat celebru din Eminescu, dar îl las să-l găsească singur, căci va mai da și de altele, care îi vor fi la fel de utile.

Mai spuneți…

Am luat din franceză cuvintele operație, stație, atenție, cuvinte propriu zis internaționale, dar numai româna le-a inventat acestora perechea operațiune, stațiune, atențiune, stabilind astfel o posibilitate de nuanțare pe care franceza nici n-o visează! Ca și diferența între nivele-niveluri, vise-visuri, elemenți-elemente, creieri-creiere, care îl făcea pe Noica să se extazieze dinaintea ingeniozității cu care limba română a pus la lucru desinențele de plural… Dl Djuvara, ca orice român serios care a învățat de mic franțuzește, sunt convins că-și amintește mirarea pe care i-a stârnit-o substantivul franțuzesc problème, când a aflat că nu este feminin, ci masculin: le problème. De ce ni se pare nouă, românilor, că acest substantiv ar trebui să fie feminin, și nu masculin? Pentru că în limba română substantivele masculine sunt mai concrete decât cele feminine, iar neutrele sunt și mai abstracte… Am împrumutat cuvîntul problemă din franceză, este adevărat, dar i-am adus o corecție esențială: l-am trecut de la genul masculin la genul feminin, pentru că este un substantiv abstract, iar româna, spre deosebire de 99% din limbile pămîntului, face deosbirea între semnificații abstracte și semnificații concrete. Este o opoziție de mare subtilitate!… Numai o limbă extrem de unitară și de conservatoare, vorbită de oameni foarte isteți, își poate permite asemenea lux! Eh, domnul Djuvara, care este cu siguranță un poliglot, să-mi demonstreze că mă înșel și că mitologizez…

Un lingvist străin, V. Kiparsky, citat de alt mare lingvist străin, suedezul Alf Lombard, a spus că limba română este cea mai interesantă limbă dintre limbile ce se vorbesc azi în Europa… Vine domnul Djuvara și ne liniștește: limba română este un „melting pot”. Ce înseamnă asta? E o înjurătură?…

Glumiți…

Nu vreau să fac un comentariu pas cu pas, la fiecare idee din interviu. Cu plăcere recunosc însă că dl Djuvara își face totuși datoria față de limba română cu prisosință: adică se exprimă într-o limbă română foarte românească, dacă pot spune așa! Are farmec și expresivitate, se citește cu plăcere. Cu încântare deseori. Văd și la nevastă-mea!… Dar dl Djuvara nu l-a citit pe Pușcariu, pe Caracostea, pe Mircea Vulcănescu, Noica, pe Grigore Brâncuș…

Pe Ion Coja…

Da, se vede din tot ce spune că nu m-a citit! Că nu ne-a citit!… Îi recomand Unu în limba română și va pricepe cât de cât ce a vrut să spună V. Kiparsky când a afirmat că limba româna este cea mai interesantă limbă din Europa…

Ce-i mai reproșați bietului om?!

Am să-l citez: ”oamenii inteligenți își fac auto-cenzură”… I-aș reproșa deci dlui Djuvara tocmai excesul de inteligență în tot ce scrie!

Glumiți?!

Când faci exces de inteligență, ca dl Djuvara, în tot ce scrii apare foarte puțin din ceea ce ai putea scrie și spune! Și asta îi reproșez de fapt dlui Djuvara. Un om la vârsta dumisale și la statutul său public, la ce bun se mai abține să spună tot ce știe?!… Ne vine cu teorii noi despre Basarabi, despre Traian și Decebal… Bune și astea, dar când afli că dl Djuvara a fost martor, sau chiar implicat în cele petrecute la 23 august 1944, pretinzi de la dînsul o mărturie clară despre acele evenimente! A trăit sub Ion Antonescu… Azi Ion Antonescu este cunoscut în lume, printre străini, mai mult prin așa zisul holocaust din Transnistria, fiind declarat autorul unei crime abjecte: sute de mii de evrei au murit la ordinul lui Ion Antonescu. Nu știu, a spus ceva dl Djuvara despre acest atât de important moment de istorie românească?

      În general, sunt foarte derutat de istoricii noștri, care se pronunță foarte rar în probleme de istorie recentă sau contemporană. Nu trebuie să fii mare specialist ca să ai o părere în privința problemelor de istorie recentă sau contemporană. Ești, mai înainte de orice, cetățean, adică participant și martor la istoria trăită de tine și de concitadinii tăi! Ca istoric profesionist, ești o posibilă și foarte prețioasă sursă de informații pentru istoricii din viitor! Specialistul în istorie, indiferent de epoca istorică în care și-a făcut doctoratul și întreaga operă academică, are obligația morală, dar și profesională, de a-și exersa și dovedi competența pronunțându-se în toate problemele grave cu care se confruntă contemporanii săi! Exemplul lui Nicolae Iorga sau Gheorghe Brătianu trebuie înțeles din această perspectivă. Desigur, Iorga a mers poate prea departe, încercând să facă istorie, nu doar s-o comenteze. Păcat că n-a reușit…

       Deplâng ce este în mintea și sufletul acelor istorici care știu adevărul sau măcar au o părere despre Carol II, despre legionari, despre Antonescu, despre 23 august, despre instaurarea și desfășurarea regimului comunist, despre decembrie 1989 sau chiar despre 11 septembrie 2001. Știu multe și tac, nu se pronunță, pretextând că specialitatea lor este dinastia Mușatinilor ori primele cetăți de piatră din Dacia etc., etc. În realitate fiind vorba de oportunismul nostru de toate zilele și teama de a nu-și pricinui singuri neplăceri la facultate sau la institut ori la academie, de a nu deranja anumite persoane sau grupuri ori structuri… De a nu-și compromite șansele la cine știe ce burse ori stipendii sau onoruri! Așa că încheiem discuția noastră rugându-te, dacă ai norocul să te întâlnești cu dl Djuvara prin București, oprește-l și întreabă-l ce părere are despre felul cum au fost insultați toți domnitorii români, urmași, fie!, ai cumanilor întemeietori, insultați prin înhumarea la Curtea de Argeș a regelui poltron și sperjur Carol al II-lea? Ce părere are despre isprava de la 23 august a fiului acestuia? Nu crede oare că istoricii de mâine au nevoie de mărturia sa cu privire la ce s-a întâmplat cu evreii din România în perioada iunie 1940-august 1944? Despre ce se întâmplă azi cu românii din România?!… Pun mâna în foc că aceste subiecte le cunoaște mult mai bine decât întemeierea statelor medievale românești… Iar nevoia de adevăr asupra acestor subiecte este infinit mai mare! Întreabă-l așa pe bătrânul  belfer: Oare nu-l atrage mitul referitor la un Ion Antonescu criminal de război? Nu-l tentează demolarea acestui mit? Și a altora asemănătoare, scornite pentru a-i scădea pe români din drepturile lor la recunoștință din partea altor popoare?

Mai am o întrebare totuși: Pe Internet circulă și alt inteviu, mai vechi, al domnului Djuvara, despre sinuciderea europenilor, despre dispariția rasei albe. Cunoașteți textul?

Este un text important, dar și acesta naște aceeași întrebare: de ce nu spune dl Djuvara tot ce știe? Previziunile sale sumbre asupra Europei, valabile și cu privire la Australia sau America, ar trebui însoțite de viziunea istoricului asupra cauzelor, a evenimentelor care ne-au adus în această situație nefericită. Am fost dezamăgit să văd că ocolește acest subiect. Iar demonstrația sa că nu la 1 decembrie, ci la 24 decembrie s-a făurit România Mare este de-a dreptul penibilă, jenantă. În această ordine de idei, afirm că ziua de 14 iulie ca zi națională a Franței este o rușine pentru Franța și pentru europeni. 14 iulie 1789 este ziua când a început sinuciderea Europei! Fac această legătură, între sinuciderea Europei, corect sesizată de Neagu Djuvara, și revoluția franceză – te rog să nu scrii cu majusculă sintagma „revoluția franceză”! Deci, dacă te întâlnești cu dl Djuvara, care a opinat că nu se potrivește să avem ca zi națională 1 Decembrie, întreabă-l ce crede despre 14 iulie 1789, zi națională la francezi… Rușii, după câteva decenii de păcăleală și-au revenit și au renunțat la 7 noiembrie! Franțujii se fac mai departe că nu știu cum a căzut de fapt Bastilia!… O rușine pentru întreaga omenire!

Afirmația pe care o faceți este teribil de șocantă. N-o puteți lăsa așa, în aer, fără nicio explicație. Va rog să adăugați un comentariu oricât de succint, până data viitoare când vă somez să abordați acest subiect. Sper că a vom face. Deci?

Într-un comentariu extrem de scurt, aș zice că până la revoluția franceză Europa, europenii, cultivau ideea de datorie, de obligații cu care te încarcă condiția de om. La 14 iulie 1789 își face apariția individul obsedat de drepturile care trebuie să-i fie recunoscute și satisfăcute, puse mai presus de orice. Simțul datoriei îl caracterizează pe omul puternic, omul de caracter și religios. Drepturile omului îl mobilizează pe nevolnic, pe individul egoist, incapabil de elanuri generoase. Cui au folosit declarațiile sforăitoare despre drepturile omului? În niciun caz Europei!

Aveți ceva împotrivă să publicăm pe site și interviul cu Sinuciderea Europei?

Nu, dimpotrivă. Este o idee bună. Textul trebuie să circule, măcar că defetismul dlui Djuvara ar putea să tulbure sufletul unor oameni mai tineri. Trebuie puși la încercare!

Deci nu sunteți pesimist în privința viitorului nostru într-o Europă a noastră, a albilor!

Nu! Cu condiția să identificăm urgent și corect cauzele. Odată aflată cauza, efectele încep să dispară! Este un principiu vechi. Sunt sigur că îl cunoasște și domnul Neagu Djuvara… Neagu Djuvara… Ce nume frumos! 

A consemnat Petre Burlacu

Adrian Severin recidivează

Posted by Stefan Strajer On March - 23 - 2011

Adrian Severin recidivează

 

Autor: Ion Coja

Să nu se creadă că am ceva personal cu Adrian Severin. Întâmplarea face să-mi arunc iar ochii pe interviul publicat în Flacăra lui Adrian Paunescu, pe care o citesc din n motive, mai puţin acela că publică interviul directorului cu Adrian Severin. Interviu fluviu şi, pentru mine, imposibil de citit. Dar mătur cu privirea pagina revistei şi-mi sare în ochii ceva ce nu căutam : noi dovezi de… cum s-o numesc ca să nu jignesc pe nimeni? Două dovezi că povestea cu haş doi o nu a fost chiar un accident, ci este valabilă şi concludentă pe mai multe planuri, inclusiv al culturii istorice şi politice. Nu le pot trece cu vederea pentru că Adrian Severin este o voce pe care partidul din care face parte o ascultă cu mult respect, iar acest partid, cu şanse mari de a reveni la guvernare şi de a-l mai pune o dată pe Severinul nostru ministru de externe, deja l-a trimis la Înalta Poartă a Europei să ne reprezinte ca deputat. Ce fel de reprezentant, care consideră că – şi fac astfel prima obiecţie, România nu are nici un interes în Transnistria?! Cum aşa, domnule Severin, nu avem nici un interes într-un teritoriu pe care românii sunt componenta etnică cea mai numeroasă? Înţeleg ca dl Severin să nu fi ştiut niciodată formula chimică a apei, pe care eu, bunăoară, o cunosc numai pentru că am avut norocul să rămân corigent la chimie, materie de care, e drept, nu ai nevoie ca să faci carieră politică. Pentru aşa ceva era suficient să fii tare la marxism-leninism şi alte isme, dar parcă nu strica să adaugi, măcar pe post de condiment, şi puţină istorie. Eu unul cred că avem drepturi istorice asupra Transnistriei, unde populaţia românească este cea mai veche şi cea mai numeroasă, situaţie pe care însăşi Moscova comunistă a recunoscut-o atunci când acolo, la Est de Nistru, pe la mijlocul anilor 1920, a înfiinţat RS Autonomă Moldovenească. Am şi o teorie – nu neapărat a mea, că apele curgătoare nu sunt nicăieri graniţe etnice, iar acolo unde ele separă două popoare, avem de-a face de fapt cu imixtiunea grosolană a cancelariilor marilor puteri care au decis acele graniţe cu ochii pe harta geografică, fără să cerceteze situaţia reală din teren. Nu merg până acolo ca să pretind diplomaţiei noastre să ia în seamă acest argument, dar dl fost ministru de externe ar trebui să cunoască măcar ideea, foarte răspândită printre românii patrioţi şi visători, că Transnistria trebuie folosită pentru a face schimb  de teritorii şi de a redobândi astfel teritoriile răpite de Ucraina sovietică de la RSS Moldovenească : nordul Bucovinei, sudul Basarabiei şi Insula Şerpilor. (Aţi uitat de ele, domn ministru! Le-aţi scos din ecuaţie şi nu aveaţi voie!) …Ocazie cu care se poate face şi un schimb de populaţie, de care să beneficieze românii din Transnistria!.. Visuri? Visuri neroade şi caraghioase? De bună seamă, sunt neroade cu aşa miniştri de externe!

A doua basnă a aceluiaşi – de data asta citez: cică după al II-lea Razboi Mondial «Ungaria a fost diminuată teritorial, umilită naţional şi anihilată politic ca urmare a prosteştii sale fidelităţi faţă de aliatul german». Aşadar prosteasca fidelitate ungurească faţă de aliatul german… Domnule ce sunteţi, cum puteţi spune o asemenea aiureală pe care n-o poţi găsi nici măcar în tratatele de istorie ale Ungariei editate de Academia de la Budapesta?! Luaţi un asemenea tratat şi citiţi ce s-a întâmplat în primăvara lui 1944, în martie,  la Budapesta. Deci cu aproape o jumătate de an înainte de 23 august al nostru! Chiar nu ştiţi?! S-a fost produs atunci unul dintre cele mai penibile momente din istoria Ungariei, săraci vecinii noştri! Nici când au fost alungaţi ocupanţii turci din Ungaria, după un secol şi jumătate de paşalîc, scurs fără ca ungurii să mişte în front măcar un deget, ruşinea nu a fost aşa de mare, deşi a fost tare jenant pentru istoricii de mai târziu că în armata eliberatoare austriacă nu a mărşăluit victorios nici picior de maghiar!…

Şi totuşi în martie 1944 ruşinea a fost şi mai mare, căci s-a logodit cu penibilul situaţiei în care i-a pus Horthy pe bieţii unguri. Anume – vă aduc la cunoştinţă, domnule ministru, sau vă amintesc numai, că amiralul fără flotă (unii spun că nu ştia nici să înoate), după ce s-a consultat cu întreg guvernul şi cu tot parlamentul ungar, a ieşit pe postul de radio şi a declarat solemn şi marţial că Ungaria iese din război, îşi ia jucăriile şi pleacă acasă, părăsindu-şi aliaţii, adică pe nemţi. Pe «aliatul german» aşadar. Şi dumneavoastră numiţi asta fidelitate?! Ba încă una prostească, adică naivă şi ingenuă! De unde aţi scos-o?!… Nici cea mai deşucheată propagandă hungaristă nu merge atât de departe! Sper că nu le-o faceţi pe gratis!

Deci ce a făcut Mihai al nostru la 23 august, Horthy a făcut încă la sfârşitul lui martie 1944, pe 28, pare-mi-se. Iar apoi a urmat episodul care, dacă eşti bine crescut, nu te apuci să-l aminteşti unui prieten sau chiar duşman ungur. Adică a urmat, ca şi la 23 august, replica Germaniei, a armatei cu care fuseseşi aliat până deunăzi. Bucureştiul a fost bombardat, s-au dat luptele de la Băneasa şi din alte filme de-ale lui Sergiu Nicolaescu, dar, una peste alta, respinşi şi suferind pierderi grele, nemţii au fost nevoiţi să accepte situaţia şi să se retragă. Cu victime, nu puţine, de-o parte şi de alta. Asta în august şi în România, la Bucureşti. La Budapesta, în martie, tot aşa, nemţii au reacţionat când s-au văzut trădaţi. Cum? Au trimis un avion, domnule Severin, un avion, unul singur, care a zburat deasupra Budapestei şi din care au lansat un comando de paraşutişti, vreo 60, nu mai mulţi, iar acea mână de soldaţi au fost destui ca să aresteze tot guvernul Ungariei, tot parlamentul şi pe însuşi amiralul lui peşte, punând astfel capăt, în câteva ceasuri, lui 23 august ungurescul. Precum se vede, au încercat şi ungurii lui Horthy, dar nu i-a ţinut cureaua să facă şi ei un 23 august ca lumea! Iar nereuşita lor, domnul Severin o numeşti fidelitate !

În plus, la Bucureşti actul de «trădare» a aliatului german a fost opera nefericită şi ruşinoasă a unui grupuscul de veleitari năuci, a unui mic complot ticălos. A unei lovituri laşe de palat! Pe când la Budapesta s-au pus de acord să trădeze toţi  miniştrii şi toţi parlamentarii, în frunte cu şeful statului! E ca şi când la Bucureşti 23 august ar fi fost organizat de Ion Antonescu însuşi! Bietul Antonescu, care a plătit cu capul pentru cuvîntul dat de care nu a conceput să se dezică! S-a dezis Horthy şi are acum statui în toata Ungaria… Inclusiv în inima dlui ministru român!

În concluzie, notaţi-vă în agendă, domnule ministru: au încercat ungurii, adică conducătorii lor, să fie infideli faţă de aliatul german, dar două plutoane de nemţi au fost suficiente ca să-i cuminţească şi să spulbere veleităţile de independenţă sau ce va mai fi fost în capul lui Horthy and company. Nici vorbă de fidelitate în comportamentul Budapestei, ci de cu totul altceva, mi-e ruşine de ruşinea lor ungurilor ca să-i zic pe nume. Dar pentru dumneavoastră, domnule ministru, nu mă sfiesc să folosesc termenii potriviţi, impuşi de situaţie: incompetenţă şi, mult mai grav, lipsă de aderenţă sufletească la lumea pe care aţi reprezentat-o de atâtea ori! N-o cunoaşteţi!

…Acum, dacă tot veni vorba, s-o ducem până la capăt, întrebându-ne cu seriozitate ce a vrut de fapt Horthy, când era pentru toată lumea evident că nu avea nici o şansă de reuşită. Totul a semănat cu o operetă, cu un vodevil, drept care nici sancţiunea germanilor nu a fost prea severă. Se pare că nimeni nu a murit, nimeni nu a fost rănit măcar. Comédie în toată regula!…

Eu am o explicaţie: se pare că la Moscova Stalin i-a cerut lui Litvinov un răspuns la întrebarea ce facem cu Transilvania la sfârşitul războiului? Cui o dăm, României sau Ungariei? Propunerea lui Litvinov: o dăm celor care întorc primii armele împotriva Germaniei. Propunerea i-a plăcut lui Stalin şi a aprobat-o spre a fi aplicată la momentul potrivit. Unii spun că ideea i-ar fi aparţinut lui Valter Roman, rezident la Moscova pe vremea aceea. Este evident însă, din cele petrecute la Budapesta în martie 1944, că Horthy şi ai săi au aflat de această decizie a Moscovei şi au încercat să fie ei «primii». Măcar aşa, de ochii lumii, să bifeze că au făcut-o, dar nu le-a mers…

Dincolo de orice speculaţie şi alte ipoteze, există o certitudine …sigură: încercarea nereuşită de a trăda nu se numeşte fidelitate prostească.

 

Ion  Coja

 

Post scriptum. Mai rămâne întrebarea: cine a informat Budapesta despre cele decise la Moscova? Stalin, Litvinov sau Valter Roman? Dacă este adevărat, cum pretind unii istorici, că Valter Roman la un moment dat, imediat după 23 august 1944, ar fi susţinut ideea ca Transilvania să se constituie într-un stat de sine stătător, atunci întrebarea noastră şi-a găsit răspunsul.

Post scriptum martie 2011: Textul de mai sus l-am publicat în Flacăra lui Adrian Păunescu în urmă cu ceva ani, nu mulți. Motivul republicării acestui text este ușor de dedus din scandalul pe care deunăzi l-a stârnit în Europa numitul Adrian Severin. Nu mă miră deloc dacă se confirmă rapacitatea individului. Ceea ce mă va face să mă întreb cu cât l-au plătit vecinii noștri ucraineni pe fostul ministru de externe pentru actul de trădare națională numit Tratat cu Ucraina, prin care s-au făcut cesiuni teritoriale extrem de păgubitoare pentru viitorul neamului românesc. Nemernicul care răspunde la numele Adrian Severin părea că a făcut-o din totala sa inaderență la valorile românești. De ticălos ce e! Din resentimente anti-românești!…

Dar nu! Pezevenghiul știe să tragă și ceva foloase de pe urma mizeriei din sufletul său!

…Două vorbe și despre Petre Roman: Am tot așteptat să iasă în public și să dezmintă sau măcar să protesteze față de acuzațiile aduse tatălui său de istoricii români, precum că Valter Roman, după terminarea războiului, prin anii 1945-47, a tras sforile pentru ca Transilvania să nu revină la Patria mamă, la România. Ci, în condițiile în care nu se mai puteau menține deciziile diktatului de la Viena, Transilvania să devină măcar stat de sine stătător! (Acest măcar fiind introdus în textul meu din perspectiva lui Valter Roman, a unui trădător…)

Când l-am cunoscut pe Petre Roman, în ianuarie 1990, în contextul crimelor și dezordinelor provocate de UDMR în Ardeal, a ținut să-mi vorbească de tatăl său ca de un ardelean dedicat cauzei românești! Mi-a făcut plăcere să-l cred. Mi-a dat și niște cărți ale marelui cominternist. Nu și-a dat seama că din acele cărți un cititor avizat ca mine putea ușor deduce că este cam îndoielnic atașamentul autorului la cauza românească. Să nu fi citit Petre Roman cărțile pe care mi le-a oferit?! Doar erau cărți semnate de tătâne-su!… N-am nicio vină că le-am citit și mi s-au confirmat acuzațiile grave ce i se aduc lui Valter Roman. Fiul său nu are nimic de zis în apărare?

Argumentul MICHAEL SHAFIR și negarea Holocaustului

Posted by Stefan Strajer On March - 10 - 2011

Argumentul MICHAEL SHAFIR și negarea Holocaustului

 

Autor: Prof.univ.Ion Coja (Bucuresti)

Fiecare pasăre pe limba sa piere !

Deunăzi am primit o informație de la Cluj Napoca, anume că Michael Schafir, profesor de studii europene (!!!), intenționează să declanșeze o campanie împotriva starețului de la Petru Vodă, pornind de la o înregistrare de pe Youtube, în care pot fi văzute și ascultate câteva preacucernice măicuțe care, la anivesarea Sfinției Sale JUSTIN PÂRVU, i-au cântat cântecul ce se potrivea cel mai bine cu acel prilej : Sfîntă tinerețe legionară. Insolența acestui gest, al așa-zisului profesor universitar, mi s-a părut intolerabilă, ca atitudine a unui individ care se consideră, în mod abuziv, aș zice, con-cetățeanul nostru. Drept care m-am simțit obligat să-i trimit un avertisment, cel de mai jos. A urmat, în zilele de 13 și 14 februarie a.c., un schimb de mesaje, de pe urma căruia m-am ales cu o revelație, cea pe care o numesc

Argumentul MICHAEL SCHAFIR

Individul care răspunde la acest nume a lucrat o viață întreagă în Germania la postul de radio Europa Liberă. După 1990 s-a pripășit în România, de mai multe ori pronunțându-se în chestiunea Holocaustului din România. Deschizând gura pe acest subiect, Michael Schafir ne invită astfel să ne punem întrebarea : de ce despre acest Holocaust nu a spus nicio vorbă la Europa Liberă, post de radio în limba română în care majoritatea angajaților, în frunte cu directorul, au fost evrei. Nici Michael Shafir, nici Noel Bernard, nici Sorin Cunea, nici Allain Parouit sau alt evreu dintre cei care au mâncat o pâine bună de pe urma anti-românismului propăvăduit la sub masca anti-comunismului, nu a vorbit despre asasinarea a sute de mii de evrei de către românii de noi !

Eu am fost un ascultător fidel și atent al acestui post, la care numele meu a fost uneori pronunțat. Și de bine, și de rău ! Dar nu am auzit să se pronunțe niciodată numele lui Ion Antonescu spre a fi acuzat de Holocaust, la fel, nici numele lui George Alexianu ! Ce i-a oprit pe evreii de la Europa Liberă, inși atât de bine informați, să demaște crimele lui Ion Antonescu ? ! Dimpotrivă, cât mi-aduc aminte, Ion Antonescu a fost prezentat la Europa Liberă într-o aură de personaj pozitiv, martir chiar, al istoriei. Lansez acest subiect : Tăcerea Europei Libere pe tema Holocaustului, și aștept să văd ce altă explicație vor scorni ciracii lui Michael Schafir pentru a ocoli răspunsul corect : la Europa Liberă nu s-a vorbit de vreun Holocaust în România căci încă nu ce luase decizia de a fi inventat acel Holocaust din România.

Transcriu în continuare schimbul de mesaje pe care l-am avut cu numitul Michael Schafir :

Textul nr.1: Ion Coja

Domnule profesor Michael Shafir,

De câteva ori m-ați băgat in seamă și ați scris despre mine și ideile mele. Ați scris fără să fi înțeles ce vreau eu de la viață și fără să vă străduiți să verificați argumentele mele. Nu sunteți singurul, pățesc așa ceva și din partea unor prieteni sau apropiați. Deci nu m-am supărat și nu pot spune că am vreun motiv să nutresc un sentiment personal față de domnia voastră.
Intâmplarea face să aflu că vă pregatiți pentru o campanie de presă susținută, în scopul de a contesta și ataca lucruri care pentru mulți români sunt sfinte!

Nu pot spune, din păcate, că mă număr printre acei români, dar le respect suferința și credința. Să știți că faceți o mare greșeală dacă veți declanșa acțiunea pe care o pregătiți. Văd, din câteva alte ieșiri la rampă cu care v-ați produs și în ultima vreme, că vă place să faceți valuri, să faceti caz de persoana Dvs., să să dați importanță. Nu am eu putere să vă opresc, dar vă avertizez că mă veți obliga să vă dau și eu importanță ! Mai gândiți-vă ! Vă legați la cap și se pare că vă legați la ceva ce nu aveți !

Ținta atacului pe care il pregătiți nu vă este la îndemână. Dar declanșând atacul ignobil pe care îl intenționați vă veți manifesta ca un dușman al românescului din lumea asta. Sper că nu sunteți un astfel de inamic, tocmai de aceea vă avertizez că faceți o greșeală în primul rând față de Dvs. Vreau să vă feresc de un gest pe care il veți regreta atunci când veți constata că ați fost prea puțin informat, că ați avut informații cu bună știință și rea credință deformate, denaturate. Vă stau la dispoziție pentru a vă corecta imagini esențiale pentru înțelegerea fenomenului românesc. Ați lipsit mult din țară și multe lucruri le cunoașteți la mâna a șaptea ! Ascultați și de sfaturile adversarilor. Ceea ce intenționați să faceți nu este o afirmare de idei și principii, de teze, ci este un act de sfidare a nevoii de armonie după care să trăim și să se învârtă și planetele. Nu tulburați liniștea în puținele locuri din Țara asta în care liniștea și pacea sunt principiul de existență, de comportament.
Cu gânduri și voire de bine,

Ion Coja.
PS Firește, nu exclud ca informația primită privitoare la intențiile Domniei Voastre să fie falsă, greșită sau manipulatorie. Caz în care acest mesaj va trebui luat drept o luare de contact, un început de schimb de idei. Scuzele se subînțeleg !

Textul nr. 2: Michael Shafir
Domnule Coja,

Pentru a clarifica lucrurile de la început și pâna la sfarsit :
1. Da, sunteti dezinformat. Nu pregatesc nicio campanie. Nu imi sta in caracter si in preocupari. Eu, domnule Coja, pana azi am reactionat numai, si asa am de gand sa fac si in viitor. Neintrerupt, neincetat, nesperiat de asemenea amenintari. Asa cum am reactionat la falsurile Dumneavoastra, o voi face si in viitor. Presupun insa ca daca voi muri inaintea Dumneavostra, ma veti introduce si pe mine pe lista “evreilor buni”, asa cum va sta in obicei. De aceea, voi prefera sa fiu unul rau, adica in viata.
2. Domnule Coja, apuse pe vesnicie sunt timpurile in care puteati speria evrei, apuse sunt si cele in care ii puteati intimida cu amenintari.
3. Voi face publice aceste randuri, precum si raspunsul meu la ele.

Textul nr. 3 : Ion Coja

Mă bucur ca informatia primita de mine nu este corecta. In masura in care nu va cunosc, nu am putut aprecia ca informația primită este o informație puțin credibilă. Eu nu am amenințat evrei, ci am avertizat un om, cu numele Michael Shafir, despre care am auzit că este pe cale să facă o mare greșeală.

Altminteri, dacă este o cauza nobilă, de ce să nu faceți o campanie ?! V-aș ruga, atunci când veți face publică scrisoarea mea, sa faceți publice și falsurile mele. Eventual printr-o campanie de demascare. Higiena socială are nevoie de așa ceva.

Reiau scuzele mele și o fac cu plăcere. Mă bucur că a fost o alarmă falsă.
Cu urari de bine, Ion Coja

Textul nr. 4 : Michael Shafir

Deoarece sustineti ca sunteti la curent cu scrierile mele despre Dvs., ce rost are sa-mi cereti sa fac publice falsurile Dvs ?  In acele scrieri m-am ocupat, cand a fost cazul, de acele falsuri, si ele nu sunt secrete.

Cat despre “campanii”: presupun ca va referiti la faptul ca am facut public pe Face Book scandaloasa sarbatorire a unei fetse bisericesti unde i se canta de maicutse “Sfanta tineretse legionara”. Aceasta a fost postata pe Youtube de unul dintre admiratorii neolegionarismului. Precum stitsi, legea interzice acest lucru, si ea ramane lege, chiar daca este contestata de catre un Ion Coja. Nu imi fac iluzia unei autosezizari a procuraturii. Nu este de datoria mea sa fac mai mult. Poate este de datoria credinciosilor acestei biserici, sau de datoria celor insarcinati sa apere drepturile minoritatii evreiesti, sau de datoria ambelor. Rolul meu s-a incheiat, deocamdata.
Nu ati amentintat ? Domnule Coja, e bine ca sunteti atat de neserios. Altfel, cine stie, ati avea mai mult succes. Poate in felul acesta insusi Dumneavoastra contribuiti la campania de igienizare pe care o mentionati.

                                                                                                  (Michael Schafir)

Textul nr.5: Ion Coja

Există drepturi ale minorității evreiești ? Drepturi altele decât ale celorlalte minorități ? Știu că există drepturi ale omului, ale minoritarilor, ale majoritarilor etc. Există și persoane însărcinate să apere drepturile evreilor ? Cum vine asta ? Acelor persoane puțin le pasă de drepturile altora ? ! Cat priveste scrierile Dvs, nu le cunosc pe toate, v-am citit mai demult în Contemporanul, unde faceați caz de mine, fără să precizați prea mult în ce consta culpa mea, de aceea v-am invitat să lămurim lucrurile.
Informația primită de mine se referea la intenția Dvs de a face campanie mediatică pornind de la un filmulet apărut pe Youtube. Abia acum câteva minute am aflat că deja ați declanșat acea campanie, căci v-ați adresat amicilor de pe Face Book cerându-le să scrie note de protest la Patriarhie pe tema acelui filmuleț, care conține un moment din ceremonialul sărbătoririi Sfinției Sale Starețul Justin Pârvu, la a 90-a sa aniversare. Nu vi se pare că ați depășit orice măsură prin această reacție stupidă și exagerată ? De vreme ce n-ați fost invitat la sărbătorirea părintelui stareț, ce rost avea să vă faceți cunoscută părerea ? ! Ce este scandalos în cântecul despre tinerețea legionară ? Cunoașteți cuvintele ? Mergeți pe urmele evreilor care l-au interzis pe Wagner, ba chiar mai rău sunteți, căci legionarii nu se compară nicicum cu naziștii!
Am demonstrat cu ani în urmă că legionarii nu au ucis niciun evreu și nu am primit de la evreii RĂI nicio dovadă că mă înșel! Mai afirm o dată : evreii uciși în ianuarie 1941 au fost victimele nebuniei evreilor comuniști, care au organizat așa zisul pogrom din București, dar l-au organizat prost și, probabil din greșeală, au murit evrei, așa cum nu era prevăzut în planul de desfășurare a „pogromului”. Dar chiar dacă nu a fost nicio greșeală, n-ar fi fost prima dată când evreii se omoară între ei și dau vina pe alții, pe creștini sau pe arabi. Au apărut dovezi noi, pe lângă cele vechi! Vă invit să le comentăm împreună!

Dovezile că în ianuarie 1941 în cartierele evreiești din București au acționat echipe de infractori, îmbrăcați în cămașa verde legionară, acționând sub comanda unor evrei comuniști, agenți ai Moscovei. Citiți volumul PARTIDUL COMUNIST DIN ROMÂNIA ÎN ANII CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL. 1939-1944, Editat de Arhivele Nationale Romane, pag 172. Citez : PARTIDUL COMUNIST A TRIMIS UN RAPORT DESPRE MODUL CUM S-AU DESFĂȘURAT EVENIMENTELE ÎN LEGĂTURĂ CU REBELIUNEA ȘI DEVASTĂRILE MAGAZINELOR, ARĂTÂND CĂ ACEASTA POATE FI CONSIDERATĂ CA O PRIMĂ ÎNCERCARE DE REVOLUȚIE ÎN ROMÂNIA CU SPRIJINUL PARTIDULUI.

Ce părere aveți de acest document care confirmă ceea ce susțin dintotdeauna legionarii : că nu au avut niciun amestec în crimele petrecute în cartierele evreiești în ianuarie 1941.
Și o întrebare : ați lucrat o viață la Europa Liberă, unde redacția era plină de evrei. V-am ascultat ca prostul seară de seară până pe la mijlocul anilor 80, când mi-am dat seama că se minte mai rău ca la Scânteia. Întreb : DE CE LA EUROPA LIBERA NU S-A AUZIT NICIO VORBA, NU S-A FACUT NICIO EMISIUNE DESPRE HOLOCAUSTUL DIN ROMANIA, DIN TRANSNISTRIA ? Nicio emisiune, nicio relatare că în Transnistria ar fi fost un pogrom, un genocid, un holocaust ! Cine v-a împiedicat pe dvs, evreii de la Europa liberă, să demascați acel carnagiu?

Iată așadar și partea cea bună a lucrurilor : intervenția Dvs mă face să descopăr ARGUMENTUL MICHAEL SHAFIR, așa am să-l botez, căci în discuția cu Dvs am descoperit acest paradox, cu valoare de argument : deși Michael Shafir a lucrat zeci de ani în redacția Europei Libere, deși alături de dinsul au mai lucrat și alți evrei, inclusiv ca directori ai postului de radio, la Europa Liberă niciodată nu s-a vorbit despre așa zisul Holocaust din România, din Transnistria. Nici că se poate imagina o dovadă mai bună că acest holocaust nu a existat, că este o invenție post-decembristă, o minciună.
Nota bene : Ați incitat pe Face Book toți ciracii Dvs să ia atitudine împotriva unei întâmplări benigne, i-ați îndemnat să scrie la Patriarhie etc. Nu știu dacă v-au urmat nefericitul sfat și îndemn. Dar cred că aveți obligația morală să trimiteți la toate acele adrese de pe Face Book punctul meu de vedere, care vine în contradictoriu cu cel afirmat de Dvs. Altminteri, ceea ce ați făcut se cheamă campanie mediatică, nu încercați să dați înapoi. Ați săvârșit greșeala de la care am încercat să vă opresc. Sunteți singurul vinovat și responsabil pentru ce s-ar putea să urmeze!
Ion Coja

Textul nr. 6: Michael Shafir

Voi pune pe Face Book aceasta “replica”.

1). Nu am indemnat pe nimeni la nimic, daca informatorii Dstra au dovezi, sa vi le trimeata. Desi dovezile si Domnia voastra sunt la poluri opuse.

2). Intreaga “opera” Coja sta marturie. Eu imi asum numai responsibilitatea propriilor fapte, dar aceea pana la capat. Sper insa ca facand acest lucru, sa se gaseasca si altii care sa-mi urmeze exemplul.

Daca va deranjeaza sau nu (si va deranjeaza al dracului!), da, exista organizatii, atat guvernamentale cat si neguvernamentale, care se ocupa cu apararea drepturilor diferitelor minoritati. Ele actioneaza cateodata la unison, in alte dati separat, ba chiar uneori in contradictie una cu cealalta. Ceea ce este normal intr-o notiune care va este straina in spiritul si litera ei : DEMOCRATIE. Da, intr-o democratie exista si drepturi minoritare inalienabile, care depasesc drepturile generale ale majoritatii. Sau mai precis, se adauga acelor drepturi. Vreti sa-mi vorbiti mie despre majoritati si democratie? Haida deh, sunteti doar adeptul lui Zelea Codreanu. Dar, ca toti fascistii, vreti sa va bucurati de drepturile democratice, dar sa fiti liberi sa le incalcati. A se slabi!

3) Ma intrebati ce este rau cu “Sfanta tinerete” cantata intr-un lacas crestin de rugaciune. Nu EU ar trebui sa va dau lectii de crestinatate. Daca Dstra considerati ca afirmatsii cum ar fi “moartea, numai moartea legionara ” sau “si-avem numai gloantse pentru tradatori” care rimeaza cu “nicadori” (stiu imnul pe dinafara, dle Coja) sunt crestine sau crestinesti, probabil ca avem notiuni diferite despre crestinatate.
4. Ca toti negationistii de pe toate continentele, credeti ca veti obtine respectabilitae si legitimitate intrand in “polemica”. S-a invatat lectia, dle Coja, in zadar. Nu veti avea NICIODATA satifactia unei polemici sau dispute cu mine care sa va puna in categoria celor demni de schimb de opinii. Falsurile unuia ca Dstra trebuie combatute, dar nu satisfacandu-le aspiratia catre ceea ce nu vor avea niciodata : dreptul la importantsa. De
aceea nu consider ca este necesar sa continui, in afara indicatiei : Daca va intereseaza ce am scris despre Dstra si alti negationisti, accesati pagina de CV a subsemnatului la UBB si…la munca! Asa am facut si eu, citindu-va “perlele”.
5. Pe amenintarile Dumneavostra stiti ce depun, dar si acest lucru il fac cu deosebita scarba. Nu sunteti demn nici macar de acest lucru.
6. Orice raspuns al Dstra va fi de aici inainte ignorat si trimis direct la cosul de gunoi. In schimb, el va determina si includerea adresei Dstra printre cele nedorite si in consecinta nu imi vor mai ajunge mesajele Dstra. Inteleg ca intentionati sa-mi trimiteti altfel de mesaje, prin “ciraci” (folosesc expresia Dstra, ca eu inca n-am d-aia). Au mai fost la Cluj de-alungul istoriei si s-au ocupat de alte figuri din universitate.

De exemplu, de un Stefanescu-Goanga. Inchei cu un citat din Hegel, pierdut pentru specimene ca cele carora le apartineti : “Daca am invatsat ceva din istorie, este ca nu se invatsa din istorie niciodata”. Eu sunt hegelian, domnule Coja, dar am de gand sa va dovedesc ca pe ici-colo, se invatsa din istorie. Acest raspuns ar fi trebuit sa va fi fost o demonstratie. Ultima.

(Michael Shafir)

                                                                           *

Post scriptum. Două cuvinte, în încheiere, despre sintagma moartea legionară și varianta ei echipele morții. Este vorba despre moartea până la care legionarii sunt gata să meargă, să se jertfească. Este vorba de disponibilitatea legionarilor de a se dedica până la sacrificiul suprem ! Iar echipele morții erau expresia aceleiași disponibilități. Legionarii au acționat de regulă în echipe. Pentru a construi un sediu, pentru a merge printre românii secuizați, să le explice că sunt de fapt români etc. Deseori, acțiunea legionară era aspru reprimată de autorități, deseori legionarii au murit în mod samavolnic, de mâna criminală a autorităților. Au mers în echipă să înfrunte moartea, au înfruntat-o deseori cântând sau cu rugăciunea pe buze.

Aceste cântece, aceste expresii, nu trebuie legate de asasinatele la care legionarii s-au văzut constrânși să le făptuiască. Acele asasinate nu i-au vizat pe adversarii legionarilor. Corneliu Zelea Codreanu propusese un model de comportament justițiar : dacă ai pe țeava revolverului un singur cartuș, iar în fața ta ai un adversar și pe unul dintre ai tăi care te-au trădat, glonțul trebuie să-l pedepsească pe trădător. Pe cel care ți-a fost frate și te-a vândut pentru un pumn de arginți !

     Adversarul trebuie învins cu armele unei confruntări cinstite, în luptă dreaptă!, spune morala legionară ! Aceasta este explicația „metafizică” a faptului că legionarii nu au ucis niciun evreu, niciun comunist, chiar și atunci când o puteau face fără mari probleme, altele decât ale conștiinței lor.

Cu ani în urmă, în „Dilema”, Andrei Pleșu comenta tembel și meschin pe seama asasinatelor de la Jilava, mirându-se că legionarii, după ce i-au ucis pe cei 65 de demnitari corupți și venali, vinovați de asasinarea a peste trei sute de legionari nevinovați, nu au intrat și în celulele unde se aflau deținuți (evrei) comuniști, să-i omoare și pe aceia. Doar comuniștii erau adversarii lor declarați !… De aici deducând amărîtul de Pleșu că legionarii erau într-o secretă cârdășie sau măcar simpatie cu comunștii !… Că adversitatea legionarilor față de comunism era falsă, nesinceră !… Halal logică !

     În realitate, prin asemenea aprecieri, prin ideea că lucrul cel mai logic și mai firesc este să-ți lichidezi adversarul, să-l ucizi când ți-e la îndemână, Andrei Pleșu își vădea arama bolșevică, originea de comunist ilegalist pe linie maternă, rămas profund ancorat în matricea generatoare, în forma mentis a celor mai mari criminali din istoria omenirii : cominterniștii ! Se ferește Andrei Pleșu să-și recunoască această ascendență, și nu avem nicio plăcere din a i-o aminti, dar iată, o vădește singur, exact după regula care i se aplică și lui Michael Schafir : fiecare pasăre pe limba sa piere… Căci vânătorului greu i-ar fi să vadă pasărea prin hățișul verde. Vânătorul mai întâi aude pasărea și abia apoi o vede. Dacă pasărea tăcea… Dacă Michael Schafir tăcea în banca lui, nu ne dădeam nici noi seama de acest paradox, cu mare valoare de argument : La Europa Liberă nu s-a vorbit niciodată de vreun Holocaust în România… De ce ?

Dacă e adevărat că arhiva Europei Libere a fost salvată de Michael Schafir și adusă în România, aștept să fiu contrazis cu ajutorul acestei arhive.

Ion Coja

19 februarie 2011

Reactii de solidarizare cu Parintele Justin ale romanilor de pretudini.

Comentarii ce au disparut de pe site-ul hotnews la comanda lui Maximilian Katz

02/23/2011 de admin

Mai jos vedeti un protest si un indemn la unitate alaturi de Parintele Justin, sub forma unui clip video trimis de un comentator al blogului nostru.

Comentariile urmatoare au fost postate la articolul denigrator al site-ului Hotnews. Insa aceste comentarii au fost scoase de pe site (cu precizarea: Nota redactiei: Comentariile la acest articol au fost inchise, atunci cand au vazut solidarizarea oamenilor cu parintele Justin si sanctionarea acuzelor nefondate ale centrului fantomatic de monitorizare al antisemitismului. Comentariile sunt redate/copiate intocmai cum au fost postate. Pentru ca banuiam ca se va intampla asa ceva, le-am salvat pe majoritatea dintre ele si le puteti citi mai jos:
Multa Sanatate Parintelui Parvu! (Duminică, 20 februarie 2011, 3:45) de alex
Da stimatilor, traiti intr-o lume in care mai exista si ROMANI. Repede ati inceput sa dati cu pietre. Si cu ce a gresit Parintele Parvu, ca e adeptul romanismului, ca s-a opus bolsevicilor in inchisoare pana la sange? In alta ordine de idei, m-am tot gandit ce s-ar fi intamplat daca nu rusii castigau razboiul, si nu sunt singurul convins ca acum Romania ar fi fost inscrisa pe o alta traiectorie. Centrul pentru Combaterea Antisemitismului nu are decat sa oracaie… Comunismul cine l-a instalat la noi, nu Ana Pauker si cu gasca de evrei? Mai are rost sa contabilizam cati evrei a deportat Antonescu si cati romani au omorat dupa aceea evreo-comunistii? Precizez ca nu simpatizez deloc cu legionarii si nu sunt antisemit, dar nu are omul voie sa asculte mai nou cantece legionare ca sare comitetul pentru combaterea lui peste..
piktor [anonim] i-a raspuns lui akabond007 (Duminică, 20 februarie 2011, 12:50)
vorbesti ca sa te afli in treaba amice; cum ai dedus tu ca comunismul e sora cu legionarismul? ai citit ceva despre miscarea legionara? ai incercat sa afli cine-au fost si ce-au facut intr-adevar? (nu ce spun comunistii ca au facut!!!) ai ascultat macar cantecele si cuvantul parintelui? ce ai gasit rau in ele??? sau ai sarit in sus cand ai auzit de cuvantul cheie… inchisorile politice comuniste au fost pline de legionari – Pitesti, Aiud sunt locuri cum n-au mai fost pe pamant de la inceputul lumii dar sa dam cu pietre suntem toti buni! am auzit ca s-a reinfiintat partidul comunist, ai comentat ceva atunci?
BRAVO (Duminică, 20 februarie 2011, 16:40) MIKE [anonim] i-a raspuns lui piktor
Sunt un roman pana in adancul sufletului meu, sunt nepot de fost legionar, nu sunt adeptul miscarilor nationaliste de dreapta, dar ca si bunicul meu sunt pentru restabilirea adeavrului istoric. Pacat ca sunt persoane aici care nu au habar de istorie si nu stiu ca de exemplu MISCAREA LEGIONARA a fost absolvita la Procesul de la NURNBERG de crime de razboi. Deci sa nu se mai asocieze LEGIONAR cu NAZIST. Cat despre arhimandritul JUSTIN PIRVU, MONUMENT AL SPIRITUALITATII ROMANESTI , ar trebui ca sa-i sarutam mainile pentru spiritul curat al sfintiei sale.
istoria asta… (Duminică, 20 februarie 2011, 14:31) dacii liberi [anonim] i-a raspuns lui revelare
invatatura de la comunisti nu te-a ajutat forte mult la cunoasterea adevarului. Pune mana pe carte si vezi ca dictatul de la Viena a fost semnat la 30 August 1940, Legionarii nu erau la putere. Din contra, Legionarii au sustinut inca din 1936 intrarea in razboi a Romaniei alaruti de Germania, care RECUNOSTEA si GARANTA toate frotierele Romaniei Mari. Ticalosia lui Carol II insa a fost atat de mare incat a preferat sa cedeze teritoriile tarii fara a opune rezistenta, ceea ce si dus la protestele populatiei si inlaturarea lui. Legionarii au fost la putere doar 5 luni, fiind vanduti miseleste si tradati de Antonescu. Pune mana pe istorie si apoi mai vorbim…
Minciuni (Duminică, 20 februarie 2011, 14:32) Ionel [anonim] i-a raspuns lui revelare
Adevarul incepe sa iasa la iveala. Am fost mintiti cu miscarea legionara. Acesti legionari au fost patrioti si l-i s-au pus in carca crime pe care nu le-au facut.
Reflexul securisto-comunist (Duminică, 20 februarie 2011, 19:09) Adrian [anonim] i-a raspuns lui Ionel
Baietii cu ochi albastri si reflexe comuniste – de la acest CMCA -, dupa ce ne-au blagoslovit neamul si tara cu experimentul lor comunist, inca sunt in activitate si “vegheaza” la “linistea neamului nostru” si ne “monitorizeaza” sa nu aflam adevarul. Inca il au in supraveghere pe martirul Iustin Parvu. Ce idioti ne cred daca pun semnul egal intre 6 luni de guvernare legionara si 50 de ani de lagar comunist
habar nu ai (Duminică, 20 februarie 2011, 18:21) M-power [utilizator] i-a raspuns lui revelare
my friend, citeste mai mult, citeste, citeste si iar citeste… Legiunea a pornit in 1927 cu 5 oameni, iar in 10 ani au ajuns la 1 milion… Probabil acel milion era pleava, nu? Elita din perioada interbelica era pleava, nu? Tu esti pleava, my friend…Citeste regulile si valorile care guvernau organizatia, si ai sa vezi ca promovau altceva, care nu mai e acum decat intr-o mica parte din poporul asta: dragostea de Neam.. Habar nu ai ce e asta, in schimb sari repede cu concluzia… Halal..
legionarismul (Duminică, 20 februarie 2011, 13:04) unroman [anonim] i-a raspuns lui piktor
Legionarismul nu a fost condamnat de catre tribunalul de la Nuremberg cum ca ar fi fost de sorginte nazista, evreii sionisti se fac vinovati de masacrarea a peste o suta de milioane de crestini (98 % ortodocsi) in Rusia, Romania …nazismul este tot opera sionistilor(Hitler era evreu si a fost sprijinit masiv de sionistii din SUA ,asa numitele lagare in care au fost omorati evreii care nu posedau mari afaceri sau erau evrei perciunati ultraortodocsii ce stau pe spatele celorlalti evrei si nu fac nimic decat copii , …evreii ar trebui sa multumeasca romanilor pentru ca i-am primit si hranit in vreme ce cazacii ii cioparteau pentru ca se saturasera de caracterul lor,parintele Justin este un martir un om ce a patimit pentru acest neam si acum il ataca niste naparci.
ce treaba are credinta cu prefectura nu stiu (Duminică, 20 februarie 2011, 18:58)  piktor [anonim] i-a raspuns lui fara
detaliza te rog crimele miscarii legionare (cine ti-a spus ca au omorat evrei?), prezinta-ne modul in care justitia le-a anchetat si le-a pedepsit; daca incepi sa sapi, o sa te convertesti, pentru ca “adevarul ne va face liberi”; tu crezi ca am avut democratie intre razboaie, nu? gresit, am avut un “regim personal carlist” opresiv si antinational, iar dovezile se vad si acum spre informarea ta, Corneliu Zelea Codreanu si ML in ansamblu erau in relatii corecte cu evreimea timpului, in timpul guvernarii legionare s-a deschis de altfel teatrul evreiesc din Bucuresti si datorita lui Antonescu, multe zeci de mii de evrei au scapat de deportare in Ungaria hortista asta ca sa spunem lucrurilor pe nume…
Multa sanatate parintelui Parvu! (Duminică, 20 februarie 2011, 14:26) Andrei-de-la-Orhei [utilizator] i-a raspuns lui akabond007
Cred ca sunt actuale ideile din aceste cantece. Tara o avem rupta, societate divizata, oamenii politici mediocri si hoti. Romanii anilor interbelici au reusit sa faca Legiunea Arhanghelui Mihail cu bune si rele dar au incercat sa ia atitudine. Noi ce facem? Incercam sa adaptam si perfectionam ideea nationalista sau ne vaitam si bagam capul in cutie. Tarile europene inbratiseaza tot mai mult nationalismul, au abandonat idea multi-culti pe rand Gemania, Franta, M.Britanie. De ce ? Probalil cand incepe sa te doara si sa suferi din cauza mizeriei din localitati si natura, saracia, incultura, degradarea si agresivitatea societati cu care imparti aceleasi valori si mosteniri.Probabil dorinta pentru o viata demna si decenta in propria tara ingrijita si respectata,impreuna cu tot neamul nostru da nastere nationalismului.
in sua (Duminică, 20 februarie 2011, 13:33) yagoda [anonim] i-a raspuns lui alex
mein kampf se vinde in librarii. si cineva poate spune ca america e condusa de evrei. depinde cat de mult vrei sa cedezi. pana la urma e istoria romaniei. daca’i cantau internationala, nu se mai sesiza nimeni…. goebels n’a fost mai rau sau mai bun decat ilia ehrenburg. ilia ehrenburg, la radio moscu, indemna soldatul sovietic sa taberre pe nemtoaice, sa le strice rasa pura… oricum, cred ca, dupa razbel, descendentii soldatilor nemti, in rusia, au fost un castig mai mare decat descendentii soldatilor rusi, in germania. libertatea cuvantului trebuie sa fie mai tare decat goangele astea. un cantec ucide mai putin decat o mitraliera, din elicopter, peste west bank sau gaza…
apel (Duminică, 20 februarie 2011, 15:20) datcu marian [anonim] i-a raspuns lui alex
Rog pe toti comentatorii sa fava un pas mai departe.sa gaseasca o forma de organizare[ajunge vorbaria inteligenta si fara finalitate,Romania anilor “30 a fost stimata si respectata in Europa si datorita inaintasilor nostri,a actiunilor si nu a vorbelor lor]
Doamne ajuta poporului roman ortodox! (Duminică, 20 februarie 2011, 16:25) cosmin m [anonim] i-a raspuns lui alex
Multi ani sa ne traiasca Parintii Justin Parvu si Arsenie Papacioc, adevaratii patriarhi ai Romaniei! Ii ataca pe ei, caci ei sunt conducatorii spirituali ai neamului ortodox romanesc in aceste vremuri tulburi. In cele din urma vor ajunge ca pe adevaratii crestini sa-i prigoneasca, etichetindu-i ca fiind extremisti, dusmani ai poporului si teroristi. Au ajuns oare sionistii sa faca legea in tara noastra? Sa nu le ajute Dumnezeu! Desteapta-te romane!
O lume normala draga (Duminică, 20 februarie 2011, 10:53) Ioana [anonim] i-a raspuns lui blec-bierd
In ce lume traim draga? E o lume in care unui om i se canta acele versuri care pentru el inseamna ceva si te sensibilizeaza. Care este problema? As putea sa ma sesizez si eu. Atunci cand aud un “La multi ani” rostit in vremuri de criza sa spun ca defapt este o profunda batjocorire a fiintei umane, careia i se ureaza cat mai multi ani de suferinta. Unde as putea sa fac plangerea aceasta?
protest…? (Duminică, 20 februarie 2011, 14:36) Ngongu [anonim] i-a raspuns lui blec-bierd
Traieste CA SI TINE pe spinarea jertfelor unei generatii de elita crucificate. Tu, cel care tii piatra in mana, vii din generatia de pampers si coca cola. Nu ai organul cu care sa percepi aceasta jertfa. Du-te la cartea ta de colorat.
esti cinic sau chiar neinformat? (Duminică, 20 februarie 2011, 3:30) alex [anonim] i-a raspuns lui Bogdan P.
Parintele Iustin Parvu este un fost detinut politic anticomunist. Mai precis 17 ani de puscarie crancena la Aiud. Pentru ca altora, inclusiv tie sau mie sa ne fie mai bine!
Miscarea legionara nu a murit! (Duminică, 20 februarie 2011, 14:33) Geo.B [utilizator] i-a raspuns lui Bogdan P.
Traiasca Garda si Capitanul! Sa facem o tara frumoasa ca soarele de pe cer!!!
@Cosmin Ungureanu (Duminică, 20 februarie 2011, 3:08) M-power [utilizator] i-a raspuns lui Cosmin Ungureanu
my friend, pune mana si citeste despre perioada interbelica. acum ai ocazia. altfel, “prostia crasa” ti se poate aplica si tie. apoi ia si citeste marturisiri despre ce s-a intamplat la Pitesti pana in ’51, citeste, citeste, citeste… Dupa ce te documentezi poti iesi din caverna tu insuti si sa ne spui din nou daca nationalismul acela era tembel.. TLCZC
Habar n-aveti (Duminică, 20 februarie 2011, 2:57) M-power [utilizator]
@ blec-bierd, taranistu, bogdan.p.
documentati-va intai. traiti in manualele din vremea comunistilor, scoateti capul din ele si apucati-va de citit. acum aveti ocazia sa aflati si alte lucruri decat cele din cartile de istorie. Doar 2 lucruri: 1.cine are puterea scrie manualele de istorie; 2. audiatur et altera pars. TLCZC
@zgarda de fier (Duminică, 20 februarie 2011, 3:19) M-power [utilizator] i-a raspuns lui Zgarda de fier
Ia si tu si citeste:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Iustin_P%C3%A2rvu
cand o sa faci si tu 16 ani de puscarie pentru credinta ta (daca ai vreuna, dar n-as crede..) poti vorbi.. pana atunci, pune mana si citeste.. daca n-ai carti, poti cauta pe google despre perioada interbelica, reeducarea de la Pitesti, inchisorile comuniste, rezistenta din muntii fagarasului, rezistenta din muntii banatului, etc. Apoi vino si povesteste-ne despre legionari.
Comentariu ce arata ce-i deranjeaza pe sionisti
bullshit – pușcarie politică nu religioasa (Duminică, 20 februarie 2011, 11:13)
Sfinții Închisorilor e propagandă mincinoasă:
Pravoslavnicii au o campanie de rescriere a istoriei intitulată “Sfinţii Închisorilor”, mascată în spatele aşa-zisei comemorări a rezistenţei anti-comuniste.
Baza acestei campanii este următoarea:
* Se adună liste de ortodocşi care au fost într-adevăr presecutaţi în închisorile comuniste.
* Se postulează că motivul persecuţiei a fost religia, nu disidenţa politică.
* Se colecţionează “moaşte” de la aceştia ca să aibă babele ce pupa.
* Se inventează diverse “minuni” pe care ei sau moaştele lor le-ar fi săvârşit.
* Se ignoră relaţia ilicită dintre BOR şi PCR.
* Se ignoră eroismul celor de alte religii, cum au fost catolicii menţionaţi mai sus, sau protestanţi, ca Richard Wurmbrand.
Se folosesc fără jenă de memoria disidenţilor în scop propagandistic, atât împotriva altor minorităţi religioase (despre care se minte prin omisiune că n-au suferit, fiindcă suferinţa lor e o acuzaţie la adresa Bisericii Colaboraţioniste), cât mai ales împotriva ne-creştinilor.
are dreptate (Duminică, 20 februarie 2011, 10:38)
srpc [utilizator] i-a raspuns lui Zgarda de fier
cand vezi si simti degenerarea civica si spirituala a acestei lumi, primatul banului, lipsa oricaror valori spirituale, n-ai cum sa nu suspectezi o conspiratie (inteligenta, e drept) de incurajare a Raului din om si de alungare a Binelui (care bine, sorry, nu are NICI o legatura cu prosperitatea sfidatoare si ragaitoare manelistic).
Foarte frumos! (Duminică, 20 februarie 2011, 3:13) ion [anonim]
Foarte frumos! Patriotism adevarat! Daca nu ne vom ridica,tuciurii vor controla tara. Se vor zvarcoli stramosii nostri in mormant.Nu va dati seama dar suntem o tara cucerita.Cea mai perversa dominare si subjugare. Statul roman a vandut tot.Acum este un vataf,strangator de biruri pentru cei cu perciuni creti si lungi. Suntem o tara bogata. Am fost granarul europei. Resurse energetige.Petrol,carbuni,aur.Si poporul roman se zbate in saracie.Dupa revolutie nu aveam nici o datorie fata de bancile internationale.(poate si de aceea l-au omorat de Craciun ,la revolutie,ca sa dea un exemplu celorlati conducatori de stat,ca sa nu faca ca el).Acum avem 90 de miliarde de euro datorie.Si cu banii acesti nu s-a facut nimic.Partidele politice sunt niste actori pe o scena controlata.Conducatorii nostri de dupa 89 s-au vandut pe cativa arginti.Cititi cu atentie Doina de Mihai Eminescu(varianta necenzurata).Un sfant al romanilor este Eminescu.Ma doare sufletul vazand cum tara mea dulce e tinuta in bezna si secatuita si batjocorita.Dumnezeu sa ne ierte pacatele si sa ne ajute!
raspunde trimite
Ia sa presupunem ceva (Duminică, 20 februarie 2011, 3:31) ultimul_mohican [utilizator]
Sa presupunem ca nu-i cintau Sfinta Tinerete Legionara ci Porniti Inainte Tovarasi , sau Sa fii Partidului Ostean sau Internationala . S-ar fi sesizat vreun ONG pentru promovarea in manastiri a valorilor comuniste ? Categoric niciunul . De ce ? Extrema stinga este tolerata si acceptata desi ideologia comunista a facut incomparabil mai mult rau Romaniei si lumii in general . Extrema dreapta este tratata CU ALTA MASURA desi legionarii au fost la putere doar citeva luni , nu 50 de ani . In aceste conditii am exagera oare daca am trata protestul acelor ONG-uri cu o indiferenta politicoasa ?
raspunde trimite
una… alta (Duminică, 20 februarie 2011, 3:32) ziceamsieu [anonim]
Oamenii pot canta fix ce vor ei… Atata timp cat nu impusca pe nimeni … pot canta fix ce vor ei. E dreptul lor sa se exprime? Da sau nu? Eu nu ii sustin si nici nu ii aproba insa o sa ma lupt pentru dreptul lor de a canta fix ce isi doresc. Si ca veni vorba… ce e aia Centru pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitsmului….? Mi se pare ciudat ca exista asa ceva? De ce nu un centru pentru monitorizarea copiilor care mor de foame in lume? Sau un centru pentru monitorizare si combaterea efectelor razboaielor? Sau un centru pentru pace? Ma gandeam si eu asa…:) Pace…
echilibru (Duminică, 20 februarie 2011, 10:49) corec [anonim] i-a raspuns lui ziceamsieu
subscriu in totalitate. e dreptul oricui sa cante ce vrea atata timp cat nu face raui nimanuii. pentru aceasta ideea militez si eu si as sustine orice miscare. cat despre centrul asta… ce dracu face? de unde are finanatare? sper ca nu din banii mei ca m-am saturat de atatea capuse
pai e simplu (Duminică, 20 februarie 2011, 11:10) Vuck [utilizator] i-a raspuns lui ziceamsieu
Centrul asta e facut de evrei pentru evrei. si acuma ca tocmai ati aflat ca si Vanghelie e evreu va dati seama cine-s astia din fruntea tarii
Centrul dar un Centru pentru Combaterea Antiromanis (Duminică, 20 februarie 2011, 15:38) Dacia Libera [anonim] i-a raspuns lui Vuck
Dar un Centru pentru Combaterea Antiromanismului, pe cand?
E foarte posibil. (Duminică, 20 februarie 2011, 11:40) Constantin [anonim] i-a raspuns lui cosmin
Dupa comentariile si voturiile de pe aici se vede ca nationalismul are un potential deloc de neglijat in Romania, pontential care nu-i exploatat serios de niciun partid inca.
faimosul sfertodoct loveste din nou… (Duminică, 20 februarie 2011, 17:59)
ElCid [anonim] i-a raspuns lui oarecum
Sfertodoctule, oricum, necum, pune mana serios pe carte sau tine-ti gura inchisa atunci cand te arde sa comentezi. Faimosul “crede si nu cerceta” nu are treaba cu religia ci cu anti-religia. Faimosul “crede si nu cerceta” este opera unui intelectual spalat pe creier la fel ca si tine; un ‘telectual furibund impotriva crestinismului, din primele secole de crestinism. Prin urmare, dragul taichii, faimosul “crede si nu cerceta” il aplici tocmai tu – acuzatorul altora in aceasta priviinta – care iei de buna afirmatia ca faimosul extras are o conexiune cu religia. Or, daca ai fi cercetat un pic ai fi descoperit cui ii apartine de drept “faimosul”; daca ai fi cautat, ai fi aflat. Asa cum orice crestin invata de la Sfintii Parinti dar si asa cum ii scris negru pe alb in Scripturi chiar si pentru orbi ca matale: CAUTA SI VEI AFLA. Sesizezi ironia situatiunii? Ma indoiesc.
Eu ma intreb ce ii vor canta lui Iliescu (Duminică, 20 februarie 2011, 3:54) zexe [anonim]
Care mai stiti cantece comuniste ati face bine sa postati inregistrarile, ca poate, Doamne fereste, se vor pierde din constiinta neamului. Sa se distribuie gratuit prin intermediul organizatiilor sindicale. Dar rational, sa ajunga la toti. Marica, Hossu, se aude ?
care chestii? (Duminică, 20 februarie 2011, 13:04) BogdanV [anonim] i-a raspuns lui MihaiG
Te referi cumva la istoria recenta a Romaniei cand s-au gasit destui romani de-ai nostri (evrei, atei sau unii de confesiune sectara) care sa ne vanda teritoriile strainilor pe cateva functii in noul sistem impus de sovietici?
Te intrebi cumva cum de s-a intamplat ca statul roman sa instraineze companiile strategice nationale profitabile (Petrom, Renel, etc) si sa le dea unor afaceristi straini pe cativa euro? ca acum profitul lor sa se duca in Austria sau Germania? si mai bine de jumatate din angajati sa-si piarda locurile de munca? Sau te intrebi cum si-au batut joc toti din conducerea tarii de cei care le-au dat votul pentru o viata mai buna….
Ce te mai framanta? Ce chestii extraordinare te mai intriga? Un cantec legionar? Asta te roade?
te (Duminică, 20 februarie 2011, 14:47) te [anonim] i-a raspuns lui BogdanV
te intrebi cine sunt prostii de alegatori care i-au votat pe respectivii politicieni? evreii, cumva? nu, nu evreii au asigurat lui tatuca ilici (politrucul) majoritate de 80% ci neaosi romanasi ca mine si ca dumneata. ne platim propria prostie. psd-ul a vandut petrom-ul, apropo (desi, in afara pretului si comisioanelor, cred ca e cel mai bun lucru pe care l-au facut, restul a fost doar un mare rahat)
Monitorizarea (Duminică, 20 februarie 2011, 15:47) Dacia Libera [anonim] i-a raspuns lui M R Roman
Partea interesanta nu este ce-au cantat ci faptul ca orice miscare a oricui din Romania este monitorizata si asta este cu adevarat un pericol
parere personala (Duminică, 20 februarie 2011, 5:37) Nicolae [anonim]
Am urmarit cu atentie mai ales primul videoclip. Mai curand este o rememorare, in niciun caz o incercare de propaganda. De altfel, mai sunt si alte cantece “patriotice” cantate. Mi se pare exagerat tot tam tam-ul. Mai mult, se mai faci si o asociere, pretins inocenta cu pozitia parintelui fata de pasapoartele biometrice, in conditiile in care chiar commisarul european Viviane Reding si-a exprimat ingrijoararea (http://www.jurnalul.ro/jurnalul-national/jurnalul-national/viviane-reding-respectarea-vietii-private-o-prioritate-in-era-digitala-504614.html), doar ca sa lasi sa se inteleaga ca luarile de pozitie contra, vin din partea unor duhovnici smintiti (cum scrie cineva dintre comentatori “ortodoxismul de caverna”), miroase a altceva.
Si apropo de Miscarile de Extrema Dreapta si atinsemitsmul si pogromurile inspirate ele, cum se face ca toata au fost condamnate la Nurnberg, mai putin Miscarea Legionara din Romania si Strasnicii din Bulgaria? Imi vine greu sa cred ca oamenii aceia care au dat inclusiv pedespse cu moartea criminalilor nazisti, n-au avut in fata lor o singura proba despre “criminalii” legionari. Si inca un fapt, pe care pur si simplu nu-l poti omite: cat or fi gresit oamenii astia, dar au platit cu ani de inchisoare grea si cu regim aparte de detentie, ba, daca cititi paginile jurnalului lui Nicu Steinhardt, s-ar putea sa aveti si surprize, ca sa nu mai vorbesc de cazurile unui Valeiu Gafencu sau Ioan Ianolide.
N-am nevoie sa fiu pro sau anti parintele Justin Parvu, ca sa realizez ca e inca o incercare de discreditare publica a unuia dintre ultimii duhovnici de talent din partea cuiva care s-a strecurat in preajma parintelui ca sa-i faca rau.
Maicute de la Manastirea Petru Voda (Duminică, 20 februarie 2011, 7:11) Manu de la Vrancea [anonim]
Cu ce o fi mai periculos acest cantec, care nu mai scoala pe nimeni la ura, comparandul cu grotescul pe care l-au initait comunistyii din partidele de stanga,la moartea lui Paunescu? Au sarit postacii ca arsi acum! Parintele Parvu are 92 de ani, chiar nu isi poate serba ziua cum doreste dansul? Cine l-a tras la raspundere pe VC Tudor cu mizeriile pe care le debiteaza la adresa orcaruia, din 1990 si pana azi? Atei au sarit ca arsii si nu vad ca armata lui Iliescu si a mogulilor, se pregatesc de lupte prin transee. Rusine domnilor!
hm (Duminică, 20 februarie 2011, 7:13) a [anonim]
eu zic sa va duceti sa il cunoasteti intai pe omul asta si apoi sa il judecati. eu l-am cunoscut si mi s-a parut extraordinar omul. citeste fara ochelari, doarme doar 2 ore pe noapte, vine lumea la el buluc sa le dea sfaturi; e considerat aproape un sfant pe plan local. Manastirea aia e un loc extraordinar, chiar va recomand sa treceti pe acolo.

Miscarea Legionara (Duminică, 20 februarie 2011, 7:38) Dan [anonim]
Cred ca ar fi potrivit sa se faca un studiu aprofundat al acestei Miscari, sa se cunoasca objectivele ei. Deocamdata, lumea foloseste inconstient etichetele puse de regimul comunist; si nici excesele unora sau altora nu pot defini o miscare de mare amploare, amploare ce ar trebui sa ne puna mult mai serios pe Ganduri. Legiunea… era, este, a Arhanghelului Mihael. Poate ar fi mai bine sa cunoastem cine este Mihael !
Un mare om (Duminică, 20 februarie 2011, 8:37) Daniel [anonim]
Daca v-ati trezit sa-l injurati pe parintele Parvu mai bine va culcati inapoi. Ati citit vreodata ceva scris de omul acesta ?! L-ati ascultat vorbind vreodata ?
Jos romanii, sus evreii ! (Duminică, 20 februarie 2011, 8:39) Constiinta incatusata [anonim]
Inrebari retorice: 1) oare mai au romanii dreptul la a gandi si a simti liber? 2) oare libertatea romanilor inseamna dreptul evreilor de a ne obliga sa-i uram pe legionari? 3) oare oamenii trebuie demonizati pentru ideile lor, sau pentru faptele lor? CONCLUZIE: Cenzura si prigoana evreiasca privitoare la istoria Romaniei este mai dura si mai antinationala decat cea promovata de comunisti.
Foarte frumos (Duminică, 20 februarie 2011, 8:40) Martens [utilizator]
Legionarii au avut un ideal si o orientare. Spre deosebire de oamenii din ziua de azi, care sunt ca animalele.
opinie (Duminică, 20 februarie 2011, 8:41) IGH [anonim]
Nu trebuie să ne dăm cu “pilda” despre ce şi cum gândesc oamenii, mai ales cei din mănăstiri. Mai mult să-i catalogăm şi ca “proşti”! A face acest lucru înseamnă a-l numi şi pe marele poet Al. Gir ,în acelaşi mod şi nu se cade. Au încercaţ mulţi despoţi ca să uniformizeze gândirea umană. Nu se poate şi nici n-o să se poată aşaceva. Lăsaţi oamenii să se exprime cum gândesc, numai atunci s-ar putea vorbi despre progres.
Luptam pentru Pace! (Duminică, 20 februarie 2011, 8:43) Itzik Pauker-Borila [anonim]
Tovarasi,
Legionarii au fost cei mai mari dusmani ai Partidului Comunist din Romania, ai bolsevismului, ai Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, ai miscarii comuniste si muncitoresti, ai internationalismului proletar si ai marxism-leninismului. Credeam ca i-am omorit pe toti, dar vedem acum ca au mai ramas citiva. Si mai au si indrazneala sa cinte, sfidind astfel o lume intreaga care a inteles ca viitorul de aur al omenirii e comunismul european sub conducerea inteleapta a tovarasului Barroso si a celorlalti tovarasi marxisti de la UE. Azi cinta, miine vor comite atentate sinucigase. Uitati-va ce fizionomii fioroase au maicutele! Si ce indemnuri la violenta profereaza Justin Parvu! Acesti banditi si teroristi crestino-fascisti trebuie arestati, dezarmati si dati pe mina unui tribunal al poporului care sa aiba in componenta doar evrei, de la judecator pina la grefier si aprod. Vor sti ei cum sa procedeze. Luptam pentru Pace! Proletari din toate tarile, uniti-va!
Itzik Pauker-Borila
victima a Holocaustului,
Kibutzul “Drum Nou”, Israel
P.S. Vind bicicleta, astept provincia.
Radu Gyr (Duminică, 20 februarie 2011, 9:53) Grigore [anonim] i-a raspuns lui Itzik Pauker-Borila
În 1940, pe timpul guvernarii legionare, Radu Gyr, autorul canteculkui, a fost director general al teatrelor. În aceasta calitate ia initiativa înfiintarii Teatrului Evreiesc.
Felicitari domnule Itzic etc. (Duminică, 20 februarie 2011, 10:06) Anti cu orice pret [anonim] i-a raspuns lui Itzik Pauker-Borila
Cel mai pertinent si haios comentariu !Inca odata FELICITARI S LA BUNA INSPIRATIE !
Ce ar fi sa ne mai gindim? (Duminică, 20 februarie 2011, 8:48) Cineva [anonim]
O vorba romaneasca spune ca intodeauna adevarul e pe la mijloc. Cred ca-i adevarata in mare parte.
In istoria noastra am avut si avem tendinta de a exagera lucrurile intr-o parte sau alta. Suntem un popor al extremelor in multe privinte, incepind cu cele banale si mergind pina la lucrurile cu adevarat importante.
Legat de miscarea legionara ma intreb de ce totusi atit de multi intelectuali ai periodei interbelice(nume cu rezonanta) au fost simpatizantii ei. Oare toti erau nebuni? Ca sa ai niste simpatizanti ai unei idei inseamna ca lucrurile au fost impinse pina acolo, icat marea majoritate sa simta ca aderind la acea ideie exista o cale de rezolvare. Daca s-a ajuns la extreme (asasinate) inseamna ca legea cauzei si efectului si-a intrat pe deplin in drepturi(reactia si contrareactia din fizica fac sa mearga sau din contra sa se distruga multe lucruri).
Ca exista oameni care profita de efectele extreme nu neg si tocmai astia ar trebui indepartati, dar esenta ramine si de multe ori este acel adevar de la mijloc. Asa ca inainte de a arunca cu piatra ar fi bine sa incercam sa cunoastem acest adevar de la mijloc. Si asta se poate face prin informare si “rumegarea” ei. Daca suntem bolnavi (in cazul asta cu capul) atunci atunci o vom lua spre una din extreme pozitiva sau negativa si din pacate dupa cum spuneam mai sus, suntem in mare parte un popor al extremelor.
Multumesc! (Duminică, 20 februarie 2011, 9:13) Duti [anonim]
Am rămas chiar impresionat. Într-adevăr parcă mai sunt urme de trăire adevărată în România.
Cât despre cei care iși bat joc, să fiți voi sănătoși și bucuroși (la propriu, ca vorba aceea naționalismul roamn e cam tembel și ortodoxismul e de cavernă). E adevărat ca legionarii au facut multe crime care nu trebuie uitate (și una singură dacă făceau și tot era foarte rău). Dar au făcut și multe lucruri extraordinare si mulți oameni de mare mare valoare au fost legionari sau au crezut în idealurile legionare. Tocmai de aceea trebuie să desparți răul de bine și să pastrezi binele. Dacă am putea sa facem acest lucru, nu cred ca am mai avea limite.
Și în plus, știrea e prezentată ca o știre de scandal. Frumos jurnalism.
minunat! (Duminică, 20 februarie 2011, 9:19) agora [anonim]
Foarte frumos ! Doar pentru ca un cantec a fost preluat de cineva candva nu trebuie condamnat cantecul in sine! Maicutele care-l canta numai de antisemitism nu pot fi acuzate … Noi trebuie sa interzicem tot ce nu place altora dar oare altii interzic ceva din ce nu ne place noua chiar aci in tara noastra???
Ma si mir cum inca nu a fost acuzat Basescu si de aceasta intamplare ……capitanul / marinarul ..si arhanghelul din cer Sa fie romanii nostri asa de prosti cum zicea un personaj a lui Negruzzi ????Nimic dinspre simtul patriotic ???
Foarte frumos! (Duminică, 20 februarie 2011, 9:22)
Dan [anonim]
Eu sint de acord. Doar prin credinta si doctrinele legionare ne putem ridica de sub subjugarea Occidentala.
file de istorie adevarata (Duminică, 20 februarie 2011, 9:38) maria [anonim]
Noi, cei care am “inghitit” hapurile scrise in istoria comunista , ar trebui sa fim avizi de a cunoaste adevarul . Am invatat ca legionarii au facut rau tarii. Dar s-a profitat de “faima de oameni rai “si li s-au atribuit numai aspectele negative ale perioadei istorice in care au activat sau , si mai mult , li s-au pus in ” carca” si actiuni ale comunistilor ilegalisti.
Nimic in lume nu-i mai sfant… (Duminică, 20 februarie 2011, 9:39) adi [anonim]
Nimic nu e alb sau negru. Toate lucrurile sunt in nuante de gri. Cata manipulare este in societatea romaneasca se vede doar cand sunt publicate astfel de stiri. Of ce trist… Ce se intampla Domane cu poporul meu? :(
Antisemitsm (Duminică, 20 februarie 2011, 9:48) Ionescu Laurentiu [anonim]
Eu ma intreb ce este cu protestul mca catre Patriarhie? Oare nu putem fi liberi nici la noi in tara? Adica daca eu sant antisemit se sesizeaza mca si protesteaza pa langa Guvernul Romaniei?
imn (Duminică, 20 februarie 2011, 9:59) costas [anonim]
Stau si ma intreb ce e mai grav : ca un preot cu un trecut anticomunist fabulos asculta poate cel mai frumos imn creat vreodata in limba romana, ca muzicalitate sau ce fac exponentii clasei politice care extermina prin politicile lor sociale si economice poprul roman, de 20 de ani . La ziua dansului asculta omul ce are placere, sau trebuia sa asculte guta sau copilul minune ! Atunci era roman ???
Ascultati versurile… (Duminică, 20 februarie 2011, 10:01) Eurobalauru’ [anonim]
si ignorati propaganda! Eu stiam ca orice forma de cenzura duce pana la urma la dictatura. Se pot usor identifica atat cenzorii, cat si dizitentii. Si de cand un cantec este automat expresia intentiilor meschine, doar pentru ca odata in istorie a fost simbolul unei miscari. De altfel, sunteti siguri ca stiti adevarul, sa fie el laturile pe care le-ati citit prin manualele de istorie comuniste?
Nu fac nici o propaganda si nu ridic pe nimeni in slavi, doar ca imi repugna iddea de a face parte din masa de manevra a unor manuitori de interese, cu nimic mai presus unii de ceilalti!
corect (Duminică, 20 februarie 2011, 12:18) fatmanx [utilizator] i-a raspuns lui Eurobalauru’
Si ascultati ce spune moshu! Cata dreptate are cand vorbeste despre istorie si depre rolul nostru in Europa! Sunt ateu, dar ii dau dreptate lui Iustin Parvu: Romania conteaza; ieri, azi si maine. Si asta doar pentru ca NOI suntem parte din ea si avem stramosi si urmasi aici pe acest pamant blestemat si iubit.
Pentru ca aparent omul sfinteste locul, chiar printre gunoaie, manele, mici si …
Un cântec istoric ne-aduce aminte
Că frații în veci vor fi frați!
Un cântec de luptă bătrân ca Unirea
Voi compatrioți ascultați:
Treceți batalioane române Carpații
La arme cu frunze și flori,
V-așteaptă izbânda, v-așteaptă și frații
Cu inima la trecători.
Traiasca Romania!
adevarati patrioti (Duminică, 20 februarie 2011, 10:05) sch [anonim]
legionari au fost singuri romani adevarati, chiar au vrut sa faca ceva pt noi si au si facut. Restu comunsiti capitalisti sunt doar interese straine
comment (Duminică, 20 februarie 2011, 10:20) legionarul [anonim]
Foarte bine ca exista oameni care cred ceva intr-o lume in care suntem invatati sa nu mai credem in nimic si sa “gandim critic ” …respectiv sa avem incredere in propria prostie. Constiinta romanilor trebuie sa ramana mereu treaza . Nimeni nu ne nu este interesat de binele Romaniei…. din contra cu cat suntem adusi la nivelul de slugi cu atat mai bine . Nu ne putem opune dar putem gandi si ne putem exprima. Imperiile au trecut pe aici ca sezoanele de moda . Au lasat urme … dar atata timp cat mai putem vorbi si gandi romaneste inca nu ne-a murit fiinta definitiv . Ma bucur ca exista oameni cu constiintza treaza , atenti la ce se intampala,. Ei pot sa greseasca e dreptul lor omenesc dar nu trebuie sa uitati romani “pseudointelectuali” ca ei sunt aparatori ai neamului si tarii. Strajerii creaza uneori si victime colaterale , dar misiunea lor este de a pazi. Iudaiesmul cum isi apara interesele inca si dincolo de granita? Noi nu avem voie sa ne aparam fiinta in propria tara? Ridicola democratie postrevolutionara isi arata putreziciunea.

Slugi conformiste (Duminică, 20 februarie 2011, 10:22) Porcu [anonim]
Conformisti si corect politici sunt o specie care se teme de extrtema dreapta si vorbeste in termeni buruienosi de extrema stanga desi nu intotdeauna stie cesunt acestea. Nu mai intereseaza daca au facut rau sau nu, asta s-a intamplat in trecut. Ceea ce ma intereseaza este ca organizatiile evreesti, foare deranjate ca romanii isi aduc aminte de trecutul lor, sar arse cand niste simpli romani canta un cantec. As vrea sa stiu daca statul roman a dat replici dure cand o ceata de evreei au terfelit pe romani, i-au injurat, etc. Bine aceasta atitudine este corecta politic pentru ca ei nu au dat dovada de antisemitism ci de pro. Observ ca antisemitismul este o crima si ca atiromanismul este o binefacere. Multumim. Cum ramane, totusi, cu libertatea de exprimare, atat de mult cantata de democratiile de astazi!

Demos + cratos (Duminică, 20 februarie 2011, 10:37) basil [anonim]
3 cuvinte : Libertate de expresie!

Istoria manastirii Petru Voda (Duminică, 20 februarie 2011, 10:48)
un crestin [anonim]
Am ajuns pentru prima data la Petru Voda in vara anului 1992.Staretul schitului Tarcau ma indrumase catre Parintele Iustin pentru a lua de la el cuvant de invatatura. Era foarte cunoscut si cautat ca duhovnic inca de pe vremea in care se afla in manastirea Bistrita de Neamt.
In vara lui 1992 nu exista decat un paraclis din lemn si trei rulote,doua pentru muncitori,una pentru calugari. mancarea o pregatea Parintele Iustin si tot el ne servea.Trapeza se afla intr-un cort dechis pe timp de vara. Biserica actuala se afla la acel moment in faza de zidarie,de la radier pana’n streasina.
Am revenit in fiecare an la Petru Voda cel putin de cate doua ori pe an. In 1993 si primavara lui 1994 am dormit in casa padurarului care se afla in vale exact la intrarea in schit. in iarna lui 1994 era construita deja o aripa de chilii dar constructia era insuficient finisata si cu sobe de pamant concepute gresit. Toata lumea se chinuia de frig dar veneau tot mai multi credinciosi. inca puteai sta de vorba si spovedi in tihna cu Parintele.Nu erau inca cozi la usa chiliei sale.
In 1996 mi s-a nascut un fiu. l-am botezat Iustin. Stie cum anume ne-am inspirat pentru acest nume si este mandru de asta. In fiecare toamna ne roaga sa-l ducem la Petru Voda sa-l revada pe parinte si sa se spovedeasca.
Petru Voda a devenit in cele doua decenii de exitenta un centru spiritual important al Romanilor. Atat pentru monahi cat si pentru laici,existenta sa este vitala. Oamenii isi incep de acolo viata crestina.Vin la Petru Voda romani dupa tot mapamondul.

Frica (Duminică, 20 februarie 2011, 16:09) Dacia Libera [anonim] i-a raspuns lui Chianti
dar de ce atata tevatura? Este frica atat de mare? Cine s-a speriat ata de tare de cateva maicute si un preot? Cui ii este teama ca se vor trezi romanii?

precizari (Duminică, 20 februarie 2011, 10:59) catalin [anonim]
Nu inteleg de ce nimeni nu spune cine a fost de fapt miscarea legionara! Ca marile valorile alea Romaniei au fost legionari (C-tin Noica, care a spunea pe vremea comunistilor ca este legionar). Legionarii pe langa pacatele lor, (provocate dupa asassinarea la ordinul lui Iorga a capitanului) au fost intelectuali patrioti. Intrarea in legiunea se facea dupa anumite aspiratii si rigori. Pe cand comunistii s-au ridicat din randurile prostimii calice! De aici ura lor nebuna, car edin pacate si azi este manifestata! Cat despre Iustin Parvu, tot respectul! Dumnezeu sa te aiba in paza Parinte!

Parintele Parvu (Duminică, 20 februarie 2011, 11:17) SMNA [anonim]
Ma inclin sfintiei voastre Parinte asa cum ati luptat pentru credinta si libertatea acestui popor in perioada dictaturii comuniste nu v-ati pierdut credinta si puterea sa o faceti si acum, cred ca in tot ce faceti faceti bine pentru poporul roman cazut in deznadejde, umilit si batjocorit acum. Doamne ajuta!

va multumesc (Duminică, 20 februarie 2011, 11:17) TAIFUN [utilizator]
sfinta tinerete legionara! tara asta daca se vrea tara astea i sint reperele. si inca o data: astea ii sint reperele ! (ca doar nu comunistii sau mai noii consumeristi sau globalisti); vreau sa cred ca m am nascut intr o tara care renaste ca phoenixul. mort si reinviat ! asta da istorie asta da experienta !
legiunea (Duminică, 20 februarie 2011, 11:20) zare [anonim]
Ce vehementa proletara! I-au cantat batranului ce-i place. SI CARE-I PROBLEMA? Poate cineva sa explice deosebirea dintre comunism si miscarea legionara? Exista, si inca una mare: Comunistii, fii si nepotii lor conduc acum Romania si i-au votat probabil 80 % din cei ce au postat impotriva cantecului la acest articol. Iar in fruntea lor se gaseste un comunisto-securist cu patalama, si, atunci, unde-i miezul indignarii?

Internatinala socialista (Duminică, 20 februarie 2011, 11:20) ion [anonim]
S-au intamplat lucruri si mai grave si nu v-ati sesizat, cum ar fi interpretarea “internationalei socialiste”! In Romania in public si televizor! Macar astia erau in spatiu privat!

Prezent ! (Duminică, 20 februarie 2011, 11:48) Soim Roman [anonim]
http://www.trilulilu.ro/iubescRomania/908aff88da0daa
Nimic in lume nu-i mai sfant
Si mai frumos pe-acest pamant
Decat sa mori ca luptator
Infasurat in tricolor. bis
Soim roman, soim roman
Ardelean batalionul doi
Gornistii suna, sa mergem la razboi
Voinici s-aduna cu miile d-eroi
Si-un prilej ca am sa mor
Langa o tufa de coohor
Langa o tufa de stejar
Langa domnul Capitan
raspunde trimite

(Duminică, 20 februarie 2011, 11:53) ROMÂN [anonim]
mai tare ma doare cand citesc comentariile unor romani care batjocoresc si pun la acelasi nivel legionarismul cu comunismul. cititi despre despre Legiune, despre Capitan, despre o alta Romanie pe care o visau legionarii … si apoi sa vorbiti !

JOS CENZURA! (Duminică, 20 februarie 2011, 12:02) fatmanx [utilizator]
JOS CENZURA!

Internationala (Duminică, 20 februarie 2011, 12:20) Mike1410 [utilizator]
Pentru a-i linisti pe credinciosii nemultumiti de ceea ce s-a cantat la a 92 aniversare a preacinstitului parinte, la a 93 aniversare maicute de la Manastirea Petru Voda ii vor canta parintelui Justin Parvu doar Internationala si Toavarasi, frumoasa e viata!

Mai exista Romani ! (Duminică, 20 februarie 2011, 12:26) da [anonim]
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, in memoria martirilor legionari !

… (Duminică, 20 februarie 2011, 15:33) da [anonim] i-a raspuns lui sarmanul
…martirii neamului indraznesc sa aduca slava lui Dumnezeu (si) prin jertfa (sangelui) lor. Jertfa lor pentru patrie si adevarul crestin este Slava adusa lui Dumnezeu. Martiriul este un har si o asumare cu bucurie a harului.

La multi Ani, Parinte ! (Duminică, 20 februarie 2011, 12:26) Un roman [anonim]
Fioarose maicutele care-l serbau pe unul din ultimii romani adevarati ai neamului romanesc. Oare daca-i cantau “Treceti batalioane”, sau “Nimic pe lume nu-i mai sfant” cum era? Marile natiuni au ajuns MARI pentru ca au considerat nationalismul ca ceva sine qua non pentru identitatea neamului lor. “Eu, ca nationalist, am gindit multa vreme ca natiunea e punctul terminus al evolutiei universale. Cind dispar popoarele, intram in Turnul Babilonului” Petre Tutea.

Parintele Iustin Parvu – un sfant in viata (Duminică, 20 februarie 2011, 12:34) Cremene [anonim]
De curand am fost atat la Manastirea Petru Voda (manastire de barbati) cat si la manastirea de maici (aflata cam la 2 km de prima) unde se afla in prezent Parintele. Am avut sansa de a vorbi cu acest Roman si Preot cu har, de aceea pot afirma ca stiu de ce-l urasc atatia: deoarece Parintele este exemplul viu ca criminalii comunisti nu au reusit sa distruga in totalitate fiinta neamului nostru, Parintele demonstreaza ca putem merge mai departe prin Credinta si Dragoste fata de neamul romanesc, prin Jertfa si Lupta. Din acest motiv este atat de urat Parintele de atatia indivizi care au un singur zeu : Banul.
Iar voi, cei care sunteti atat de “revoltati” de faptul ca Parintelui i s-a cantat la aniversare un simplu cantec, DE CE nu ati sarit cu aceeasi fervoare tovaraseasca sa condamnati amplasarea unei noi statui a lui Wass Albert in parcul din centrul Orasului Odorheiu Secuiesc? DE CE? Pentru ca comemorarea acestuia nu va deranjeaza,nu-i asa? Voi,care va dati mari aparatori ai evreilor, de ce nu ati cerut asa zisului Centru pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului sa ia atitudine fata de amplasarea bustului lui Wass Albert? De ce nu dati dovada de aceeasi manie proletara in acest caz infinit mai grav prin faptul ca este omagiat un criminal de razboi antisemit? Eu cred ca raspunsul este doar unul : pentru ca putin va pasa voua de evrei si de romani, pentru ca putin va pasa voua de toti nevinovatii (indiferent de etnie si de credinta) ucisi de Waiss Albert sau de comunistii veniti la putere pe senilele tancurilor in Romania sau de aceia dintre legionari care s-au dovedit a fi criminali (aveti cea mai mica idee cati legionari nevinovati au murit in inchisori?)
Voi, cei care-l atacati pe Parintele, sunteti Omul Nou visat de comunisti : fara Patrie, fara Neam, fara Credinta. Sa traiti bine!

Luciditate (Duminică, 20 februarie 2011, 15:49) Cremene [anonim] i-a raspuns lui Ionescu Marius Octavian
Cand discutam despre legionari ar fi bine sa dam dovada de luciditate si sa nu-i bagam in aceeasi oala pe cei ca Valeriu Gafencu (Sfantul inchisorilor, cu mare dragoste fata de semenii sai indiferent de etnie si religie) cu cei care s-au infiltrat in Miscare. Dupa cum e certificat de istorie, multe demersuri bune sfarsesc rau datorita infiltrarii elementelor curate cu lichele,oportunisti si criminali de joasa speta.
Totodata as vrea, daca se poate, sa-mi spuneti de ce anume credeti ca cei care dau dovada acum de atata manie proletara pentru ca i s-a cantat Parintelui un simplu cantec NU AU ZIS NIMIC legat de ridicarea unui nou bust si omagierea criminalului de razboi antisemit si antiroman Wass Albert. Bustul generalului Antonescu, unul dintre cei mai mari patrioti romani (a facut multe greseli, e adevarat, dar a si salvat de la moarte-lucru recunoscut anul trecut de insusi presedintele statului Israel-peste 400.000 de evrei) este acoperit cu tabla neagra, iar busturile unui criminal de razboi antisemit si antiroman stau fara nici o problema in vazul tuturor doar pt ca a fost maghiar, iar UDMR-ul a ajuns sa incalce flagrant toate legile Romaniei. Deci nu e nici o problema cu omagierea unui criminal de razboi, dar e o mare problema datorita faptului ca i s-a spus Parintelui un cantec la aniversarea sa? Unde e gandirea normala intr-o asemenea mentalitate?

Mai ganditi-va (Duminică, 20 februarie 2011, 15:30) Cremene [anonim] i-a raspuns lui ti
Stimate domn, eu nu am idoli. Pur si simplu apreciez oamenii de valoare pe care Romania inca ii mai are. Am o singura intrebare pt dvs : cati oameni vin la dvs pentru a primi sfat si de cate ori ati stat 16-18 ore pe zi intr-un scaun pt a-i asculta, pentru a-i incuraja, pentru a le da Speranta si a-i imbarbata in lupta cu viata asta dura pe care o traim? Cati, stimate domn?
Separa omul de idee (Duminică, 20 februarie 2011, 13:17) fatmanx [utilizator] i-a raspuns lui Ion
ideea sta in ceea ce inseamna legionarismul, dupa cum spunea Ernest Maftei: “Noi, sa va mai spun seva, nu aveam doctrini. Doctrina noastri era credinta in neamul romanesc. Daci, acum, pi la dealurile noastre mai vez tarani vrednisi, aia sunt legionari! Orsi roman dintr-o bucati, cari nu furi, nu ucidi, nu minti, cari mai ari credinti in Dumnezau si in neam, i legionar!”

Trebuie infiintata o noua institutie …. (Duminică, 20 februarie 2011, 12:52) Mos Craciun [anonim]
…. Centrul pentru Moniitorizarea Semitismului si Promovarea Antisemitismului !
Daca ei au centrul lor, noi de ce sa nu-l avem pe-al nostru?

imn (Duminică, 20 februarie 2011, 12:52) demaGOGU [anonim]
am intra in randul lumii daca am renunta la fadul destepta-te romane: acest cantec este un candidat serios(nu singurul!); ptr “corectii” politic doar 2 referinte: god save the queen si la marseillaise

Patria se apara cu arma sau Legea! (Duminică, 20 februarie 2011, 13:04) da [anonim]
Daca nu ar fi asa, nici Tepes, nici Stefan cel Mare, nici Mircea cel Batran, Mihai Viteazul sau Corneliu Zelea Codreanu, nu ar fi existat in istorie ca patrioti, ci ca slugi. Astazi patria se apara cu Diplomatia si Armele democratiei, care sunt Legea si aplicarea ei. Dar patriotii sunt blamati de catre tradatorii care NU aplica legea. Ei si cei care-i sustin au toate motivele sa ponegreasca memoria adevaratilor patrioti, care, da, i-au vanat ca pe niste tradatori de neam! Istoria nu se uita!
La Multi Ani Parinte Iustin! Sa ne traiesti vesnic in memoria neamului !

nu este stire (Duminică, 20 februarie 2011, 13:08) serban [anonim]
În primul rând, sunt un român musulman, asta aşa, ca să nu fiu acuzat că sunt părtinitor. Părtinitori mi se par în schimb mulţi din cei care au comentat până acum. Înregistrarea a fost făcută ÎN CADRU PRIVAT, este aniversarea unui călugăr. Este treaba lui ce face şi mai cu seamă ce i se cântă. În al doilea rând, sunt nişte cântece istorice iar părintele la 92 de ani este el însuşi istorie. De ce ar trebui să fie asta o ştire, nu pot să înţeleg. Înţeleg însă că jurnaliştii judecă subiectiv, iar cititorii judecă pătimaş iar unii dintre ei de-a dreptul fanatic. Fanatismul este o prostie, o boală, de orice parte a baricadei s-ar afla el. Ar trebui să judecaţi, cei ortodocşi, cu gândul la spusele Profetului Isus: cine este fără vină să arunce primul cu piatra. Iar cei atei, să judece cu mai puţină ură pentru că fac riduri şi mor mai repede. Allah să ne aibă în pază pe toţi.
din pacate, (Duminică, 20 februarie 2011, 15:32) merlin [anonim] i-a raspuns lui serban
s-a creat obiceiul ca pe acest site(hotnews.ro), la sfarsit de saptamana, sa se vina cu o “stire” din zona religioasa facuta de jurnalisti fara pregatire in domeniu in asa fel incat sa lase loc de discutii in contradictoriu; pe langa aceasta, printre cei care posteaza sunt si persoane care urasc tot ce tine de religie si profita de “stire” pentru a scoate tot ce e urat in ei; si nu in ultimul rand, se poate vedea ca la stirile adaugate in ultimele trei ore, nu s-a adaugat niciun comentariu de catre hotnews (or fi in pauza prelungita de masa), insa la aceasta s-au adaugat vreo 25 – probabil ca nu le mai verifica…

Pentru serban (Duminică, 20 februarie 2011, 15:35) adrian88000 [utilizator] i-a raspuns lui serban
De acord cu tine . cu o obiectie si o observatie.
Obiectie: Iisus nu este profet! Isus este Fiul lui Dumnezeu , trimis pe pamant ca sa se jertfeasca pentru iertarea pacatelor noastra. E o deosebire intre el si profetul Isaia, de exemplu nu? Sau oricare alt profet. Ieremia, Ilie, Mica, Ezechiel. etc.
Observatie: Dumnezeu sa ne aiba in paza pe toti. Chiar si pe voi musulmanii.

România, colonie a Israelului? de profesor univer (Duminică, 20 februarie 2011, 13:19) CATALIN [anonim]
În ultimii 20 de ani, românul doritor să se simtă în largul său ca român se împiedică cel mai tare în ideea că părinţii săi au fost capabili de cea mai abjectă crimă: genocidul. Ca o confirmare a reinstalării cominterniştilor la guvernarea României în decembrie 1989, după 1990 s-a lansat şi apoi a fost oficial însuşită, inclusiv la nivelul manualelor şcolare, teza că din ordinul mareşalului Ion Antonescu şi în conformitate cu legile emanate de guvernarea acestuia, românii au ucis aproape 300.000 (trei sute de mii) de evrei. Ne angajăm întreaga noastră credibilitate afirmând că niciun document serios nu probează acuzaţia de genocid şi de holocaust adusă românilor. Nici măcar pentru un singur evreu nu se poate afirma că a fost ucis, conform legilor sau uzanţelor româneşti, pentru motivul că era evreu!
Dimpotrivă, când avem documente credibile, acestea dovedesc limpede că în România nu a fost niciodată vreun genocid, împotriva evreilor sau a altor etnii. Nici „măcar” un pogrom, două… Documentele serioase, autentice, dovedesc mereu ceea ce ştiam cu toţii până în 1990, anume că în România regimul mareşalului Ion Antonescu i-a salvat pe evrei, evrei pentru care România acelor ani a reprezentat „o oază de linişte” (apud istoricul evreu Braham Randolph), un „colac de salvare” (rabinul Moshe Carmilly Weinberger). O spectaculoasă confirmare ne-a oferit-o recent însuşi preşedintele evreu Shimon Peres, care le-a mulţumit românilor că i-am protejat pe evrei în timpul celui de al Doilea Război Mondial, făcând astfel posibilă emigrarea a 400.000 de evrei, cu rol extrem de important în edificarea statului Israel. După cum se ştie, declaraţia lui Shimon Peres, atât de conformă adevărului, a stârnit reacţia unor oficiali ai minciunii despre Holocaustul din România… Ce să înţelegem din această neconcordanţă între preşedintele Israelului şi activiştii Holocaustului?

Sa nu exageram! (Duminică, 20 februarie 2011, 13:34) adrian88000 [utilizator]
Era ziua lui si maicutele l-au sarbatorit cantandu-i un cantec, Este dreptul lui sa-si pastreze convingerile din tinerete. Mai ales ca a suferit , prin ani grei de puscarie, pentru aceste convingeri. Si e frumos sa-i respectam convingerile , chiar daca nu suntem de acord cu ele. V-ar fi placut mai mult ca maicutele sa-i cante la aniversare: ” Si alta data si alta data/ O s-o facem si mai lata?” Sa nu cadem in penibil. Iar organizatia aia cu monitorizarea a sarit calul. Ea vede un pericol antisemit in aniversarea unui batran de 92 ani? Au exagerat si prin asta si-au facut un rau lor insisi. Prin exagerari isi pierd credibilitatea!

Slatina (Duminică, 20 februarie 2011, 13:34) Mihai [anonim]
Frumos cantec ! Sanatate si multi ani preotului Justin .

Despre ce incident e vorba (Duminică, 20 februarie 2011, 13:40) Jean Dalidis [anonim]
Domnule reporter, unde e incidentul ca eu nu-l vad.E o tara libera: fiecare scrie ce vrea, cinta ce vrea, care-i problema?

ion (Duminică, 20 februarie 2011, 13:40) ion [anonim]
Multa sanatate si viata indelungata Parintelui Iustin. O lectie vie necesara demnitatii noastre care mai suntem romani. Patrioti au fost si sunt inca. La multi ani tuturor!

Nestiinta nu tine loc de scuza (Duminică, 20 februarie 2011, 16:48) Ionel [anonim] i-a raspuns lui laur
Pune mana si citeste , documenteaza-te si daca ai capacitate sa analizezi o sa iti schimbi ideile comuniste despre legionari.

Liturghia Neamului (Duminică, 20 februarie 2011, 14:21) un crestin [anonim] 22 septembrie si 30 noiembrie
In fiecare an in aceste zile se fac oriunde in Romania parastase pentru martirii legionari. In 2007 si 2008,in totala discretie,am facut parastasul din 22 septembrie la manastirea Petru Voda. Numele martirilor au fost pomenite si la Liturghie si chiar la masa de pranz cu participarea tuturor credinciosilor chiar daca multi dintre ei nu stiau acest lucru. Parintele Iustin le da canon calugarilor sa se roage neincetat pentru sufletele martirilor legionari si din temnitele regimului bolsevic.
Parastasul de 30 noiembrie il fac in parohia mea,care intamplator are hramul Sfintilor Arhangheli. Parintele paroh al nostru este si el un imbunatatit.Un prieten cu Dumnezeu. Pe mine nu ma intereseaza sa aduc cuiva argumente despre apartenenta Biserica si la identitate romaneasca. Ma rog pentru sufletul acestor crstini-romani pentru ca ma simt in comuniune duhovniceasca cu ei. Imi doresc sa pot indura privatiunile,nemerniciile si torturile indurate de ei in numele lui Hristos si al umanitatii. Imi doresc sa traiesc in Romania tot atat cat imi doresc sa traiesc in sfintenie si prietenie cu Dumnezeu. Nu vreau altceva de la viata. La Petru Voda este inmormantat parintele Calciu. Mormantul sau se afla in micul cimitir situat pe coasta care se ridica de la parau. Si prezenta parintelui Calciu acolo este la fel de discreta si senina ca dealtfel tot ce se intampla la Petru Voda.

multa sanatate Parinte (Duminică, 20 februarie 2011, 14:21) cristi [anonim]
In inchisorile comuniste, in care a stat si Parintele Parvu, au murit zeci de mii de oameni. Cifra crimelor facute de comunism in cei 44 de ani este inspaimantatoare. N-am auzit insa pe nimeni sa interzica comunismul, insemne ale acestuia sau cantece din acea perioada. Mai mult decat atat comunistii sau copiii acestora apar la tv si o duc bine merci. La fel si tortionarii din inchisorile comuniste. Ne-am gasit insa sa acuzam un grup de maici si un simbol al luptei pentru libertate. Poate vom ajunge pana la urma sa-l interzicem pe Radu Gyr, poate si pe Eminescu, ca si el a deranjat mai ales prin scrierile politice. Daca ne uitam adevarata istorie si pe cei ce au luptat pentru libertate si romanism ne meritam soarta.

Şalom (Duminică, 20 februarie 2011, 14:45) cip. [anonim]
Spre stiinta : Centrului pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului. Miscarea Legionara din Romania nu a fost condamnata la procesul de la Nürnberg. Nu a fost o miscare nazista , fascista , a fost o miscare pur romaneasca. Intrebati-va de ce oare , legionarii au fost acuzati de Carol II , Antonescu , comunisti ( ase vedea comunistii intrati in Romania in anii 1948 … ) si actualmente de cei care nu le convin nici macar sa auda de Miscare. Istoria nu se strege , se transmite. Nu uitati acest aspect , chiar daca imnul national al romanilor este : ,, Desteapta-te romane ” Doamne Fereste , sa se destepte cu totii. Asa ca , lasati-o mai moale. Si inca ceva … nu mai avem bani. Şalom !

despre imn (Duminică, 20 februarie 2011, 15:00) acasa1284285656193 [utilizator]
Iata ca au sarit mironositele atinse la pudoare. Se vede ca nu mai aveti alte preocupari…Si ce daca i-au cantat arhimandritului Parvu acel cantec legionar;daca nu va place,schimbati postul.De ce nu v-am vazut la comemorarea Ceausestilor fiind tot atat de virulenti, ca doar se canta Internationala si se facea propaganda comunista!! Sau aia va place? Tara arde si baba se piaptana!

daca (Duminică, 20 februarie 2011, 15:18) daca [anonim] i-a raspuns lui RADU
daca matale te nasteai de cealalta parte a frontierei (si ar fi fost o pura intamplare), azi ai fi strigat cu aceeasi inima viteaza impotriva tradatorilor de romani care au rapit ardealul si ai fi luptat pentru restabilirea ungariei mari. de ce nu mergi sa te infratesti cu jobbik?

Felicitari (Duminică, 20 februarie 2011, 15:17) bucecea20001233755459553 [utilizator]
Nu pot decit sa le felicit pe maicute !

E vorba de un adevar (Duminică, 20 februarie 2011, 16:14) Ionel [anonim] i-a raspuns lui xy
Istoria ne-a fost mistificata. iar despre legionarii s-au spus numai neadevaruri. Cum iti explici ca cei mai mari oameni de cultura si patrioti ai Romaniei in perioada interbelica au fost legionari s-au au avut simpati legionare? Apropo crimelece au fost puse in seama legionarilor s-au n-au fost sau au fost comiise de altii. vezi ce spune N Steinhardt evreu manah despre asasinatul din padurea Jilava a 125 evrei – ca nu au fost comise de legionarii ci de cei ce vroiau sa-i discrediteze . E marturia unui evreu!

Doamne ajuta, Parinte Justin! (Duminică, 20 februarie 2011, 15:31) Narcis [anonim]
”Cel care lupta chiar singur, pentru Dumnezeu si Neamul sau nu va fi invins niciodata.” Corneliu Zelea Codreanu

Parintele nostru iubit (Duminică, 20 februarie 2011, 15:52) Gogu [anonim]
Omul asta a fost alungat din manastirea Bistrita la revolutie, a plecat si a construit sapte manastiri , doua camine pentru batrini si copii, stind pe un scaun si ascultind pasul oamenilor. La Petru Voda oamenii de afaceri cu potential faceau donatii cu tirul, Chiar credeti ca oameni care au facut milioane de euro pot fi pacaliti atit de usor.Parintele chiar este un mare roman care ai incomodeaza pe cei care ne vor sclavi. Au incercat sa-i sa-i faca de petrecanie de nenumarate ori dar nu au reusit,cineva acolo sus il iubeste nespus de mult si are grija de el poate poate ne vom trezi si noi.
Oricine are astazi putina coloana vertebrala este ingenuncheat, uitativa la TEO TRANDAFIR si aducetiva aminte de gestul ei de fericire din parlament, acum trage ponoasele. Chiar credeti ca peste TEO a putut da boala asa dintr-o data, chiar credeti ca nu-si facea controale periodice?
Rugativa pentru Parinte este unul dintre ultimii emisari pe care ni-i trimite cerul ca sa ne trezeasca din somnul nostru si pentru a ne da un exemplu de comportament in viata pentru ca noi ne vindem mult prea usor constiinta pentru bani functii putere.

Incetati!! (Duminică, 20 februarie 2011, 16:01) anonimul crestin [anonim]
Cati dintre voi v-ati intalnit macar odata cu parintele Iustin?? De unde stiti voi ce propavaduieste acesta?? Din ce scrie presa? Cati dintre voi s-au spovedit vreodata? Cati dintre voi postesc si se roaga? Cati dintre voi rezista in Liturghie de la inceput pana la sfarsit? Cati dintre voi stiti ce se intampla in Sfanta Liturghie? Cati dintre voi aveti habar ce vi se intampla la Botez?? Cati dintre voi ati citit despre atrocitatile petrecute in temnitele comuniste? Care dintre voi a cunoscut vreodata suferinta extrema a torturii fizice si psihice,a foamei,dar mai cu seama a lepadarii de Hristos. Cati dintre voi stiu ca la Pitesti si in colonia de la Salcia(Balta Brailei) oamenii au fost siliti la apostazie dar au preferat sa moara. Cati dintre voi stie macar o farama despre acest masacru planificat al sufletelor? Cati dintre voi ar indura sa stea de veghe la capataiul unui bolnav,renuntand la un mod de viata comod si indestulat?

dreptul la libera exprimare (Duminică, 20 februarie 2011, 16:53) bgf [anonim]
In SUA (care este considerata cea mai mare democratie), miscarile neo-naziste sunt foarte active.Au sloganuri anti-evrei,negri,asiatici, etc. Isi exprima opiniile cum vor. Atata vreme cat nu omori sau pui pe altcineva sa faca asta, totul este in regula. Dreptul la libera exprimare e garantat de constitutie. Atata vreme cat presa este libera sa difuzeze toate aberatiile oricand si la orice ora, eu cred ca si restul populatiei are dreptul la propria opinie. Nici mie nu imi plac anumite emisiuni, politicienii,televiziuni, ziare, persoane.Ce ar trebui sa fac? Sa ies cu mitraliera? Sa le inchidem gura cu pumnul? Ei au dreptul spuna ce vor, noi avem dreptul sa folosim ce ne place. Si mai ales sa gandim liberi.

Sa infiintam un (Duminică, 20 februarie 2011, 16:53) Ionel [anonim]
Centru pt Monitorizarea Crimelor facute de Comunistii Evrei de la inceputuri si pana astazi.

Un parinte sfant! (Duminică, 20 februarie 2011, 16:54) helium [anonim]
Care-i concluzia centrului pentru monitorizarea si combaterea antisemitismului in linii mari? Si care-s argumentele fondate ale unui protest oficial din partea acestui centru? Singura chestie pentru care s-a iscat toata valva asta e faptul ca aceasta cantare e un pericol social la adresa actualului regim roman? Prostii, miscarea legionara a fost o solutie in vremurile in Europa, in fiecare stat, predomina regimul totalitar. Era un necesar protectia militara pentru ca democratia nu exista si conflictele impuneau regimuri straine. Cu ce e rea aceasta cantare? Urmariti versurile “domnilor critici”, va instrainati mult de romanism(nu de conceptia de miscare legionara in sine), integritatea si unitatea. Mai bine v-ati preocupa capul cu alte lucruri, iar se scumpesc alimentele in urma raportului bancii mondiale…etc, etc. Din ce bani respira acest centru?

Dubla masura (Duminică, 20 februarie 2011, 16:54) Stefan Michiu [anonim]
In primul rand, ii urez Sfintiei Sale LA MULTI ANI!O figura venerabila, care impune respect si consideratie! Apoi, m-a deranjat intotdeauna dubla masura: adica, pot sa defilez cu secera si ciocanul, pot canta Internationala dar NU am voie sa desenez o svastica si culmea, sa cant un cantec! Daca se ia in considerare efectul criminal pe care l-au avut cele doua ideologii, comunismul este de departe pe primul loc, atat ca perioda cat a putut actiona cat si ca efectul mai sus amintit.Dar sa interzici un cantec e si absurd si grotesc! Dupa acelasi principiu, Marseilleza ar trebui interzisa de mult-”un cantec sanguinar”, la fel Internationala si atatea altele! E democratia atat de slaba incat se teme de un cantec sau reziduurile educatiei comuniste atat de prezente?
Sa il ajute Dumnezeu pe Parintele Justin! (Duminică, 20 februarie 2011, 16:57) victor [anonim]
Mare Om, Parintele Justin! Unul dintre putinii care se mai opun hidrei criminale masonice! Mare om Radu Gyr!

Miscarea legionara … (Duminică, 20 februarie 2011, 17:36) Costica [anonim]
…este inainte de toate o miscare crestina si apoi politica. Masurile Miscarii au fost foarte bune in unele privinte si excesele lui Sima au decredibilizat-o ( daca nu era executat Codreanu in puscarie de Carol, , altfel era situatia). Luati si cititi ce scriau legionarii, o sa vedeti ca si intre ei erau mai multe opinii si mai ales , o sa descoperiti cu mare susrprindere ca activau in acelasi sistem corupt pe care il doreau eradicat. De fapt ceea ce doriti multi dintre voi si ceea ce propavaduiau ei sunt in consonanta…Asa ca…Sa limitam anti-semitismul de restul, si mai ales sa nu-si inchipuie cineva ca antisemitismul a disparut cu totul… Eu n-am uitat ca Iliescu e tigan iar Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman , Ponta si multi altii (culmea , si Vanghelie !!! sunt EVREI !!! Carora religia le interzice sa munceasca….au prosti pentru asta! Insa astia fara ceillalti tradatori de tara nu faceau nimic asa ca…  Din nefericire, prea multi isi dau cu parerea nestiind NIMIC despre miscarea legionara , cultura facuta numai cu filmele lui Nicolaescu si propaganda comunista…Cartile sunt pe net dar prea multi nu stiu sa citesca de pe aici ! Zelea Codreanu a fost un mare ROMAN ucis de unul care a dezertat in razboi sa se insoare la rusi pe sest cu amanta (spioanca rusa dovedita)-totul s-a musamalizat la nivelul curtii regale (de,  nu-ti alegi copii) dar urmasul lui Carol si al madamei a obtinut in Portugalia recunoasterea paternitatii…

tara hotilor (Duminică, 20 februarie 2011, 17:47) anonimus [anonim]
Daca legionarii sunt distructivi atunci ce sa zicem de actualii oameni politici care inchid scoli si spitale

Corect! (Duminică, 20 februarie 2011, 17:58) Legiunea Arhanghelului Mihail [anonim]
Gestul maicutelor este unul corect. Parintele Iustin PARVU a fost membru activ al Miscarii Legionare. intre 1938-1940. Motiv pentru care a si infundat puscariile comuniste. Iata-l la 92 de ani, dupa ce a zacut aproape 20 de ani in temnitele comuniste! L-a tinut Dumnezeu in viata! Nu uitati, de asemenea, calitatea de preot misionar pe frontul de est, pana la Odessa, in perioada 1942-1944. Un om IN URMA CARUIA RAMANE CEVA DEMN, nu mizeriile comunistilor. Sanatate multa Parinte!

Miscarea Legionara (Duminică, 20 februarie 2011, 18:15) Catalina [anonim]
Unii din cei care posteaza pareri despre Miscarea Legionara nu au citit niciodata nimic despre acest subiect. Istoria “otravita” pe care o stiu de la scoala este tot ceea ce au. Daca in prezent inca il mai citim pe Eminescu cenzurat ce pretentii putem avea ca adevarul sa iasa vreodata la suprafata? Traiasca Legiunea si Capitanul!

Bravo lor!! (Duminică, 20 februarie 2011, 18:19) patriot roman [anonim]
Bravo lor!!Intr-o Romanie condusa de 21 de ani de niste excremente comuniste de la lovitura de stat din 1989 Miscarea Legionara ar fi singura putere plauzibila care ar face ordine in tara!!

intrebare pt. autorul articolului (Duminică, 20 februarie 2011, 18:30) radur [anonim]
Intrebare pt. autorului articolului (Redactia Stiri HotNews.ro): Ce informatii detineti despre acel Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului – MCA Romania? Ati verificat dvs. unde activeaza acasta organizatie, are vreo afiliere (guvernamentala, non-guvernamentala, privata, religioasa, etc.), care este domeniul de activitate si jurisdictia sub care activeaza? Practic stirea dvs. este: actorul A (Centrul pt. monitorizare) transmite un protest impotriva a ceea ce face actorul B (un grup de maicute, in cadru privat). Ati oferit apoi foarte multe detalii despre actorul B (“acuzatul”) dar aproape nimic despre actorul A (“acuzatorul”). Cred ca profesionalismul dvs. de jurnalisti (mai ales ca nu este vorba de un singur autor, ci de o intreaga redctie de stiri) ar trebui sa va faca sa oferiti si restul de informatii, pentru ca stirea a fie intreaga.

Maicutele de la Petru Voda (Duminică, 20 februarie 2011, 18:30) Maria Petrascu [anonim]
Astept de la Centrul pentru Monitorizarea si Combaterea Antisemitismului – MCA Romania si un protest oficial pentru faptul ca, alaturi de Holocastul evreiesc, nu este recunoscut, la nivel european si ,si Holocastul Rosu care, numai in Romania, a echivalat cu aruncarea in puscariile comuniste si cu torturarea si uciderea a peste 2.500.000 de romani care s-au opus Ciumei Rosii. Asa e corect, domnilor! Mortii vostri nu sunt mai morti decat ai nostri! Asa sa ne ajute Dumnezeu, dupa cum masuram viata si moartea unor oameni cu o singura masura sau cu doua!

despre HOLOCAUSTUL ROSU de ce nu se vorbeste?? (Duminică, 20 februarie 2011, 18:32) gigel [anonim]
de ce MCA nu spune nimic despre HOLOCAUSTUL ROSU, in care au murit sute de milioane de oameni? cine a adus si impus in romania comunismul? sa vedem: ana pauker ( anna rabinsohn), vasile luca ( laszlo luka),teohari georgescu( burah tescovici),josef kisinevski ( jakob broitman),roman walter ( ernest neulander) -tatal lui petre roman, silviu brucan ( bruckner), alexandra sidorovici ( sotai lui silviu brucan), alexandru graur ( alter brauer), mihai roller.

Acesta-i incident? (Duminică, 20 februarie 2011, 18:36) Cristian [anonim]
“Reprezentantii Manastirii Petru Voda si cei ai Patriarhiei Romane nu au putut fi contactati pana la aceasta ora pentru a exprima un punct de vedere oficial in legatura cu acest incident”. Deci in Romania nu mai poti canta cantece patriotice ca acestea sunt considerate incidente. Sa va fie rusine! Cinste maicutelor!

So what? (Duminică, 20 februarie 2011, 18:43) Maria [anonim]
Constitutia prevede libertatea de exprimare, acolo nu era spatiul public. In spatiul privat ai dreptul sa vorbesti, sa canti si sa te exprimi asa cum doresti. Asta-i culmea… Aberatie de articol…

Antisemitism (Duminică, 20 februarie 2011, 19:04) Nasty [anonim]
Terminati odata pentru totdeauna cu antisemitismul! Cum se face ca nimic pe pamant nu se mai poate realiza din punct de vedere economic,militar,politic,spiritual si de orice vreti fara a ne referi la bietii evrei,saraci,injurati,fara de tara,fara Dumnezeu cand planeta are cu mult mai multe griji decat a plaqnge un asa-zis stat super bogat cu o super influenta economica a tot ce se numeste;Finanta=bani?
ioansj | 20 Feb 2011 16:39
Foarte bine. Felicitari.Un preot ce merita toata stima si onoarea, care nu-si pleaca capul ci si-l inalta in cintari de duh si patriotism. Am stat la umbra unor legionari, pe care comunismul ia perceput ca dusmani, si-am constatat ca erau cei mai credinciosi si iubitori de neam si tara. Foarte bine ca reinvie aceasta fibra vigurosa a demnitatii romanesti.Cintati mai departe ca place lui Dumnezeu si noua oamenilor.

Marian | 20 Feb 2011 16:33
Rusine antena3 ,ca faceti jocul celor care urmaresc indobitocirea romanilor.Ce e mai rau sa fii legionar nationalist sau sluga bancherilor sionisti care ne conduc? (vezi datoria externa a Romaniei) Va legati de un cantec national dar nu vedeti toate clipurile si show-rile sataniste care voi le promovati zi de zi. Romani deschideti ochi si priviti cine si ce va spune. Inca o data rusineeeeeeee ………….

daciana | 20 Feb 2011 16:32
Intreb: Daca “Miscarea Legionara a fost singura miscare din Europa care s’a opus comunismului in mod organizat si sutinut. Anticomunismul a facut si face parte din programul ei idologic, politic si social. Acest lucru a fost recunoscut si de completele de judecata de la Nürnberg.”, de ce atunci “Procesul Comunismului” nu a s-a finalizat prin reabilitare Miscarii Legionare, calificand-o in consecinta, asa cum ati mentionat, ca fiind singura care a luptat de jure si de facto, in mod “organizat si sustinut” impotriva comunismului? Cat despre maicute, ele pot canta in camera lor ce doresc! NU au iesit in mars pe strazi cu prapuri si faclii aprinse! Odios este faptul ca acolo, in camera in care ele canta, sunt “urechisti” care “participa” la ziua parintelui numai pentru a avea ce rastalmaci si turna la tot felul de organizatii, tot felul de bazaconii, contra acelor oameni pasnici! Maine-poimaine, daca vreunuia ii trece prin minte sa cante balada “Toma Alimos” sau “Miorita”, la el in ograda, reporterii Antenei 3 il vor declara terorist, sovin, nebun sau legionar, scriind reportaje despre terorism si drepturile omului! Bietul parinte, nu este iertat nici azi pentru ca, la 92 de ani, isi iubeste tara si neamul, pentru care a facut atatia ani grei de inchisoare! De ce s-or fi temand aceste organizatii de blandul nostru parinte Iustin? Alte popoare, sa aiba o asemenea perla de om in neamul lor, l-ar trata ca pe un sfant si nu ar prididi sa ia cuvant de intelepciune de la el! Respectul romanilor pentru batranii lor intelepti a pierit?

arsenie | 20 Feb 2011 15:59
SUTE DE LEGIONARI AU FOST INCHISI DE HITLER IN GERMANIA IN LAGARE DE CONCENTRARE NAZISTE: BUCHENWALD,DACHAU….UNDE MULTI AU MURIT!

arsenie | 20 Feb 2011 15:58
MISCAREA LEGIONARA NU A FOST ANTISEMITA,SI A FOST ABSOLVITA DE ORICE CRIMA LA TRIBUNALUL DE LA NURENBERG IN 1946. MISCAREA LEGIONARA NU A UCIS NICI UN EVREU,INSA EVREII AU UCIS 1 MILION DE LEGIONARI! (EVREII -TATAL LUI PETRE ROMAN NEULANDER,TATAL LUI TISMANEANU,EVREI CE NE DAU LECTII DE DEMOCRATIE,IN LOC DE MARXISM LENINISM! RUSINE) ADAM TESLER-A UCIS LEGIONARI,SEFUL SECURITATII PE BRASOV REISMENN MIGUEL A UCIS LEGIONARI, SILVIU BRUCAN-BRUKNER A UCIS LEGIONARIm ANA PAUKER A UCIS LEGIONARI SI PE SEFA LEGIONARIILOR ECATERINA GATA A ARUNCAT-O IN CUPTOR SI I-A SMULS SANII, ALEXANDRU NICOLSCHI _BORIS GRUNBERG, SEFUL SECURITATII A UCIS SUTE DE LEGIONARI SI A ORDONAT UCIDEREA A CEL PUTIN 100000 DE LEGIONARI,EL PERSONAL. LISTA E PREA LUNGA…

10. daniel-iasi | 20 Feb 2011 15:33
BAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHH, VOI ASTIA DE LA ANTENA 3!!!!!!!SUNTETI NEBUNI CU TOTUL???ASCULTATI CUVINTELE CANTECULUI LEGIONAR SI APOI VORBITI, INCULTIILOR! LEGIONARII CONDUSI DE ZELEA CODREANU AU FOST ADEVARATI PATRIOTI!AU FACUT PARTE DIN RANDUL LEGIONARILOR: PREOTI, PROFESORI, STUDENTI SI MEDICI! NU DEZINFORMATI! ADEVARATII LEGIONARI AU RIDICAT BISERICI, SCOLI SI AU FACUT DRUMURI , FARA A FI PLATITI!!!AU FACUT-O DIN SPIRIT PATRIOTIC…………….EI AU FACUT CERERE SA IASA DIN INCHISORI (ARESTATI FIIND DE ANTONESCU) SI S-AU INSCRIS IN DIVIZIA TUDOR VLADIMIRESCU , DIVIZIE A MORTII CARE A LUPTAT PE CELE MAI GRELE FRONTURI!……………….SEMIDOCTI CE SUNTETI….INAINTE DE A FACE UN REPORTAJ DOCUMENTATI-VA!

sitadeasa | 20 Feb 2011 15:14
si ce daca maicutele canta imnul Miscarii Legionare… ce are una cu alta; cu ce ii deranjeaza pe evrei ca maicutele il cinstesc pe Pr. Justin. de ce melodiile ( de fapt e un cantec ) maicilor de la mănăstirea Petru Vodă încalcă valorile creştinismului?… din punct de vedere juridic: a fost Legionarimul condamnat la Procesele de la Nürnberg?. Desigur NU!. Miscarea Legionara a fost singura miscare din Europa care s’a opus comunismului in mod organizat si sutinut. Anticomunismul a facut si face parte din programul ei idologic, politic si social. Acest lucru a fost recunoscut si de completele de judecata de la Nürnberg. In Romania Miscarea Legionara a fost condamnata doar de comunisti – vezi inchisorile comuniste care au fost pline de membrii ai Miscarii Legionare unde au patimit pentru neam si pentru Hristos – dar nu si de societatea romanesca postrevolutionara. Nici macar de acest jalnic presedinte numit basescu, mare securist si anticomunist in acelas timp sprijinit de americani si de evrei – vezi relatiile lu’ basescu cu soros. Intrebare: De ce se tem de fapt evreii? Raspuns: Se tem de Iisus Hristos! De ce? Deoarece Miscarea Legionara are un profund caracter crestin si duhovnicesc. Dovada: sutele de sfinti si martiri legionari morti in perioada dinainta razboiului si in perioada comunista. Incepand cu Corneliu Zelea Codreanu – martirizat, omorat miseleste de catre politia politica a monarhiei – si continuind cu Sfintii si Martirii inchisorilor comuniste: Valeriu Gafencu, Ilie Lacatusu, Pr. Calciu Dumitreasa, etc. Mergeti la Aiud si vedeti Sfintele Moaste al Sfintilor din Miscarea Legionara… cereti ajutorul pentru neputintele voastre si veti afla raspuns. Pentru evreii antiromani si anticrestini am un dor: renuntati la nebunia aceasta, veniti-va in fire, nu va bazati pe banii si puterea voastra, nu va mai inchinati diavolului. Toate acestea vor pieri. Treziti-va si veniti la Hristos! luati exemplu de la Sf. Ap. Pavel, de la Sf. Ciprian, de la atatia evrei din vechime si contemporani intorsi la Domnul nostru Iisus Hristos. Stiu ca pentru voi pare o nebunie… dar e atat de minunat. Merita! PS: Parintele Justin deranjeaza deoarece este un crestin ortodox adevarat, marturisitor si luptator, atunci – in dictatura comunista – cat si acum – in perioada dictaturii biometrice. Faptul ca lupta si militeaza contra cipuirii populatiei, asta face sa incurce multe planuri , de aceea el trebuie denigrat, osandit, ponegrit. Cine putea oare sa inceapa acest lucru?. Desigur, cei care vor beneficia din plin de acest proces de control al populatiei: noua ordine mondiala condusa de evreii sionisti ( sa nu faceti confuzia intre sionism si semitism )
    •    Share this:
    •   
    •   
    •    Tweet

    •   

Postat in anti-masonerie | Etichetat cenzura hotnews, comentarii sterse, Parintele Justin Parvu, solidarizare | 9 comentarii
Like
Be the first to like this post.
9 Răspunsuri
    1.    pe 02/23/2011 la 6:44 AM sorin alexandru
alt pericol bate la usa fratilor!
http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/Batalia_pentru_Allah-pe_pamant_romanesc_0_431957426.html#commentsPage-1

    2.   
    3.    pe 02/23/2011 la 6:54 AM sorin alexandru
Intr-adevar,Manastiea Petru Voda trebuie aparata cu orice pret,sa ne rugam neincetat pt.sanatatea Parintelui Iustin,care iata,ne trezeste la realitate si ne arata ca bestiile satanico-sioniste nu dorm!

    4.   
    5.    pe 02/23/2011 la 7:33 AM Scraba Ilie
Era de asteptat ca intregul popor ortodox sa fie alturi de marele parinte Iustin. Aceasta forta ce se strange in jurul marelui duhovnic nu va putea fi infranta de vrajmasii Crucii.
Un semn mai trebuie ca sa facem zid de trupuri in jurul manastirii Petru Voda. Acel semn doar parintele Iustin ni-l poate da.
Ortodoxie sau iad!

    6.   
    7.    pe 02/23/2011 la 7:59 AM grigorie
Daca vom face toata aceasta misiune de aparare cu rugaciuni intense la Sfintii inchisorilor, cu siguranta izbanda va fi de partea noastra. Cred ca sfintii vor sari in ajutor si vom trai cu adevarat duhul autentic ortodox si romanesc

    8.   
    9.    pe 02/23/2011 la 8:27 AM Lucian
Citind comentariile din articol am vazut ca au ajuns sa le dea lectie de drept si de patriotism un musulman si un ateu, acelor “ziaristi” care vad peste tot antisemitism, extremism s.a. Dar fiecare vede ce doreste si in functie de cine il plateste.
Se ridica totusi intrebarea: unde e libertatea de expresie castigata in ’89?

    10.   
    11.    pe 02/23/2011 la 8:44 AM sorin calota
ca s-a pomenit de ’89, sa adaptam cantecul:
Mai bine golan decat sionist
Mai bine haimana decat fascit
Mai bine huligan decat tradator
Mai bine mort decat turnator
Viata lunga p Iustin si obstei de calugari si calugarite de la Petru Voda

    12.   
    13.    pe 02/23/2011 la 9:52 AM dinu
jidovii care nu le convine ce cant eu in tara mea ,n-au decat … au unde se duce……

    14.   
    15.    pe 02/23/2011 la 10:03 AM ioana
sa mergem la Parintele Iustin si sa ii zicem ca suntem alaturi de el, ca sa simta ca nu e singur parintele, sa-l mangaiem.

    16.   
    17.    pe 02/23/2011 la 10:11 AM Andrei
Eu zis mai degraba sa ne adunam si sa protestam in fata Centrului lor de evrei.


Publicat de către Dan Culcer. Écrivain roumain vivant en France depuis 1987. la » Asymetria — Antiacvarium , 2/23/2011 12:41:00 AM

In memoriam: Raoul Volcinschi

Posted by Stefan Strajer On January - 17 - 2011

 In memoriam: Raoul Volcinschi

 Autor: Prof.univ.dr. Ion Coja

     Încă o despărțire care mă ia pe nepregătite… Cu temele nefăcute…

     Am tot amânat o discuție lungă și cuprinzătoare, pe care s-o înregistrez în beneficiul eternizării temeinice a numelui celui care a fost năzdrăvanul profesor Raoul Volcinschi. L-am cunoscut la Marcel Petrișor. Puține au fost momentele de delectare în spirit pur ardelenesc pe care să le asemui celor trăite ascultându-i pe cei doi depănând amintiri din temnițele comuniste sau continuând dispute intelectuale atunci și acolo începute și nici până azi încheiate…

     Când cei doi se întâlneau și se apucau în fața unui intrus și neavenit ca mine să învie amintiri de la Jilava ori Aiud, povestea lor ocolea durerile și umilințele detenției și, dintr-un soi de bună creștere, aminteau aproape numai întâmplări hazlii din beciurile securității, din desfășurătorul anchetelor, din zilele petrecute la Zarcă… Doamne, ce am mai rîs toți trei!…

     Întămplări hazlii din beciurile securității?!…

     Numai pe Aurel Șeitan l-am mai auzit povestind episoade vesele din Gulagul românesc. Mi-am dat astfel seama că, pe lângă credință, pe românii încarcerați de uneltele Diavolului i-a mai ajutat și umorul să supraviețuiască. Umorul ca stare de spirit accesibilă celui care se știe și se simte superior adversarului pe toate planurile ființării în absolut. În mai multe rânduri i-am rugat, insistent, să nu lase uitării acele momente când rîsul celui suferind ori chiar schingiuit îl lăsa perplex pe torționar! Ce putea fi de rîs sau comic într-o bătaie soră cu moartea?!…

     Dacă mai are avântul necesar, acum, că a rămas singur de domnul Volcinschi, numai Marcel mai poate face ceva… Dar nu insist.

     Atâta doar mă bucur că am insisitat cu ani în urmă și nu m-am lăsat până când nu mi-a relatat în scris, înscrisă cu mâna sa, mărturia pe care o public mai jos. O auzisem de mai multe ori și abia după 1990 am simțit nevoia să salvez această mărturie. Auzisem zeci altele, înainte de 1990, dar cine le-ar fi dat vreo atenție?! Era plină „piața” de asemenea mărturii. Abia când purtătorii mărturiilor, ai adevărului trăit în chip nemijlocit, s-au împuținat serios, drastic, nemernicii au scos capul pentru a lansa ansamblul de minciuni nerușinate din care pogrom,se constituie materia scorniciunii numită Holocaustul din România, genocidul, pogromul etc.

Foto.Prof.Raoul Volcinschi

     Mărturia profesorului Raoul Volcinschi am publicat-o imediat în volumul Holocaust în România?, ca Anexa nr.10, precum și cu alte ocazii.

      Intelectual complex, care a pus fapta, făptuirea mai presus de orice, profesorul Raoul Volcinschi lasă în urma sa o legiune de tineri care îi vor duce dorul. Pe toți care l-am cunoscut ne-a făcut captivi ai luminii și căldurii sufletești pe care le iradia pripit și fără odihnă, neobosit, gata oricând să pună umărul pentru a mai ridica o stavilă dinaintea AntiCristului. Nu a descurajat nicio inițiativă, nicio acțiune inspirată de credința sa în Neam și Dumnezeu. Pe cât de profund, pe atât de picaresc, Raoul Volcinschi a fost una din marile „figuri” ale legendarei rezistențe anti-comuniste, anti-bolșevice!

     Să ne bucurăm că am avut parte de un asemenea camarad! Un asemenea model!

     Dumnezeu să-l odihnească după o viață plină de neastâmpăr și demnitate.

                                                                                                          

                                                                                                     Ion Coja

Mărturia profesorului  RAOUL VOLCINSCHI

            Subsemnatul RAOUL VOLCINSCHI, domiciliat în Cluj–Napoca, profesor universitar pensionar, membru al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România, am de făcut următoarea declaraţie, în faţa d-lui profesor Ion Coja :

            Sunt originar din Cernăuţi unde, în 1940, am trăit  drama evacuării familiei mele din Cernăuţi. Eram elev la liceul Aron Pumnul şi făceam parte din echipa de fotbal Dragoş Vodă. Jucam la pitici. În Cernăuţi erau trei echipe la care jucau tinerii evrei: Macabi, Borohov şi Hasmonea. Deseori jucam românii cu evreii, meciuri agreabile, fără nici o tensiune de natură rasistă, antisemită sau antiromânească. Ne cunoşteam bine între noi, chiar dacă eram la şcoli diferite şi trăiam în cartiere diferite.

            În seara zilei de 27 iunie la radio Monte Carlo, pe care familia mea îl asculta cu regularitate, s–a anunţat că România este obligată să cedeze Basarabia şi Bucovina. La radio Bucureşti, încercând să aflăm ce se întâmplă, se comenta felul cum a decurs examenul de bacalaureat al principelui Mihai…Nimic despre ultimatum ! Tata însă ne-a pus să începem împachetarea lucrurilor din casă, în vederea refugierii noastre în Ţară. A doua zi, de dimineaţă, tata m-a trimis să-mi scot actele şcolare de la liceu, care urmau să-mi fie necesare înscrierii la şcoală în septembrie. Drumul meu de acasă până la liceu trecea prin Piaţa Unirii şi prin faţa Primăriei. Când am ajuns la primărie am văzut că în stradă zăceau cinci cadavre de soldaţi români, al căror sânge se scursese în praful de pe caldarâm. Câţiva oameni de pe margine priveau consternaţi şi derutaţi. Am întrebat ce se întâmplă, au venit deja ruşii la Cernăuţi ? Mi s-a răspuns că soldaţii au fost omorâţi  „de ăia” ! Şi mi s-a arătat spre două automobile în jurul cărora se învârteau vreo 12–15 tineri civili, înarmaţi, unii aveau chiar două automate, unul în mână, altul la spate şi se agitau să încapă toţi în maşini. Îi cunoşteam pe toţi, pe unii din vedere, pe alţii personal sau după nume: Aufleger Feibiş, Fisher, Abacumov,Eisinger Siegfried. Jucau fotbal în formaţia de juniori a echipelor evreieşti amintite. Au plecat strigând „Zum Flugplaz”!(„La aeroport !”) M-am întors acasă pe un drum ocolitor, căci se auzeau focuri de armă pe alte străzi.

            În grupul amintit se afla şi Sigi Bainer, pe care îl cunoscusem bine căci jucasem fotbal împreună, în câteva meciuri, ca adversari. L-am regăsit pe la mijlocul anilor ’50, la securitatea din Cluj, când am fost anchetat şi de câteva ori am fost bătut măr de acest Sigi Bainer. Am încercat să vorbesc cu el omeneşte, amintindu-i că ne cunoaştem bine şi că n-are cum să vadă în mine un agent al puterilor imperialiste occidentale, cum eram acuzat.

        Mi-a spus de mai multe ori : „pentru trecut un monument, pentru prezent un glonţ !”

        Îl mai întâlnisem de câteva ori în Cluj, fusese un mic contrabandist înainte de a se angaja la securitate, ca anchetator şi bătăuş. Când m-am eliberat am aflat că plecase în Israel.                                                          

                                                          Raoul Volcinschi

DECEMBRIE ÎN ROMÂNIA

Posted by Stefan Strajer On January - 16 - 2011

DECEMBRIE ÎN ROMÂNIA 

 

Autor: Corneliu Florea (Winnipeg, Canada)

Pentru mine‚ „străinul”, care nu am mâncat salam de soia, dar mănânc pâine de înstrăinat, de emigrant de 30 de ani, sosirea acasă, în România mea natală, îmi dă o stare psihică deosebită, personală. Nu am să descriu simţirile si trăirile pe care le am pentru a nu da apă la moara răilor să comenteze că fac paradă. Nu am făcut paradă, parade în viaţa mea, nu am avut de ce şi nici pentru ce sau cine. Dar îmi place să privesc paradele lumii, cu atenţie, şi mai ales pe cei ce le pun la cale, le conduc. Paradele, formate spontan sau dirijate, izbesc direct simţurile prin coloratura şi zgomotul lor, dar in spatele acestui spectacol se ascunde esenţialul: starea sociala şi psihica a indivizilor, a colectivităţii. Pe aceasta din urmă, o privesc cu luare-aminte ca să percep, cu mintea mea, în ce stare psihica se afla conaţionalii mei, ce idei îi frământa şi îi călăuzesc în comportamentul lor.

Parada românilor, în acest Decembrie 2010, are o parte spontană de zgomot si lumini, de claxoane şi faruri de maşini care mai de care, plus altele şi una indirectă, majoră, ce exprimă jalnica lor stare psihică ”Asta-i situaţia şi nu se mai poate face nimic!! Nu mai putem face nimic!! S-a terminat!!” Prăpăstioasă resemnare, nenorocită gândire, ai impresia ca toţi sunt desprinşi din ciobanul moldovean al Mioriţei!! Nimeni nu mai vrea să lupte în societate cu dominanţii care-i intoxică cu halucinogene idei, ideologii în mass media, îi umilesc şi batjocoresc, îi asupresc prin manipulare şi forţă. Majoritatea românilor au îmbrăţişat un neomioritism ortodox: vad, percep starea de fapte, îi avertizează până şi mioriţele, dar ei accepta blazaţi şi se duc la biserică, duminica, acum după 1989!! Doamne ajută-ne, ca noi stăm cu mâinile încrucişate. Şi în vremea aceasta, în acest Decembrie, în România se cântă, cu nonşalanţă şi-n mare veselie o parodie caustică după balada populara Mioriţa. Balada începe tot pe gura de rai, tot cu trei ciobănei cu turmele lor, dar cel ungurean este ”de la Covasna” şi o mioriţa personală, informatoare din Covasna, îl avertizează că ceilalţi doi, de data asta vrânceanu şi moldoveanu, vor să-l omoare să-i ia turma. Ce face ciobanul din Covasna? Ce era normal: se apără!! Nu se roagă la stele reci!! Cum se apară? Îi pândeşte la cotitura şi loveşte; spărgându-i capul la unu şi rupându-i coastele la celălalt. Clar, dar oare cei ce râd şi aplaudă aceasta parodie usturătoare, au înţeles mesajul?    

”Nu mai muriţi de grija maghiarilor” ne sfătuieşte Adrian  Halpert, director editorial al cotidianului Adevarul, în articolul sau referitor la pretenţiile celor din Secuime, care acum, sfătuiţi şi sprijiniţi de Budapesta, fac trecerea etnică de la foşti secui la viitori maghiari şi nu mai vor să audă şi să vadă nimic românesc în jurul lor, pe o rază de la Miercurea Ciuc la Balaton!! Adrian Halpert ţine cu argumente la drepturile secuilor, pentru că secuii au numai drepturi în România, obligaţiile lor constituţionale au fost desfiinţate de globalismul si multiculturalismul  directorului editorial, care scrie ca nu vine sfârşitul lumii, că nu ne iau ungurii Ardealul şi nu dezmembrează Romania daca  le dăm tot ce vor şi cer secuii. Mare democrat Halpert al nostru, oare nu se duce, puţin, în Israel să le spună şi israeliţilor: „Băi, aceştia, nu mai muriţi de grija palestinienilor, a musulmanilor!! Da-ţi jos zidurile de beton ale  discriminărilor, ridicate în secolul XX după model sovietic, şi clădiţi moschei în loc, că bate multiculturalismul la poarta voastra” Hai, Halpert dragă, fi om odată.   

Tot in acest timp, Laszlo Tokes, făcut europarlamentar de Traian Băsescu, a ţinut o predica iredentista celorlalţi europarlamentari cum, că, Întâi Decembrie – Ziua Naţionala a Romaniei – este zi de doliu pentru maghiari, cărora le-a fost răpita Transilvania de către români prin Tratatul de la Trianon din 1920. De unde reiese ca românii sunt răpitori şi ungurii porumbeii pacii si democratiei în lume. Şi cum, europarlamentarii români habar nu au de istorie şi nici personalitate cât a ciobanului din Covasna nu, au tăcut mâlc, lăsând impresia că Laszlo Tokes are dreptate şi ziua naţionala a României ar trebui desfiinţată iar Transilvania restituită cu scuze şi despăgubiri lui Laszlo Tokes!! Tokes, ăsta e ca un scai agaţat la curul oii ciobanului de la Covasna, îi merge bine, îi e cald acolo.   

Şi totuşi s-au găsit români care să-i dea replică, prin argumente istorice irefutabile. Am citit articolul ”Ruşine” al Domnului Şerban Rădulescu – Zoner, istoric, membru al Asociaţiei Internaţionale de Istorie Contemporana de la Geneva, fost deţinut politic, care pe lângă faptul că l-a dezaprobat cu dovezi istorice pe iredentist a vorbit despre ruşinea mass mediei bucureştene, in special a posturilor de televiziune care nu au omagiat marele eveniment naţional la începutul lui Decembrie. Nu s-au făcut nici măcar referiri istorice, nu s-au adus elogii celor ce au luptat şi s-au sacrificat pentru Unirea cea Mare şi Firească, nu s-au pomenit eroii neamului din Primul Război Mondial. Seceta şi deşert în spiritualitatea şi personalitatea guvernanţilor şi-a lefegiilor lor. Pleavă bucureşteană!!

Profesorul Ion Coja, unul printre puţinii dar marii patrioţi ai acestor vremuri anti-româneşti, a scris articolul ”La Întâi Decembrie” în care parcurge istoric evenimentul prin care graniţele politice se pun astfel în acord cu graniţele etnice  scriind alternativ despre România şi Ungaria în mod corect. Un articol foarte bun şi ungurii ştiu ca aşa a fost şi este, dar ascund adevărul, în timp ce majoritatea românilor nu au cunoştinţele istorice necesare, pentru că în ultimii 20 de ani au fost împiedecaţi şi îndepărtaţi, prin toate mijloacele, să-şi înveţe istoria lor naţionala, dar obligaţi să înveţe holocaustul şi să-şi pună cenuşă în cap! Profesorului Ion Coja o personalitate cu demnitate academica şi o dragoste de ţara ferventă nu îi este teama sa susţină adevărul: în Romania de de azi se duce o politica de trădare naţională, care urmăreşte, printre altele, şi depopularea Ţării, crearea unui vid demografic şi câteva rânduri mai jos scrie ca, in fruntea acestei acţiuni anti-româneşti se află preşedintele Ţării. Cred, dar nu ştiu cât o face din inconştienţa şi cât din slugărnicie faţă de cei ce l-au cocoţat ca preşedinte. De altfel, acum în România se doreşte, tot mai mult, suspendarea lui, fiind comparat cu Carol al Doilea. Bună comparaţie. 

Ajungând la istorie, în acest Decembrie, consemnez apariţia în librăriile româneşti a volumului ”Un secol cu Neagu Djuvara”, care este o personalitate raţională, perspicace, vioaie, subtilă şi şireată. Cartea lui mi-a fost companioană interesantă pe avioane (trei) purtându-mă de-a lungul şi latul lumii un secol, dar m-a interesat numai cum vede el prezentul. Îl vede în totalitate, profund şi corect, cu o luciditate impresionanta pentru un nonagenar. E profund decepţionat şi revoltat, arătând vinovaţii dezastrului romanesc început în Decembrie 1989 şi numindu-i direct, criminali, pe Iliescu, Cozmâncă, Hrebenciuc. Sunt mult mai mulţi, dar e un început de listă!! Şi încă ceva, întrebat de unde să înceapă schimbarea în România are o sugestie corectă: cu procesul lui Ion Iliescu. Argumentele care le aduce pentru acest început sunt fără echivoc! Nu-l uită să-l acuze dur nici pe Băsescu Traian care a promis, bineînţeles în timpul alegerilor, că va deschide procese celor vinovaţi de situaţia nefasta din România. După alegeri e mormânt: ştia că deschiderea unui amplu proces lui Ion Iliescu îl va aduce si pe el pe banca marilor acuzaţi.       

Nu ştiu dacă asemenea procese vor avea lor, dar sunt convins că Iliescu criminalul, debilul Constantinescu si ordinarul Băsescu vor ajunge la groapa de gunoi a istoriei românilor. Să nu uităm că acolo este şi locul ex-rex-ului Mihai de Hohenzollern, care şi în acest Decembrie le-a transmis un mesaj, de Craciun, românilor. L-am citit în cotidianul Adevărul, aceleaşi banalităţi stereotipe, cu o fotografie recentă. Pe pagina următoare era şi o fotografie de când era tânăr rege, în uniforma militară şi cu trei decoraţii pe piept. Numai trei, dintre care una era cea primită de la Stalin, pentru că i-a oferit România pe tavă, gratuit! Politically correct! Corect istoric ar fi fost să i se publice şi una cu decoraţiile germane. Cu cea primită după cucerirea Odessei, de către  Armata Română cu enorme sacrificii. Armată pe care, apoi, după 23 August 1944, a dat-o pe mâna ruşilor să facă ce vrea cu Ea.

Dacă actualii guvernanţi de la Bucureşti devalizează sistematic Ţara, fără să fie împiedecaţi, opriţi, judecaţi, unele elite, zise culturale, demolează sistematic, în scrisele lor, personalitatea si tradiţiile romaneşti. Mircea Cărtărescu este fruntaş în această întrecere anti-românească.  În ajunul Crăciunului 2010 a publicat, în Evenimentul Zilei ”O, ce veste kitschizată” ce este o persiflare la adresa creştinismului, religie majoră a cetăţenilor români, cât şi o batjocură trivială la adresa tradiţiilor româneşti la aceste sărbători. Scrie despre români: ”…luând ca pretext un eveniment de mult uitat, petrec câteva zile siropos – idilice înconjurate de clişee şi artefacturi de un kitsch jenant  (DEX : kitsch = termen ce desemnează un lucru de prost gust). Mircea Cărtărescu, nu-i prea înzestrat intelectual, este un scriitor comun cu o reclamă exagerată, şi de data aceasta ne demonstrează şi lipsa de bun simţ civic. Dacă vroia să dea o lecţie despre istoria creştinismului, trebuia să-şi aleagă alt moment şi alte cuvinte, nu acum în ajunul Crăciunului, în România, Ţară pe care el o numeşte, ţiganeste, românica în recentul sau volum ”Frumoasele străine”, ceea ce a făcut pe mulţi să creadă că de fapt este ţigan-ţigan şi la origine l-a chemat, de fapt, căldărescu…  

Nu sunt toţi ca căldarescu, mai sunt şi de altfel, de exemplu  Agustin Buzura, care scrie în revista sa, Cultura, un editorial ”Tristeţi de decembrie” de ţi se rupe sufletul: ”Statul fură cu neruşinare de la pensionari, militari, medici, profesori, copii şi mame, ba chiar şi din subvenţiile foştilor sportivi de performanţă, dar nu răspunde de absolut nimic”. Adevărat, mare tristeţe cu furtul cu neruşinare!! Schimbările ar trebui să înceapă cu furtul cu ruşinare, aşa, vreo 20 de ani, după care să se treacă la furtul cu foarte mare ruşinare…  Şi mai scrie, fostul meu coleg de la clinicele clujene: Chiar preşedintele României a ţinut să ne atragă atenţia că statul nu trebuie să fie responsabil de soarta fiecărui cetăţean. Adevărat, Băsescu Traian a dat drumul şi la acest porumbel discriminatoriu: de unii, statul lui, are grijă să nu-i judece că fură Ţara, pe alţii îi lasă să se descurce ca homeless-i. Baciu Gusti, dragu’ meu maramureşan, nu-l iartă pe Traian Băsescu de când l-o ţâpat de la ICR, unde o fo’ pus de Iliescu. Ăla, da  preşedinte, tare l-o mai lăudat Gusti al nost’, o zâs că-i om cu O mare!!  Oare tot părerea aceea o mai are?!?

Şi parcă toate astea nu mi-ar fi fost destule mie, ”străinul”, să-mi fac o imagine clară de ce se petrece în Ţară şi în data de 23 Decembrie 2010, a venit şocul îngrozitor. Românul Adrian Sobaru a protestat, cu preţul vieţii sale, în public împotriva parlamentarilor, a regimului: aruncându-se în gol de la balconul parlamentului, în momentul în care prim-ministru Boc şi-a început discursul. Poporul român a rămas încremenit o clipă. Prim- ministru, preşedintele, guvernanţii nici atât. Restul, pagini de cerneală sterile.

Eu am făcut cale întoarsă în străinătate.

(Decembrie 2010, Montreal – Canada)

Vadim înainte și după 1990

Posted by Stefan Strajer On December - 29 - 2010

Vadim înainte și după 1990

 

Autor: Ion Coja

„Cred că este momentul unui divorț civilizat între PRM și Vadim”

Domnule profesor ION  COJA, ați promis că veți veni cu detalii noi asupra rolului nefast jucat de Corneliu Vadim Tudor în politica românească.

         Despre rolul nefast al individului nu mai este nevoie să dau niciun detaliu. Orice om cu judecată sănătoasă și-a dat seama de răul imens făcut de acest Vadim. A compromis ideea națională, a coborît discursul naționalist la nivelul șanțului, al mahalalei sordide, a discreditat partidul naționalist pe care îl conduce. Este principalul vinovat pentru situația în care ne aflăm: nu avem în Parlament oameni care să reprezinte electoratul naționalist. Iar în România electoratul naționalist trece de 40%. Problema este dacă Vadim a făcut atâta rău din prostie, fără să-și dea seama, sau din ticăloșie! Aceasta e întrebarea! Deci eu am promis că voi veni cu detalii privind ticăloșia sa, abjecția prestației sale. Asupra răului făcut de Vadim, nu încape nicio îndoială. Să vedem ce se poate spune despre ticăloșia sa, ca explicație a răului produs în jurul său.

Aveți și documente, sper.

        Există tot mai multe dovezi că înainte de 1990, cei care de ani de zile erau preocupați de debarcarea lui Ceaușescu au organizat un vast sabotaj, menit să scadă popularitatea lui Ceaușescu, să exaspereze populația, să ne pregătească pentru a ieși în stradă la momentul decis de ei, manipulatorii istoriei! Am dovezi că atât frigul din case, cât și sărăcia din galantarele magazinelor au fost amplificate prin acțiuni de sabotaj. Precum și alte mizerii, cunoscute din acea vreme, mizerii care n-ar fi fost atât de dureroase și de exasperante dacă trădătorii din PCR, din Securitate ori Armată nu ar fi profitat de orice ocazie pentru a spori cota de absurd din existența noastră în anii Epocii de Aur! Deocamdată, în discuția noastră, am în vedere sabotajul făcut de cei care s-au ocupat de cultul personalității tovarășului. A existat un vast serviciu de propagandă, cu sarcina de a ne face pe toți să-i iubim pe Nicolae și Elena Ceaușescu, și să fim mulțumiți, chiar mândri de realizările României noastre Socialiste! Sunt convins, ba pot spune că am dovezi, că și această activitate, atât de importantă, a fost sabotată, desfășurându-se în forme care au stârnit printre români mai degrabă un efect invers: repulsie și lehamite față de Ceaușești. În primul rând prin exces, prin exagerarea laudelor și omagiilor aduse celor doi și prin frecvența cu care eram bombardați zilnic în mass media de chipul și numele lui Ceaușescu.

        Mulți au participat la corul lăudătorilor din oportunism, firea lor de lingăi incorigibili determinându-i să nu piardă nicio ocazie de a-l adula și supradimensiona pe bietul Ceaușescu. Alții l-au lăudat cu sinceritate, dar prostește, cu argumente caraghioase sau puerile. Alții însă l-au lăudat pe Ceaușescu în cadrul unui program kaghebist de subminare și deformare a imaginii sale reale. Eu îl includ pe Vadim în această din urmă categorie! Și am ca prim argument faptul, ascuns de Vadim, că el s-a ocupat intens de scenariile și regia acelor monstruoase spectacole de masă care ne-au îngrețoșat pe toți atât amar de ani. Vadim a scris textele acelea atât de nesuferite, apologetice dincolo de orice măsură sau cenzură a bunului simț, texte pe care toți le auzeam la radio și televiziune însoțind prezentarea evenimentelor în care era implicată persoana lui Ceaușescu. Vadim a fost plătit cu bani grei să-și pună talentul literar în slujba acestui sabotaj prin care organizatorii loviturii de stat din decembrie 1989 au pregătit de ani de zile discreditarea lui Nicolae Ceaușescu. Cred că arhivele CC al PCR, deocamdată inaccesibile, vor furniza multe documente neașteptate. Din păcate, opinia publică a fost indusă în eroare și s-a mulțumit cu deconspirarea arhivei Securității. De ce nu avem acces public la arhivele PCR? S-ar putea ca din ele să rezulte mai clar sensul celor petrecute înainte și după 1990. Inclusiv cu Vadim.

Sincer să fiu, argumentul Dvs nu este convingător. Faptul că Vadim va fi găsit pe un stat de plată al PCR nu spune mult, căci vor mai fi fiind și alții! Gândiți-vă la Adrian Păunescu, Nicolae Dragoș, Dinu Săraru, chiar și Octavian Paler, care a lansat sintagma EPOCA DE AUR…

      Sunt foarte mulți, e drept, dar dintre ei numai Vadim și-a depus carnetul PCR în vara lui 1989, în semn de protest, de dezicere…

A făcut un asemenea gest Vadim?!

      L-a făcut, dar ecoul nu a fost pe măsura așteptărilor, adică la Europa Liberă nu s-a făcut caz de Vadim, așa cum s-a făcut de Dan Deșliu, care și el renunțase la calitatea de membru al PCR. De ce a făcut Vadim acest gest neașteptat și care nu i se potrivea nicicum? Eu nu găsesc decât o singură explicație: Vadim făcea parte din complot, a știut ce urmează să se întâmple cu Ceaușescu și atunci a încercat să schimbe masca, să ia chipul dizidentului. Nu l-a luat nimeni în serios, dar asta e altă poveste. Important este să ne spună Vadim de unde a știut în vara lui 1989 că trebuie să-și abandoneze stâpânul?! Oricum, aceasta este interpretarea mea, s-ar putea să greșesc. Să ne explice Vadim gestul său de renunțare la calitatea de membru al PCR! Până acum n-a dat nicio explicație coerentă.

Atât?

        Deunăzi, un scriitor din Craiova, mi-a povestit cum a încercat dînsul, în ianuarie 1990, să scoată o revistă mai naționalistă. Ca orice oltean, s-a adresat altui oltean, spre a fi sprijinit. Un astfel de oltean, cu o poziție tare în presa de atunci, era dl Darie Novăceanu, director la Adevărul. I-a împărtășit acestuia intenția sa și a primit următorul răspuns: nu are rost să te ocupi dumneata, o revistă naționalistă va fi scoasă de Vadim!… De la Darie Novăceanu citire!

        Evident, era vorba de revista România Mare, care a apărut câteva luni mai târziu. Discuția, repet, a avut loc în ianuarie 1990. Planificarea la acea dată a apariției unei reviste naționaliste condusă de Vadim nu are altă explicație. Este clar, cel puțin pentru mine, că planificarea se făcuse mai demult, dinainte de decembrie 1989… Oricum, sigur e că alții au decis înființarea revistei România Mare, iar Vadim a fost pionul de execuție! Însăși înfățișarea revistei, modul de paginare etc. au fost copiate după o publicație grecească, controlată de serviciile speciale elene!

Această poveste într-adevăr mă pune pe gânduri! Dacă nu mă înșel, în apariția revistei România Mare a avut un amestec și Petre Roman! Se cam leagă lucrurile…

 

         Petre Roman nu putea să-l sprijine pe Vadim din simpatie personală, din afinitate spirituală. A făcut-o numai pentru că acesta era scenariul și trebuia să-l respecte!… Mai trebuie știut că imediat de la apariția sa, în sprijinul revistei au sărit o mulțime de oameni din Vatra Românească! Adică din PUNR! Oameni de bună credință! Patrioți adevărați. Care au scris pentru revistă despre ce se întâmpla în Ardeal sau au difuzat revista voluntar. În aceste condiții, te întreb: de ce Vadim nu s-a înscris în PUNR? Și, mai ales, întreb de ce a înființat un partid naționalist de vreme ce deja exista unul? De ce a făcut să apară această scindare a electoratului patriotic, naționalist, unii cu PUNR-ul, alții cu PRM?! S-a ivit astfel o concurență nefirească, deloc benefică pentru români, pentru naționaliștii români! În plus, de-alungul anilor, cele mai murdare atacuri la adresa Vatrei Românești sau a PUNR au fost găzduite de revista România Mare. Despre Funar personal s-au publicat niște texte abjecte de-a dreptul! La fel despre Radu Ciontea, despre mine! Nici publicațiile UDMR nu au fost așa de preocupate ca revista lui Vadim să publice tot felul de mizerii despre Vatra Românească și despre PUNR?

Care este explicația?

       Explicația este simplă: înființarea Vatrei Românești și a PUNR s-a produs spontan, ca reacție de auto-apărare a societății românești față de atacurile iredentismului maghiar, ale UDMR! Scenariul gorbaciovist, KGB-ist și cominternist deopotrivă, după care s-a produs lovitura de stat din decembrie 1989 și instaurarea falsei democrații de după 1990, prevedea înființarea a zeci de partide, dintre care toate partidele mai importante, inclusiv cele istorice, să fie strict controlate din umbră, prin persoane infiltrate în structurile de conducere. Scenariul prevedea și apariția unui partide naționalist, de asemenea controlat. Singurul eveniment politic neprevăzut și pe care la început nu l-au putut controla a fost apariția Vatrei Românești. Noi, după ce am înființat Vatra Românească, am cerut reprezentare în CPUN, în acel parlament de strânsură în care UDMR fusese acceptat, deși nu era partid politic. Ion Iliescu s-a împotrivit și a spus că nu putem fi primiți deoarece nu suntem partid politic. Am fost nevoiți să înființăm PUNR, Partidul Unității Naționale a Românilor. PUNR a fost imediat resimțit ca partidul naționaliștilor români. Din păcate, mulți au interpretat apariția Vatrei Românești și a PUNR ca o concurență la înființarea PNȚ-ului. Am avut discuții pe această temă cu Corneliu Coposu, și i-am reproșat că nu a luat nicio atitudine față de acțiunile udemeriste, de natură iredentistă, anti-românească. Coposu a mers cu declarații pro-maghiare până la afirmația că drumul României spre democrație trece prin Budapesta!… Binevoitori față de UDMR s-au arătat și liberalii în 1990! Pasămite, sperau la voturile maghiare pentru alegerile prezidențiale din mai 1990!… Atunci, în ianuarie 1990, când s-a aflat de crimele udemeriste și de abuzurile separatismului maghiar, toată lumea a așteptat replica lui Coposu, a PNȚCD. Această replică nu s-a produs însă. Și așa românii din Transilvania s-au văzut nevoiți să se descurce singuri, să dea ei o replică la amenințarea UDMR. A fost o replică a societății civile!

       Cum spuneam, nici Vatra Românească, nici PUNR, deși infiltrate și ele de oamenii noii securități, nu s-au lăsat controlate de noua putere, de cei care manipulau FSN-ul. Repulsia noastră față de Brucan era publică! Noi, Vatra Românească am reacționat primii și singurii față de nebunia privatizării, așa cum o concepea gașca lui Petre Roman, prin legea 15 din 1991. Reacția establishment-ului, adică a comiternismului revenit la guvernarea României în decembrie 1989, a fost să înființeze și să susțină o altă organizație, un ONG așa zis patriotic, puternic susținut financiar, prin care să concureze și să contracareze Vatra Românească. Această organizație a fost botezată cu numele lui Avram Iancu. Pe plan politic s-a încercat slăbirea PUNR prin apariția unui partid cu aceeași orientare, naționalistă: Partidul România Mare! Dacă Vadim era într-adevăr un naționalist, un patriot, și punea interesul național deasupra celui personal, se înscria în PUNR, în Vatra Românească… Numai că noi nu i-am fi permis să transforme politica interesului național în circ, în dezbrăcinarea publică!

Vreți să spuneți că înființarea PRM a fost preconizată de Iliescu, Brucan & comp. încă dinainte de 1990?

      Nu este exclus! Oricum, apariția PRM a fost resimțită de noi, cei din Vatra Românească, ca fiind de natură să deruteze electoratul naționalist. Mai târziu ne-am dat seama că aderența mare pe care au avut-o la români Vatra Românească și PUNR a stârnit panica autorităților! Li s-a interzis militarilor să aibă vreo legătură cu Vatra Românească, de pildă. Puteau să activeze în orice ONG, numai în Vatra Românească, nu! Dar manevra principală împotriva naționaliștilor români a fost efectuată prin Vadim, care jucase rolul naționalistului de operetă și înainte de 1990, al antisemitului de serviciu, care reacționa la comandă, pe care puteau să-l controleze ușor.

De ce puteau să-l controleze așa de ușor?

      Pentru că era unul de-al lor! Nu uita că Vadim și-a scos dosarul de securitate din arhivele Securității și îl ține acasă, mai publică din când în când ce îi convine. Eu îl invit pe Vadim să pună dosarul său de urmărire la dispoziția membrilor PRM! Și-l întreb: cum a putut Vadim să-și scoată dosarul de la Securitate? Și ce interes a avut? Spune multe grija lui Vadim de a împiedica accesul altora la dosarul său de securitate. A fost urmărit de Securitate? Pentru ce soi de activități? Pentru care suspiciuni?… Și eu am fost urmărit de Securitate și nu mă deranjează ideea ca dosarul meu să fie citit de oricine dorește! Sunt chiar mândru de ce va putea citi acolo! Și ca mine sunt mulți în Țara asta! Dar au mai fost urmăriți și unii care după 1990 au făcut moarte de om ca să-și poată distruge dosarul de urmărire. Vezi Militaru și ceilalți. Chiar, ce s-a întâmplat cu dosarul lui Iliescu, al lui Petre Roman?… Deci, atâta timp cât Vadim își ascunde dosarul de la Securitate, orice suspiciune asupra integrității sale politice și morale este justificată! Iar suspiciunea cea mai verosimilă este aceea că a colaborat cu cei care l-au trădat în decembrie 1989 nu numai pe Ceaușescu, dar au trădat și poporul român! A colaborat cu ei înainte și după 1990!

       Lui Vadim nu i s-a repartizat niciun rol în timpul evenimentelor din decembrie 1989, ci numai după! Iar rolul său a fost să conducă un partid naționalist și să facă de rîs și de batjocură nu numai partidul, ci și ideea națională. Mai ales ideea! Făcându-i astfel pe mulți să se ferească de adoptarea sau afirmarea unui crez naționalist de teama că vor fi percepuți drept partizani ai lui Vadim, ai unui nebun spurcat la gură, mincinos, poltron, bolnav de narcisim, un egolatru fără măsură în tot ce face.

Dar nu credeți că personalitatea lui Vadim era prea puternică ca să se împace cu ideea de a fi numărul 2 sau 14 într-un partid ca PUNR?

      Fie, iau în calcul și ipoteza nebuniei lui Vadim, a megalomaniei sale vecină cu paranoia, care într-adevăr îi impune să fie el cel mai cu moț în orice adunare… Altfel, pleacă! Dar atunci să-mi explici ce a căutat la PNȚCD în ianuarie 1990, când s-a prezentat la poartă umil, cerând să-și pună întreg talentul său literar și gazetăresc la dispoziția opoziției!… De ce nu a venit niciodată să pună umărul alături de patrioții din Vatra Românească, din PUNR?… Simplu: pentru că menirea lui nu era să întărească naționalismul românesc, ci să-l slăbească prin divizare și discreditare, compromițându-l cum nu l-a mai compromis nimeni vreodată! Dar admit ideea auzită la unii cum că Vadim ar fi fost manipulat, că știindu-se ce soi de om este, a fost folosit, l-au ajutat să parvină în fruntea unui partid naționalist știindu-se că-l va compromite. Știindu-se că orice idee ar susține, Vadim va sfârși prin a o compromite!

 

Așadar și-a oferit serviciile, dar a fost refuzat de PNȚCD… Nu știam!

     Binențeles. Au făcut multe greșeli țărăniștii, dar nici chiar așa, să-l accepte alături pe unul ca Vadim! Iar pentru acest refuz Vadim s-a răzbunat porcăindu-i pe țărăniști ca pe nimeni alții! Înjurându-i și calomniindu-i cu o rară ticăloșie, folosindu-se de orice pretext! Inclusiv pe Corneliu Coposu. Oricum, Vadim ar trebui să explice ce a căutat în ograda PNȚCD. Cine l-a trimis?

În ce relații ați fost cu Vadim?

      Ca să zic așa, l-am mirosit ce-i poate pielea încă dinainte de 1990. Cât am fost în Senat împreună, la doi pași unul de altul, nici nu i-am răspuns la salut! Mă aveam bine cu toți parlamentarii PRM, dar cu Vadim nu stăteam de vorbă!… Efectiv am refuzat, în mod ostentativ. Nu l-am confundat niciodată pe Vadim cu partidul, cu membrii PRM, printre care am avut și am mulți prieteni sau cunoscuți cu care mă respect! Mi-am călcat pe inimă și, la insistențele colegilor din Vatră, pe la sfârșitul anilor ’90 am încercat o apropiere, o colaborare, ne-am întâlnit de câteva ori, cu mai mulți peremiști de față. Nu i-a convenit că de multe ori am avut altă părere și l-am contrazis… Mi-a trimis la un moment dat vorbă prin Ungheanu că nu este bine pentru el să se mai vadă cu mine, că se supără evreii!..

       Repet, nu fac greșeala de a-l confunda pe Vadim cu PRM-ul oricât se străduie mass media controlată și vândută să acrediteze această confuzie, această identitate. De aceea, în 2008, când am aflat că Vadim a căzut la înțelegere (știe el cu cine!) și a acceptat ca PRM să nu mai prindă Parlamentul, am vrut să verific această informație. Dar și din dorința ca, dacă informația este greșită, să ajut PRM-ul să rămână în Parlament, i-am oferit lui Vadim sprijinul electoral al Vatrei Românești. Concret, îi plecaseră din partid o mulțime de oameni de valoare și nu avea destui candidați. Eu, în numele Vatre Românești, i-am oferit zeci de candidați de valoare pentru alegerile din 2008, inclusiv un candidat la funcția de prim ministru, care să participe la dezbaterile televizate și să facă propagandă pentru PUNR. Dacă vă aduceți aminte, toate partidele parlamentare au promovat o candidatură la funcția de Prim ministru, mai puțin PRM. De ce?

Ce candidat a oferit Vatra Românească? Cumva pe dumneavoastră înșivă?

      Nu, domnule! Vadim a acceptat sprijinul Vatrei Românești cu condiția ca eu să nu candidez! Nu m-am supărat și am menținut oferta noastră. Am acceptat această restricție și i-am făcut o propunere foarte bună la funcția de prim ministru: domnul Constantin Cojocaru. Economist de mare clasă! Dacă ar fi participat la dezbaterile cu ceilalți candidați, i-ar fi băgat în buzunar pe toți! Ați văzut ce succes a avut la OTV, cu proiectul legii Cojocaru!… Succes ar fi avut și ca candidat al PRM, ar fi adus multe voturi pentru PRM. I-am scris lui Vadim un E mail, i l-am recomandat călduros pe Cojocaru și i-am cerut să se întâlnească să discute amândoi strategia pentru alegeri. L-am sfătuit ca PRM să-și facă campanie electorală cu proiectul legii Cojocaru! Vadim l-a chemat pe dl Cojocaru la conferința sa de presă și n-au stat de vorbă mai mult de trei minute, de față cu toată lumea! Nu i-a dat nicio atenție și nicio importanță. Mi-am dat seama atunci că Vadim ori nu vrea ca PRM să mai intre în Parlament, căci așa i s-a cerut!, ori este complet imbecil și nu are niciun simț al realității politice! Cum e posibil, în situația grea în care se afla PRM în toamna lui 2008, el să-i întoarcă spatele unui om ca dr. Constantin Cojocaru?! Om care venea cu câteva zeci de specialiști după el, ca să nu spun sute! Iar în teritoriu, de exemplu la Timișoara, candidații propuși de Vatră au fost boicotați de liderii locali, din dispoziția lui Vadim…

Ce candidați a propus Vatra la Timișoara pe lista PRM?

       Un comandor de aviație, lider CADA, și un profesor universitar, doctor în filosofia dreptului, o somitate internațională. Au acceptat să candideze de dragul meu, iar eu am insistat foarte mult să rămână pe liste, chiar dacă eu nu mai candidez. Nu cred că PRM nu a scos cele 5 procente! Dar atitudinea lui Vadim a fost a unuia care cunoștea rezultatul dinainte și-l acceptase! Când ești prins într-o structură diversionistă, disciplina și ascultarea oarbă este lege!

Deci sunteți convins că Vadim n-a acționat de capul său?

       Nu totdeauna. Deseori a fost lăsat și de capul său, când păpușarii care au făcut din el o marionetă au văzut că e capabil să facă mult rău Țării și din proprie inițiativă… Prima oară când mi-am dat seama că Vadim trădează a fost prin 1994-95, atunci când în Parlament s-a propus să li se acorde străinilor dreptul de a cumpăra pământ. Propunerea a venit de la PDSR. Toată lumea a fost de acord. Dă-mi voie să mă laud că eu m-am opus, i-am convins pe colegii din PDAR să fim solidari pe ideea de a respinge această propunere, imediat ni s-au alăturat colegii din PSM, cu Adrian Păunescu în frunte, și curând foarte mulți parlamentari din grupul majoritar. Care a fost poziția lui Vadim? A declarat că parlamentarii PRM vor vota fiecare cum îi dictează conștiința!… Inadmisibil din partea unui naționalist, a unui patriot!

      La fel, în 2003, la referendumul pentru noua Constituție, o constituție păguboasă pentru români, Vadim l-a admonestat pe Funar care își permisese să recomande absența masivă de la vot. Vadim le recomanda alegătorilor să se prezinte la vot!… Am avut atunci sentimentul că Vadim se conforma unui ordin din afara partidului. Ulterior, la presiunea colegilor din PRM a adoptat poziția lui Funar, cea corectă. Dar după alegeri, nu a protestat cum se cuvenea față de neregulile comise la referendum, nereguli care au dus la falsificarea rezultatelor… Din nou: ori nu și-a dat seama de importanța momentului ori făcea jocul care i se cerea!

Nu credeți că este șantajat? Manipularea politicienilor se face mai ales prin șantaj!

      E posibil. Tocmai de aceea Vadim ar trebui să pună dosarul său de urmărire la dispoziția publicului, a alegătorilor. Și așa ar trebui să facă orice politician, mai ales președinții de partid! Eu bag mâna în foc că în acel dosar se află lucruri atât de compromțătoare încât dacă dosarul se va face public, lui Vadim îi va fi rușine să mai iasă din casă! Chiar așa nerușinat cum îl știm, tot nu va mai îndrăzni să dea ochi cu lumea!

Cum comentați faptul că PRM nu a afost niciodată la guvernare?

      Asta mi-aduce aminte de o vorbă latinească despre femeia urîtă care se laudă că a rămas virgină!… Virgină pentru că nu s-a găsit niciun bărbat s-o dorească! Vadim ar fi vrut tare mult ca PRM să ajungă la guvernare, dar nu l-a invitat nimeni. Vadim ar trebui să dea explicații colegilor de partid, de ce, prin comportamentul său de mahalagiu, prin inconsecvențele sale, toate partidele au evitat să fie colegi cu el în guvern! Evident, de teama că va compromite guvernul! Așa cum deseori Vadim a compromis calitatea de parlamentar! De român! De om!…

     Dar să fim serioși: Vadim a acceptat să participe la trocul imoral al funcțiilor în administrație, conform algoritmului! A desemnat oameni de-ai săi în funcții bine bugetate, unde s-au pus la adăpost de vitregia vremurilor mulți oportuniști din PRM. Iau lefuri mari și nu mișcă în front!

Cum vedeți viitorul lui Vadim?

      Nu mă interesează viitorul lui Vadim. Mă interesează soarta naționalismului românesc, deci și a PRM, partid în care activează mulți naționaliști. Și când spun naționaliști, spun oameni de calitate! Aud că Vadim încearcă să bată palma cu PSD și să se lase absorbit, cu partid cu tot, în PSD, contra unor posturi de parlamentari. Umblă Vadim prin țară să-și convingă colegii și nu prea are succes!… Cred că este momentul unui divorț civilizat între PRM și Vadim. Vadim să meargă la PSD, unde cred că nu-l dorește nimeni. Iar PRM să-și vadă de drum!

Adică?

      Adică PRM să strige adunarea pentru patrioții români! Să-și deschidă porțile pentru foștii PUNRiști, pentru foștii PDAR, pentru foștii PSM, partide care au fost desființate de oculta cominternistă cam la fel cum vrea Vadim acum să desființeze PRMul: prin trădarea președinților. Dar mai ales să se pună PRMul la dispoziția tineretului naționalist, oferindu-le acestora șansa de a avea un partid. Și când spun tineret naționalist îi am în vedere în primul rând pe tinerii care au plecat din PRM dezamagiți și exasperați de inconsecvențele președintelui. Iar cei din conducerea PRM, care ani de zile nu au fost în stare să-l tragă de mânecă pe tribun, să facă acum un pas înapoi și să-și pună cenușă în cap! Sunt foarte vinovați în fața românilor. PRM prin statut, în următorii trei-patru ani ar trebui să încredințeze funcțiile de conducere, inclusiv cea de președinte, numai unor persoane sub 45 de ani! Vadim, cine știe?! Poate va avea ocazia să se disculpe cu un certificat medical, dar ceilalți, din anturajul său de yesmani, nu au nicio scuză. Se fac vinovați în primul rând față de colegii din PRM…

Sunteți dispus să participați la refacerea PRM?

      Dacă sunt invitat, nu voi refuza. Voi veni să sprijin impunerea spiritului de solidaritate românească pe care s-a întemeiat înființarea Vatrei Românești. Acest spirit nu a dispărut dintre români. Voi veni ca fondator al PUNR, ca fost senator PDAR, ca persoană apropiată de mai multe grupări de tineri naționaliști! La viitoarele alegeri, din 2012, este musai ca naționaliștii să poată candida pe o singură listă de partid! Lista PRM sau a PPP sau a altui partid, dar toate partidele și ONG-urile cu vocație patriotică, naționalistă, trebuie să se coordoneze și să facă front comun împotriva actualei clase politice. Adică listă comună!

Și totuși Vadim nu ar încăpea în această formulă nouă? Unele idei ale lui Vadim sunt corecte, după părerea mea.

      Sunt foarte corecte aceste idei, numai că nu sunt ale lui Vadim, sunt ale mele, ale dumitale, ale românilor, în general. Sunt idei care circulă în lumea noastră, nu este un merit deosebit să le faci cunoscute prin tipar… Singurele idei care au fost numai ale lui Vadim a fost să ridice monumente unor lideri evrei, să-l bage în Parlament pe Nati Meir, să-l facă consilierf de taină pe Maximilian Katz… Problema este că toate ideile corecte, de iz naționalist, patriotic, au fost compromise prin felul în care le-a susținut Vadim, prin comportamentul său în Parlament, la Televiziune, în alte ocazii. Firește, am în vedere în primul rând limbajul, vulgar, violent, trivial, jignitor și pentru observatorul neutru! Precum și duplicitatea sa! A când în cârdășie, când în dușmănie cu mai toate partidele politice cu toți liderii politici.    

       Eu nu sunt omul care să spună că nu vine în partidul cutare decât dacă pleacă X sau Y… Vadim poate să rămână în PRM, dar dacă Vadim rămâne la conducerea PRM asta înseamnă dispariția PRM. Vadim trebuie să-și facă public dosarul de securitate pe care l-a sustras din Arhiva Securității. Iar după aceea colegii săi să decidă. Până nu va intra în legalitate, până nu va înapoia dosarul furat din Arhivele Statului român, până nu va pune acest dosar la dispoziția colegilor de partid, asupra sa poate fi formulată orice acuzație, oricât de gravă. Acuzații care, de altfel, au și fost puse în circulație. Cumplite acuzații. E timpul să nu mai ascundă nimic din trecutul său! E timpul ca Vadim să aleagă: nu poate să mai rămână în viața politică și în același timp să ascundă dosarul său de securitate. Ori dosarul, ori partidul!

      Greșesc cu ceva?

Cred că nu, din păcate!

22 decembrie 2010

 A consemnat Nichita Vancea

VIDEO

TAG CLOUD

Sponsors